EEK
EST

Projektide finantsjuhtimine

Eesmärk: Koolitusel osalejad on saanud praktilised teadmised ja  oskused projekti finantside juhtimiseks ja projektide sisu- ning finantsaruannete koostamiseks. Koolitus põhineb 80% praktilistel meetoditel.

Maht: 1 päeva, 8 tundi

Sihtgrupp: kuni 16 osalejat, kelle tööülesanded on seotud projektide finantside ja dokumentidega. 

Sisu: 
•Projekti eelarve jälgimise ja finantsjuhtimise töövahendid;
•Hankemenetlused projektis;
•Rahastaja reeglite järgimine;
•Dokumentatsioon projektis;
•Projekti aruandlus, kellele ja miks;
•Projekti aruandluse ettevalmistamine;
•Jooksev aruandlus projektis;
•Vahe- ja lõpparuannete koostamine;
•Projektiga seotud raamatupidamise põhimõtted;

Oodatavad tulemused: 
•osaleja omab ülevaadet projektide finantsjuhtimise ja aruandluse protsessist ning oskab seda korraldada
•osaleja oskab koostada peamiseid projektitegevusega seotud dokumente
•osaleja teab projekti finantsjuhtimise põhimõtteid. 

Koolitaja: Doris Põld

Lisainfo: 
Kristi Gross
kristi.gross@eek.ee