Kas juhid klienditeenindajaid?
Kas Sinu meeskond suhtleb otse kliendiga?
Tahaksid tõsta klientide rahulolu ja seeläbi parandada organisatsiooni tulemusi?

Kui jah, siis kutsume Sind osalema teenindusjuhi pädevuskoolituse jätkuprogrammis


TEENINDUSJUHI ROLL JA TEENINDUSE JUHTIMINE KLIENDIKESKSES ORGANISATSIOONIS

Koolitus on loodud koostöös ettevõtetega Swedbank, Tele2, Tallink, Kalev Spa, MyFitness, Caravan Restaurants, AG Toitlustus ja Innovatsioonikeskus InnoEurope, sisaldades põhimõtteid ja tehnikaid, mida nendes organisatsioonides on teeninduskvaliteedi tõstmiseks kasutatud.

Koolitusprogramm põhineb teenindusjuhi VI taseme kutsestandardi kompetentsidel ning on välja töötatud teenindusjuhi pädevuskoolituse jätkuprogrammina.

Aeg: veebruar-juuni 2017, kord kuus kaks päeva. Kokku 10 täispikka koolituspäeva koos vahepealsete iseseisvate töödega.
Koht: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Suur-Sõjamäe 10a, Ülemiste City, Tallinn
Hind: 990 eurot + km osaleja kohta. Soodustus 10% varem osalenud organisatsioonile, EEK Mainor vilistlasele ning teisele või enamale osalejale samast organisatsioonist.

Koolitusele on õppima oodatud nii avaliku kui erasektori teenindusorganisatsioonide töötajad, kes vastutavad organisatsioonis teenindusvaldkonna eest ning kes on huvitatud uute teadmiste ja oskuste omandamisest, et tõsta oma organisatsiooni lojaalsete klientide osakaalu. 

Tutvu programmi ja koolitajatega siin.


Koolituse käigus omandatakse teadmised, oskused ja tööriistad teeninduse parendamiseks läbi personali ja klientide kaasamise, saadakse oma ettevõttele võrdlusmoment sama valdkonna teiste ettevõtetega ning teadmised valdkonna trendidest.

Koolituse läbivateks küsimusteks on:

- millised arengud on toimunud teenindusorganisatsioonide juhtimises ning milline roll on teenindusjuhil kaasaegses organisatsioonis,

- kuidas kasvatada teenindusprotsessis väärtust lisavate tegevuste osakaalu,

- kuidas tulemuslikult disainida teenindust ja teenuseid,

- kuidas tulemuslikult läbi viia muudatusi.


Koolitus on üles ehitatud moodulipõhiselt. Teadmised ja oskused omandatakse nii läbi teooria kui praktiliste õppepäevade ettevõtetes. Tutvutakse erinevate ettevõtete heade tulemusteni viinud tegevuste ja süsteemide ning kasutatud metoodikate ja instrumentidega.

Iga moodul keskendub ühele olulisele teemale.

Esimeses moodulis omandatakse teadmised teenindusjuhi rollist kaasaegses organisatsioonis ning teenindusmeeskonna koolitamisest ja kaasamisest.

Teine moodul keskendub arengu, väärtuste ja muudatuste juhtimisele.

Kolmandas moodulis on põhiteemaks teenuste disainimine ja innovatsioon.

Neljandas moodulis aredatakse protsessijuhtimise oskusi ning omandatakse teadmised kaasaegsetest kliendi rahulolu mõõtmise meetoditest ja tööriistadest.

Viies moodul on üles ehitatud kogemusõppe põhimõttel, mille raames arendavad osalejad endas klient-ekspert vaadet ning saavad tagasisidet oma organisatsiooni teenindusele.

Tutvu detailsema õppekavaga siin.

 

Rohkem infot:
koolituse juht lektor Katrin Kreegimäe
katrin.kreegimae@eek.ee

Aitame Sul luua oma ettevõtte ja toetame äriideede elluviimist!

