EEK
EST
EEK Mainor
Vilistlaskogu

Armas vilistlane!

Liitumine Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Vilistlaskoguga (edaspidi EEK Mainor Vilistlaskogu) annab sulle suurepärase võimaluse kohtuda vanade sõpradega, aga leida ka uusi tuttavaid, kellega jagada koolipingist saadud mälestusi ja professionaalseid kogemusi. See on ka hea võimalus olla kaasatud kõrgkooli erinevatesse tegevustesse, näiteks osaleda põnevatel sündmustel ja koolitustel ning nende korraldamises, pakkuda praktika ja töökohti, tihendada koostööd tudengite ja ettevõtete vahel, aidata kaasa kõrgkooli ning rakendusliku kõrghariduse maine kujundamisele kogu ühiskonnas.

 

EEK Mainor Vilistlaskogu liikmeks või juhtrühma liikmeks võivad astuda kõik Mainori kooli vilistlased. EEK Mainor vilistlaskogu juhtrühma liikmel on õigus osaleda vabatahtlikuna EEK Mainor Vilistlaskogu töös ja otsuste langetamisel ning saada soodustusi EEK Mainor Vilistlaskogu poolt organiseeritavatel sündmustel ja projektides. Lihtsal/tavalisel vilistlaskogu liikmel puudub õigus osaleda EEK Mainor vilistlaskogu otsuste langetamisel. Täpsemalt vilistlaskogu liikme ja juhtrühma liikme õigustega saad tutvuda vilistlaskogu põhikirjas.

SOOVIAVALDUS
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Vilistlaskoguga liitumiseks
Vilistlaskogu juhtrühma liikme võimalused
  • Võrgustumine ja side teiste vilistlaste ning üliõpilastega;
  • Uued töö- ja arenguvõimalused;
  • Koostöö kõrgkooliga oma äri edendamiseks;
  • Osalemine EEK Mainor Vilistlaskogu juhtimises ja hääletamine üldkoosolekul;
  • EEK Mainor Vilistlaskogu poolt korraldatud sündmustel osalemine soodsamatel tingimustel.
Ootused vilistlaskogu juhtrühma liikmele
  • Osalemine vilistlaskogu liikmete koosolekutel (vähemalt 1x kvartalis) ja sündmustel;
  • Panustamine vilistlaskogu igapäeva tegevustesse.
Vilistlaskogu liikme võimalused
  • Võrgustumine ja side teiste vilistlastelastega;
  • Uued töö- ja arenguvõimalused;
  • Koostöö kõrgkooliga oma äri edendamiseks.
Isikuandmed
Käesolevaga soovin mina astuda Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor Vilistlaskogu
Ees- ja perekonnanimi:
(juhul kui on)
Lõpetasin Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor aastal
Täiendav info
Palun lisa võrgustiku loomise soodustamiseks praegune ametikoha valdkond (nt personalijuhtimine, finants, turundus vms)
Võimalusel täpsusta:
Luban avaldada EEK Mainor Vilistlaste kodulehel vilistlaskogu nimekirjas minu järgmisi andmeid:
Uudiskiri
Käesoleva sooviavalduse esitades, kinnitan, et olen lugenud ja nõustun EEK Mainor Vilistlaskogu põhikirjaga. EEK Mainor Vilistlaskogu juhatus kinnitab, et isiklikke isikuandmeid ei edastata ilma mõjuva põhjuseta ja ilma isiku loata kolmandatele osapooltele.
19.06.2024
Juhatus

Ljudmila Pihel

Lõpetasin Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor personalijuhtimise eriala 2015. ning inimressursside juhtimise eriala 2018. aastal. 2022 astusin sisse Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor kolmandat korda ning sel korral graafilise disaini erialale. Hetkel olen Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor õppejõud ning AS Mainor talendijuht. Igapäevaselt hoolitsen selle eest, et talendid Ülemiste Citys saaks areneda, katsetada, end teostada ja õnnestuda. Minu hobideks on käsitöö ja lugemine.

Pille Juhkov

Rakenduskõrghariduse omandasin Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor rakenduspsühholoogia ja personali- ning teenindusjuhtimise erialal 2006. aastal. Loomuliku jätkuna ja kooli suure fännina jätkasin ka magistriõpinguid Mainoris ning omandasin 2016. aastal ettevõtte ja inimressursside juhtimise eriala cum laudega. Personalivaldkonnas olen töötanud 16. a ja minu suureks kireks on inimesed ja nende annete avastamine ning kogu ettevõtte struktuurne toetamine.
Viimastel aastatel on mind üha rohkem taas paeluma hakanud psühholoogia, toitumisteadus ning inimeste füüsilise tervise ja intuitsiooni arendamise teemad. Olen läbinud mitmeid rahvusvahelisi koolitusi, aidanud vabatahtlikuna korraldada mitmeid erinevaid suurüritusi ja olen mitmete Eesti ettevõtlike kogukondade aktiivne liige (nt Edu Akadeemia). Minu hobideks on Ladina-Ameerika tantsud; erinevate kultuuride, rahvuste ja riikide avastamine läbi reisimise; fotograafia ning erinevate enesearengu, teadlikkuse ja psühholoogia koolitustel osalemine.

Inna Nurmik

Lõpetasin graafilise disaini eriala 2015. aastal. Hetkel töötan Coop Eesti Keskühistus kujundajana ning toimetan ka enda pisikeses ettevõttes Niceidea OÜ. Minu elu keerleb pidevalt disaini ümber, nii töös kui eraelus – kunst ja ilu loomine on see, mis mind kõnetab. Lisaks pereelule ja lastele meeldib vabal ajal tegeleda koorilauluga, reisimise ning värskes õhus viibimisega.

Mart Suurkask

Olen Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori Tartu osakonna vilistlane lõpetasin 2011 Ärijuhtimise ja Logistika eriala. Igapäevaselt olen tegev Nasdaq alternatiivbörsil First North noteeritud ettevõtte Bercman Technologies AS kaasasutaja ning juhatajana. Niipalju kui aega üle jääb hobidega tegeleda, siis meelistegevusteks on reisimine, rattasõit ning F1 tegemistele kaasaelamine.

Rainer Pihlakas

Lõpetasin personalijuhtimise eriala aastal 2011 ja magistrantuuri TTÜs 2013. aastal. Pikki aastaid töötasin Kaitseväes informatsioonianalüütikuna, nüüd olen reservohvitser. Olen ka korp! Sakala vilistlane. Mulle meeldib jooksmas käia ja rattaga sõita.

Kontakt

MTÜ Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Vilistlaskogu
Suur-Sõjamäe 10a, 11415 Tallinn
e-post: vilistlaskogu@eek.ee