EEK
EST

Tänases Eestis tajuvad töötajad sageli tööd kui igapäevast koormavat kohustust, mis  ei motiveeri ning millega kaasnevad tööstress ja töö tulemuslikkuse vähenemine. Juhid ei näe võimalusi töötajate innustamiseks ja motiveerimiseks ning tõhusa töö tagamiseks ebakindlas turuolukorras. Nende organisatsioonide töötajad, keda juhivad aga teadlikult tööalast heaolu kujundavad juhid, paistavad silma tulemuslikkuse  ja motiveerituse poolest.

Positiivses psühholoogias käsitletakse tööelu kui ühte igapäevast meeldivate kogemuste ja inimese arengu allikat, mille tekkeson oma oluline roll nii töötajal kui ka tööandjal. Täiendkoolituse läbiv teema ongi positiivsete töösuhete kujundamine, hoidmine ja edendamine ning seeläbi tööalase heaolu suurendamine positiivse psühholoogia võtete abil. Selleks tuleb läbi vaadata ja ümber kujundada organisatsioonsisesed töösuhted, -protsessid ning inimese ja organisatsiooni koostöö. Koolitusel osaleja saab teadmisi ja esmaseid oskusi, mis aitavad leida töörõõmu nii endas kui ka soodustada selle arenemist organisatsioonis.  


 1. Moodul: Positiivne psühholoogia ja selle kasulikkus tööelus
 2. Moodul: Vaimne heaolu kui tööalase heaolu võti
 3. Moodul: Füüsiline heaolu kui tööalase heaolu võti
 4. Moodul: Sotsiaalne heaolu kui tööalase heaolu võti
 5. Moodul: Töötaja kui tööalase heaolu edendaja organisatsioonis
 6. Moodul: Organisatsioon kui tööalase heaolu võimaldaja
 7. Moodul: Tööalast heaolu toetavad juhtimistehnikad
 8. Moodul: Kogutud teadmiste rakendamine
Koolituse eesmärk: Täiendkoolitus aitab organisatsioonide esindajatel positiivse psühholoogia võtete rakendamise abil suurendada tööalast heaolu ning seeläbi muuta töö tulemuslikumaks ja meeldivamaks nii töötaja kui ka organisatsiooni tasandil.

Koolituse aeg ja maht: kokkuleppel, 76 akadeemilist  tundi, 8 moodulit, 11 päeva (reede-laupäev).

Koolituse toimumiskoht: Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. 

Sihtgrupp: Osalema on oodatud organisatsioonide spetsialistid ja juhid erinevatelt tegevusaladelt. Grupi suurus 10-16 inimest.

Õpiväljundid

Koolitusprogrammi  läbinud:
 1. tunneb positiivse psühholoogia põhimõtteid ja rakendusvõimalusi;
 2. on omandanud erinevad võtted tööalase heaolu suurendamiseks nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil;
 3. mõistab tööalase heaolu tõstmise vajadust ja seost töösooritusega;
 4. on välja töötanud rakendusettepanekud oma organisatsioonis/üksuses tööalase heaolu parandamiseks;
 5. oskab suunata oma edasisi tegevusi ja valikuid lähtuvalt positiivse psühholoogia põhimõtetest.
Koolitajad: Kaidi Kiis, Eneken Titov, Piret Einpaul, Taimi Elenurm, Kadi Pärnits, Anu Virovere ja Signe Laipaik.


Lisainfo programmi kohta:

Kristi Gross

kristi.gross@eek.ee