Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Stipendiumid, toetused ja Mainori Kõrgharidusfond

Mainori Kõrgharidusfond

Eesti ettevõtlusõppe toetamiseks on AS Mainor loonud Mainori Kõrgharidusfondi. Mainori Kõrgharidusfond võimaldab motiveeritud ja ambitsioonikatel üliõpilastel tasuda õppemaksu järelmaksuna. Järelmaksuvõimaluse taotlemisel on eelis üliõpilastel, kes on valinud õpitava eriala teadlikult, suhtuvad õpingutesse ja enda arendamisse vastutustundega ning soovivad õppimisega koos omandada ettevõtjalikku mõtteviisi ja ellusuhtumist.

Mainori Kõrgharidusfond lähtub põhimõttest, et rakenduslik kõrgharidus on investeering, mis teenib ennast kiiresti tagasi. Täna on Eestis kõrgharitud töötajate netosissetulek aastas keskmiselt 2230 eurot suurem kui keskharidusega töötajatel.

Mainori Kõrgharidusfondist finantseeringu saamisel on õpingute ajal üliõpilase ainsaks rahaliseks kohustuseks tasuda iga kuu 20 eurot. Pärast õpingute lõppu tasub endine üliõpilane oma õppemaksu täielikuks katmiseks kuue aasta jooksul iga kuu 120-150 eurot, sõltuvalt läbitud erialast, õppevormist ja -kohast.

Mainori Kõrgharidusfondist saavad oma õpingute finantseerimist taotleda üliõpilased, kes

  • on Eesti Vabariigi kodanikud;
  • õpivad täiskoormusel;
  • ei ole kantud võlgnikuna Ametlikku Maksehäireregistrisse.

Mainori Kõrgharidusfondist finantseeringu taotlemiseks on vajalik ühe käendaja (kes on Eesti Vabariigi kodanik) olemasolu.