Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Ettevõtluse lõimimine õppekavadesse 

Koolitusel antakse ülevaate väljundipõhise õppekava ja moodulite kavandamisest, annab ülevaate ettevõtlusõppe rakendamise mudelitest. Koolituse jooksul analüüsitakse õppeainete sidusust ja hindamise praktikaid. Koostatakse ettevõtlusõppe lõimimise rakenduskava.
Koolitus on mõeldud kõikidele õpetajatele/õppejõududele ning ettevõtlusõppega tegelevatele spetsialistidele (ettevõtlus)metoodika rakendamiseks õppekavadesse.

Koolitust viib läbi Eneken Titov (EEK Mainor)
Osalejatele on koolitus tasuta ning seda finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.
Toimub: 21.03.2018, koolituspäev kestab 09.00 - 16.15 Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor (Suur-Sõjamäe 10a)

1. Ees- ja perekonnanimi *

2. Isikukood *

3. Töökoht *
Ettevõte, kus hetkel töötate.

4. Haridus *
5. Elukoht *
Vajalik nimetada elukoht maakonna tasemel

6. E-post *

7. Telefon *

8. Koolituse läbimisel olen nõus panustama ettevõtlikkuspädevuste arendamisse
Nõus
Ei soovi ettevõtluspädevuste arendamisse panustada
Kommentaarid