EEK
EST

Ajakasutuse juhtimine


Eesmärk: võimaldada osalejatel analüüsida ja tõhustada oma ajakasutust läbi oluliste eesmärkide püstitamise, prioriteetide seadmise ja peamiste  "ajaröövijate" väljaselgitamise.

Maht: 2 päeva, 16 tundi

Toimumisaeg: täpsustamisel

Osalejate arv: kuni 16 osalejat

Sisu: 
•Ajakasutuse juhtimise käsitlused. Levinud raskused ajaga.  Ajajuhtimisest saadav kasu. 
•Enesehindamine: millised on minu tugevused ja arenguruum ajakasutajana?
•Ajakasutuse juhtimise põhiprintsiibid: 
-eesmärkide püstitamine; 
-olukorra analüüs (kuidas planeerida; prioriteetide seadmine); 
-ajaplaani koostamine; 
-aja efektiivne kasutamine (sh ajaraiskajate äratundmine, "EI"-ütlemine  ning tegevuste edasilükkamise vältimine)
•Ajakasutuse juhtimine tööl: väljakutsed ja tõhustamise võimalused
•Edukate ajakasutajate avalik saladus

Oodatavad tulemused: 
•osalejad on seadnud endale ajakasutusega seotud eesmärgi ja koostanud tegevuskava selle elluviimiseks 
•Osalejad on hinnanud oma senist ajakasutust ning kaardistanud tugevused ja arenguruumi kajastavad tegevused
•Osalejad on leidnud oma peamised “ajaröövijad” ja koostanud nendega toimetulemise tegevuskava

Koolitaja: Piret Einpaul

Kontakt:
Kristi Gross
kristi.gross@eek.ee