Ostukorv Ostukorv (0)
Avatud Kõrgkool - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Tollinduse protseduurid

Õppeaine sisu

Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilasele teadmised tollindusest ja riiklikest tolliprotseduuridest. Kursuse raames antakse ülevaade tollitariifide struktuurist, riiklikest tolliprotseduuridest, lõplikust tollivormistusest (import, eksport); ajutisest sisseveost ja muudest eri tüüpi vormistustest, nagu näiteks transiit võlakirja alusel, maksuvabad tsoonid jne; aga ka tollimaksu soodustused; lihtsustatud protseduurid; võlakirjade haldamine. Seletatakse ekspedeerija vastutust maksu- ja tolliameti ees ja kliendi suhtes lähtudes siseriiklikest õigusaktidest.

Kursuse läbinu:

  • oskab selgitada tollimaksude ja import-, eksport- või transiitkauba kontrolli vajalikkust;
  • tunneb kehtivaid rahvusvahelisi konventsioone/kokkuleppeid;
  • tunneb riiklikke tollitariife ja vorme;
  • oskab arvutada lihtsaadetiste tollimaksu;
  • on kursis tollisüütegude ja -pettustega.

Aine läbimise tingimuseks on eksami edukas sooritamine.

Albina Saar, MSc
Olen Albina Saar ja viimase 16 a jooksul olen töötanud põhikohaga Maksu-ja Tolliameti tolliosakonnas, täpsemalt piirikontrolli valdkonnas. Olen lõpetanud Sisekaitseakadeemia tolli eriala. Oma tollialast karjääri alustasin juba 2 kursuse praktikandina, jätkasin inspektorina 3 kursusel õppides. Aastate jooksul liikusin karjääriredelil vanem- ja seejärel peainspektori kohale. Vastavalt vajadusele täidan ka juhtivinspektori ametikohustusi. Lisaks oma põhitööle Maksu - ja Tolliametis olen ametnike vahetusprogrammi raames töötanud Saksamaal Müncheni lennujaamas ning Saksamaa-Austria piirikontrollis.

Pööran suurt tähelepanu oma tööalasele arengule, seega osalen paljudes koolitustes, treeningutes ja õppustes nii õppijana kui ka läbiviijana. Löön kaasa ka rahvusvahelistes tollialastes programmides - olen näiteks osalenud Malagas toimunud Euroopa Komisjoni poolt korraldatud rahvusvahelises koostööõppuses. Eesti sisestest ettevõtmistest on kindlasti märkimist väärt osalemine inimkaubanduse tõkestamise koostöö projektis, mis toimus Siseministeeriumi eestvedamisel ning kus ma esindasin Maksu- ja Tolliametit.

Viimase paari aasta jooksul olen olnud üks Maksu-ja Tolliameti radiatsiooni valdkonna koolitajatest. Vastava vajalikku väljaõppe korraldas USA Energeetikakeskus koostöös FBI-ga. Peale väljaõppe perioodi olen saanud võimalust täiendada oma teadmisi ja oskusi ka rahvusvahelisel tasandil - näiteks, osalesin radiatsioonialases lauaõppuses Vilniuses ning praktilises õppuses Saksamaa Karlsruhe radiatsioonikeskuses. Eesti siseselt osalen Maksu-ja Tolliameti esindajana radiatsioonialastes projektides ja õppustes, mis toimuvad koostöös PPA-ja, KAPO-ga, Päästeametiga ja Keskonnainspektsiooniga.

2017 aastal alustasin külalisõppejõuna Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. See on minu jaoks uus ja värskendav kogemus, mis siiani on väga meeldiv olnud.

Meelepärane töö on minu jaoks suur õnn ja mõnes mõttes on see juba ka omaette hobiks saanud. Lisahobi korras omandasin teise kõrghariduse Romaani keelte ja kultuuride valdkonnas, muudeks huvideks on keelte õppimine (valdan hetkel 8 keelt) ning reisimine.

Toimumise aeg ja koht

Vali omale sobivaim õppeperiood

Koolitaja:

    Helista meile +372 5440 0466
    või kirjuta avatud@eek.ee