Ostukorv Ostukorv (0)
Avatud Kõrgkool - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Strateegiline juhtimine

Õppeaine sisu

Õppe eesmärgiks on võimaldada magistrantidel omandada teadmised
strateegilise juhtimise põhiseisukohtadest ja ettevõtte juhtkonna rollist strateegia väljatöötamisel. Magistrant omandab oskused strateegilise analüüsi läbiviimiseks ja strateegia formuleerimise protsessi juhtimiseks. Strateegia mõiste, strateegia lühiajalugu, kursid strateegilises mõtlemises. Strateegilise juhtimise mõiste ja etapid. Äriüksuse strateegia. Strateegilise orientatsiooni põhikomponendid: põhiväärtused, ärivaldkonna määratlemine, missioon ja visioon, eesmärgid. Analüüs: tegevuskeskkond ja konkurents, M. Porteri viis konkurentsijõudu, tegevusharu analüüs, ettevõtte analüüs. SWOT analüüs. Ettevõtte konkurentsipositsiooni hinnang ja selle mõju strateegilistele valikutele. Korporatiivstrateegia. Geograafiline laienemine, vertikaalne integratsioon ja diversifitseerimine kui ettevõtte kasvuvõimalused. Strateegia elluviimine, kontrollimine, hindamine. Strateegia audit.

Kursuse läbinu:

  • mõistab juhi rolli strateegilises mõtlemises
  • teab strateegiliste valikute mitmekesisust
  • Analüüsib erinevate juhtimismeetodite kasutamise võimalusi konkurentsieelise saavutamiseks
  • Oskab analüüsida rahvusvahelise strateegia atraktiivsust ja elluviimise eripärasid erinevatel turgudel

Mare Kurvits
juhtimise professor,
VÕTA koordinaator,
äriprotsesside mooduli juht

Toimumise aeg ja koht

Vali omale sobivaim õppeperiood

vabu kohti 12/32

Koolitaja: Mare Kurvits

  • 05. oktoober 2019, 14:00 (4 ak. tundi)
  • 19. oktoober 2019, 10:00 (4 ak. tundi)
  • 08. november 2019, 14:00 (4 ak. tundi)
  • 09. november 2019, 10:00 (4 ak. tundi)
  • 01. detsember 2019, 10:00 (4 ak. tundi)
  • 19. detsember 2019, 12:00 (4 ak. tundi)

Helista meile +372 610 1916
või kirjuta avatud@eek.ee