EEK
EST

Konfliktid muutuste ajal 

Koolituse liik: avatud koolitus (koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena)

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused muudatuste protsessi juhtimiseks. Kahepäevase koolituse käigus on lisaks muudatuste protsessi üldkäsitlusele arutlusel ka töötajate juhtimine muudatuste protsessis ja toimetulek konfliktidega, mis on üks muudatustega kaasamineku suurim väljakutse.

Sihtgrupp: ettevõtete ja organisatsioonide juhid

Osalejate arv: kuni 20 inimest

Maht:  2 päeva, 14 akadeemilist tundi

Toimumisaeg ja -koht: 14.-15.oktoober 2014 

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Suur-Sõjamäe 10A, Tallinn

Lühikirjeldus:

Keerulised muudatused põhjustavad organisatsioonis lahkhelisid, konflikte, heade töötajate lahkumist, langevat tulemuslikkust ja palju muud negatiivset. Antud koolitusel analüüsitakse organisatsioonilise muudatuse protsessi ja leitakse parimad viisid muudatuste läbiviimiseks, et vähendada negatiivseid tagajärgi. Koolitus on praktiline ning lahenduste ja toimetulekuviiside leidmisel lähtutakse reaalsetest juhtumitest.

 

Oodatav tulemus:

Koolituse tulemusena osaleja:

 • On analüüsinud muudatuste vajalikkust organisatsioonis ja oskab tähtsustada enda käitumist ja oskusi muudatuste rakendumisel.
 • Oskab juhtida enda käitumist muudatuste protsessis
 • Oskab juhtida töötajaid muudatuste protsessis
 • Oskab pöörata tähelepanu erinevatele riskidele muudatuste juhtimisel ja kasutada riski ennetavaid või maandavaid meetodeid.
 • Teab, kuidas ennetada, maandada ja lahendada muudatusteaegseid konflikte
 • Teab kuidas tulla toime konfliktse inimesega

 

Koolituse sisu: 

Muudatuste ettevalmistamine

 • Muutuste põhjused – sise- ja välistegurid
 • Muudatuste liigid ja ulatus
 • Organisatsioonikultuur ja muudatused
 • Muudatuste protsessi kaardistamine 
 • Riskide hindamine ja riskistrateegiate väljatöötamine 

Muudatustega toimetulek, töötaja muudatuste protsessis  

 • Vastuseis muudatustele ja sellega toimetulek
 • Muudatusteaegsed personaliprobleemid 
 • Juhi ülesanded ja vajalikud oskused muudatuste juhtimisel 
 • Informatsiooni levik ja kanalid muudatustest teavitamisel 

Konfliktidega toimetulek muudatuste protsessis

 • Konfliktide ennetamine (muudatuste protsessi tegevuskava)
 • Muudatus organisatsioonis – konflikti allikas
 • Kriitika kuulamine ja kritiseerimine
 • Konfliktidega toimetuleku võtted ja nende kasutamine
 • Kokkuleppe või lahkarvamuse formuleerimine ja tegevuskavaga kinnitamine
 • tagasisidestamine

Muudatuste mõju ja selle hindamine

 • Muudatuste pikaajaline mõju 
 • Muudatuste tulemuste hindamine, tagasiside ja tulemus. 
 • Ühised väärtused muutuste edu tagajana
 • Edu ja ebaedu põhjused muudatuste elluviimisel

 

Koolitusmeetodid:

Koolituse jooksul vahelduvad loengud, arutelud ja juhtumite  lahendamine, mis aitavad luua süsteemse ülevaate muudatuste juhtimise põhimõtetest. Grupitööde, iseseisvate ülesannete ning testide abil antakse konkreetsed soovitused paremaks muudatuste juhtimiseks või nendega toimetulekuks ning konfliktide maandamiseks.

 

Koolitaja(te) tutvustus: Eneken Titov

Koolituse maksumus: 125 eurot + km

EEK VILISTLASTELE JA MITMEKESI ÜHEST ETTEVÕTTEST OSALEJATELE ON SOODUSTUS -10%Lisainfo: 
Kristi Gross
kristi.gross@eek.ee