Mida programm Sulle pakub:
Põnevaid üritusi ja auhindu

Oma ala ekspertide tuge äriidee elluviimisel
Ettevõtlustippudest mentoreid
Rahvusvahelist ärikontaktide võrgustikku
Koolitusi ja workshoppe
Suhtlusvõrgustikku teiste programmis osalejatega

Ettevõtlusõppe programmi kohta tekkivatele küsimustele vastab programmi koordinaator
Aiki Pärle - aiki.parle@eek.ee, +372 56 452 524.


LOEN LÄHEMALT        ESITAN ENDA IDEE

Ettevõtlusest õpetajatele lihtsalt ja praktiliselt
Ettevõtlikkus tagab edukuse  ning läbi õppe praktilisemaks muutmise saab ka õpetaja oma õpilaste konkurentsivõime suurendamisse panuse anda. Ettevõtluse ja ettevõtlikkuse aluseks on hea idee äratundmine ja oskus seda ellu viia. Koolitusel saavad selgeks ideede  genereerimise tehnikad, edasiarendamise tööriistad ja elluviimise vahendid ning kasulikud meetodid ettevõtlikkuse arendamiseks läbi õppetegevuse. Lisaks annab koolitus head taustateadmised majanduse ja ettevõtluse toimimisest ning ettevõtlusega alustamisest.   

Teemad millest koolitusel räägitakse:  
* Ära hakka ettevõtjaks - see on raske!
* Ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest; 
* Äriideest ärini; 
* Kuidas leida partnereid; 
* Millised turundustegevused viivad märkamiseni; 
* PR ja ajakirjandus;
* Sisuturundus;
* Konkurents ja/või selle imiteerimine, mis see on?; 
* Kuidas ja miks lõimida ettevõtlust õppeainetesse ja kuidas ettevõtlus üldse haridusse puutub?

Koolitajad: Aet Kull ja Mare Kurvits (EEK Mainor), Ülane Vilumets (Like a Local Guide)

Koolitust finantseeritakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. Koolitus on osalejatele tasuta.

1. Koolituse toimumise aeg
* 2. Eesnimi

* 3. Perekonnanimi

* 4. Isikukood

* 5. e-posti aadress

* 6. Telefoninumber

* 7. Elukoht (maakonna täpsusega)

8. Haridus
* 9. Töökoht


Kommentaarid


Mentorlus kui arendav partnerlus

Mentorlus on üks parimatest võimalustest edendada inimese õppimist ja arengut kõikides eluvaldkondades ning seda võimalust kasutatakse üha enam ka haridusvaldkonna töötajate professionaalse arengu toetamisel. 

Mentorlus on kahe erinevat liiki kogemustega inimese vahel loodud ja õppimist toetav partnerlussuhe, mille mõlemad osapooled - mentee ja mentor - saavad õppida ja teadvustada midagi uut ning kogeda isiklikku arengut.

Koolitus arendab osalejate kompetentse mentorluse olemuse mõistmiseks ja mentorlustegevuse kavandamiseks.
Kahepäevane koolitus toimub 12. ja 19. aprillil EEK Mainor Tallinna õppekeskuses Suur-Sõjamäe 10a.
Koollitajad on Piret Einpaul (EEK Mainor) ja Inga Karton (KVÜÕA).

Koolitust finantseeritakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist. 
Koolitus on osalejatele tasuta.
Koolitusel osalemise eest saab tunnistuse mõlemal päeval osalenu.

Koolitusel keskendutakse järgnevatele võtmeteemadele:
- mentorlus kui töötaja arengu toetamise võimalus  
- mentorluse erinevad käsitlused, eesmärgid ja üldpõhimõtted
- mentorlus haridusvaldkonnas
- mentori rollid, mentori ja mentee vastutus mentorlussuhtes
- mentoriks olemiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh mentorluse 5 sammu, mentorlussuhte eesmärgistamine ning mentorlussuhte  alustamine, hoidmine ja lõpetamine, koos selleks vajalike toetava suhtlemise oskustega. 

Kahepäevase koolituse toimumisaeg:
12. ja 19. aprill
Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor
Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn


* 1. 12. ja 19. aprill

* 2. Eesnimi

* 3. Perekonnanimi

* 4. Isikukood

* 5. e-posti aadress

* 6. Telefoninumber

* 7. Elukoht (maakonna täpsusega)

8. Haridus
* 9. Töökoht