Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Naised ettevõtluses

Soosterotüübid ja erinevad uskumused ei tohiks olla piiravad, et saada edukaks. Arengukoolitus aitab paremini mõista, milliste takistuste ja (vale)arusaamadega tuleb silmisti seista, et olla edukas meestele kuuluvas ettevõtlusmaailmas. Koolitaja Ester Eomois annab hea ülevaate parimatest praktikatest, hästitoimivate ning mitmekeskiste meeskondade loomisest ning edukalt töös hoidmisest.
Koolitus on mõeldud kõikide haridustasemete ettevõtlusega seotud õpetajatele/õppejõududele.

Koolitust viib läbi Ester Eomois (EBS)
Osalejatele on koolitus tasuta ning seda finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.
Toimub: 13.12.2017 kell 09.00 - 16.15 Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor (Suur-Sõjamäe 10a)

1. Ees- ja perekonnanimi *

2. Isikukood *

3. Töökoht *
Ettevõte, kus hetkel töötate.

4. Haridus *
5. Elukoht *
Vajalik nimetada elukoht maakonna tasemel

6. E-post *

7. Telefon *

8. Koolituse läbimisel olen nõus panustama ettevõtlikkuspädevuste arendamisse
Nõus
Ei soovi ettevõtluspädevuste arendamisse panustada
Kommentaarid

Ettevõtluse lõimimine õppekavadesse 

Eneken Titov annab koolitusel ülevaate väljundipõhise õppekava ja moodulite kavandamisest, annab ülevaate ettevõtlusõppe rakendamise mudelitest. Koolituse jooksul analüüsitakse õppeainete sidusust ja hindamise praktikaid. Koostatakse ettevõtlusõppe lõimimise rakenduskava.
Koolitus on mõeldud kõikidele õpetajatele/õppejõududele ning ettevõtlusõppega tegelevatele spetsialistidele (ettevõtlus)metoodika rakendamiseks õppekavadesse.

Koolitust viib läbi Eneken Titov (EEK Mainor)
Osalejatele on koolitus tasuta ning seda finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.
Toimub: 13.12.2017, koolituspäev kestab 09.00 - 16.15 Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor (Suur-Sõjamäe 10a)

1. Ees- ja perekonnanimi *

2. Isikukood *

3. Töökoht *
Ettevõte, kus hetkel töötate.

4. Haridus *
5. Elukoht *
Vajalik nimetada elukoht maakonna tasemel

6. E-post *

7. Telefon *

8. Koolituse läbimisel olen nõus panustama ettevõtlikkuspädevuste arendamisse
Nõus
Ei soovi ettevõtluspädevuste arendamisse panustada
Kommentaarid

Aitame Sul luua oma ettevõtte ja toetame äriideede elluviimist!

Mida programm Sulle pakub:
Põnevaid üritusi ja auhindu

Oma ala ekspertide tuge äriidee elluviimisel
Ettevõtlustippudest mentoreid
Rahvusvahelist ärikontaktide võrgustikku
Koolitusi ja workshoppe
Suhtlusvõrgustikku teiste programmis osalejatega

Ettevõtlusõppe programmi kohta tekkivatele küsimustele vastab programmi koordinaator
Aiki Pärle - aiki.parle@eek.ee.


LOEN LÄHEMALT        ESITAN ENDA IDEE