I Andmed esitaja kohta
* Eesnimi:
* Perekonnaninmi:
* Asutus:
* Amet:
* E-post:
* Kontakttelefon:
II Andmed nominendi kohta
* Eesnimi:
* Perekonnaninmi:
* Haridus:
* Asutus:
* Amet ja tööstaaž sellel kohal:
* E-post:
* Kontakttelefon:
* Nominendi saavutused koos konkreetsete näidetega õppeaastatel 2013/2014; 2014/2015 (märkige kuni 5 olulisemat ning põhjendage).
Muud saavutused ja tähelepanekud, mida esile tõsta (nt innovatsioon, erialased saavutused)
* - märgitud väljade täitmine kohustuslik.

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (EEK) on alates 2006. aastast välja andnud aasta haridusjuhi tiitlit ning koos sellega pööranud tähelepanu hariduselu juhtimise olulisusele ning arendamisele Eesti erinevates piirkondades. Jätkates traditsiooni, anname välja alates 2014. aastast tiitlit

ETTEVÕTLIK JA INSPIREERIV HARIDUSTÖÖTAJA.

Ma tahan, ma suudan, ma teen – ettevõtlikkus on tahe ise midagi teha ja seeläbi midagi paremaks muuta. Otsime ning tunnustame just niisugust haridustöötajat, kes suunab oma õpilasi selliste valikute tegemisel.

Eeldame, et nominent:

  • toetab õpilaste ettevõtlikkust, innustab algatama erinevaid projekte ja kasutab erinevaid aktiivõppemeetodeid;
  • kujundab õpilastes ettevõtlikkusega seotud hoiakuid ning oskusi;
  • seostab ainetundides õpetatavat reaalse eluga ning kaasab partnereid, osaleb aktiivselt võrgustiku töös;
  • on eestvedajaks koolisisestel ettevõtlikkust arendavatel üritustel ning juhendanud ettevõtlikkust arendavaid uurimustöid erinevates kooliastmetes;
  • suunab õpilasi õigete ning teadlike karjääriotsuste tegemisel ning elluviimisel.

Hindame nominendi saavutusi kahe viimase õppeaasta tegevuste põhjal.

Ettevõtliku ja inspireeriva haridustöötaja valib komisjon, kuhu kuuluvad erinevate institutsioonide esindajad. Tiitel kuulutatakse välja EEK pidulikul lõpuaktusel 13. juunil Tallinnas, Estonia kontserdisaalis. Kõiki nominente tunnustatakse tänuplaadiga.