EEK
EST
Avaldus
Logistika
Vastuvõtu-
kriteeriumid
  • Keskharidus
  • Motivatsioonikiri, kirjeldamaks oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes
  • Vastuvõtuvestlus
  • Õpimotivatsioon, koostöövalmidus ja ettevõtlik eluhoiak
Isikuandmed
Kodakondsus
Haridustase
Dokumendid
Passi või ID-kaardi koopia (PDF): *
Keskharidust tõendav dokument (PDF): *
Motivatsioonikiri (PDF): *
Kust kuulsid
meie kõrgkoolist? *
Õppe alustamise koht


Parool
Sisseastumise jätkamiseks valige parool, millega soovite siseneda õppeinfosüsteemi (ÕIS).
Parooli pikkus peab olema vähemalt kaheksa tähemärki.
NB! Andmete saatmisega nõustute oma isikuandmete töötlemisega Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor andmebaasis vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele. Teie andmeid kasutatakse üksnes õppetöö korraldusega seotud eesmärkidel.