EEK
EST

Personalitöö juriidilised alused ja dokumentatsioon

Eesmärk: Olenemata sellest, kas organisatsioonis vastutab personalitöö eest personalijuht või spetsialist, juhiabi, personalitöötaja või mõni juhtkonna liige, on ometi üks kindel töölõik, millest ei saa mööda: seadusest tulenevad nõuded ja nende täitmine kõigis personalitöö etappides. Personalitööga seonduvate dokumentide vormistamine ja säilitamine peavad olema ühtviisi korrektsed nii töö- ja teenistussuhte loomisel, kestel kui ka lõpetamisel. Kuna nõuded dokumentatsioonile tulenevad otseselt seadustest, mis teadagi muutuvad, siis tuleb pidevalt olla kursis seaduse muudatustega.

Maht: 3 päeva, 24 tundi 

Toimumisaeg: täpsustamisel

Koolituse toimumiskoht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Tallinna õppekeskus, ruum 118.

Osalejate arv: kuni 25 osalejat

Sisu: 
•Dokumentide loomise protsess ja eesmärgid. Personalidokumentide valiku õiguslikud alused ja põhimõtted organisatsioonides. Dokumendisüsteem. Dokumentide liigid ja dokumendisüsteem. Personaliregistrid, protokollid ja aruanded.
•personalidokumentide säilitamine ja arhiveerimine, arhiiviteatis
•Organisatsiooni töökorraldust reguleerivate protseduuride  rakendamine ning neid kajastavate dokumentide täiendamine ja muutmine (sisekorraeeskiri, palgajuhend, tööohutusjuhend, koolitusjuhend jne).
•Tööjõu planeerimise, tööanalüüsi ja töökohtade hindamise dokumenteerimine. Personali hindamisega seotud dokumendid (atesteerimisjuhend, kompetentsimudelid, arenguvestluste dokumenteerimine). 
•Värbamise ja valikuga seotud vormistused.
•Töötasusüsteemi loomine, kooskõlastamine ja kinnitamine. Töötasu. Töötasu teatis. Varalise vastutuse kokkulepe.
•Töötajate koolitamise ja arendamisega seotud dokumendid ja vormistused.
•Tööajakavad. Puhkuse ajakava, puhkuste korraldamine ja arvestus. Haigushüvitistega seotud vormistused ja asjaajamine.
•Lähetuskorraldus, aruanded.
•Ohtusjuhendid, esmajuhendamise vormistamine. Riskianalüüs, tööõnnetuste dokumenteerimine. Hoiatus.
•ATS ja töölepinguseaduse erinevused.
•Personalidokumentide vormistamine intranetis /sisevõrgus. Tarkvara kasutamine praktilises personalitöös. Tuntumate ja enamkasutatavate tarkvarade tutvustus (Persona, StaffLogic)
Oodatavad tulemused
•Osaleja teab, millised on personalitöös vajalikud dokumendid
•Osaleja oskab dokumente täita, koostada ja täiendada ning neid omavahel seostada
•Osaleja oskab dokumentide koostamisel  järgida seaduse ja organisatsioonisisese töökorraldusega kehtestatud norme, personalitöö häid tavasid ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõtteid töösuhete sõlmimisel, haldamisel ja lõpetamisel

Koolitajad: Riina Vään, Taimi Elenurm ja Karin Kuimet


Kontakt:
Kristi Gross
kristi.gross@eek.ee