Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Stipendiumid, toetused ja Mainori Kõrgharidusfond

Ülo Pärnitsa nimelise kõrgharidusfondi stipendium

Fondi eesmärk on elukestva ja praktilise õppe edendamine ning makstavad stipendiumid on mõeldud edukate üliõpilaste ja õppejõudude toetamiseks nende õpingutel või uurimistööde läbiviimisel, sealhulgas osalemisel Ülemiste City kui targa linnaku kujundamisel.

Stipendiumidele saavad kandideerida:

  • Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor üliõpilased, kes õpivad töö kõrvalt, on aktiivsed erialases ja ühiskondlikus töös ning õpivad väga hästi ja/või esitavad praktilise, väga hästi hinnatud uurimistöö;
  • Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud, kes toetavad oma aktuaalse, huvitava ja metoodiliselt asjakohase õpetamisega elukestvat ja praktilist õpet.

Välja kuulutatakse kolm minimaalselt 1500 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada hiljemalt 1. maiks esitada aadressile aire.vaigu@eek.ee järgmised dokumendid:

  • isiklik avaldus, milles üliõpilane või õppejõud väljendab  soovi saada stipendiumi ja annab ülevaate tööalasest, ühiskondlikust, õppe- ja teadustööst stipendiumi saamiseks. Avaldusse tuleb panna kirja ka eesmärgid koos kirjeldusega, kuidas saadav stipendium aitab kaasa õppija enesearengule ja seatud eesmärkide saavutamisele järgmise kahe aasta jooksul;
  • elulookirjeldus;
  • üliõpilastest taotlejatel õppejõu või uurimistöö juhendaja soovituskiri;
  • õppejõududest taotlejatel EEK õppimise ja õpetamise arenduskeskuse soovituskiri ja üliõpilaste tagasiside koond.

Stipendiumi kohta loe lähemalt stipendiumistatuudist

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) stipendiumi konkurss

Stipendium on mõeldud neile üliõpilastele, kes on sel või eelmisel semestril kaitsnud suurepärasele hindele lõpu- või magistritöö.
Kandidaate esitavad kaitsmiskomisjonid, kelle seast valib õppeprorektori korraldusel kokku kutsutud hindamiskomisjon välja nominendid ja stipendiumi saaja. Parimaid autoreid ja nende juhendajaid tunnustatakse lõpuaktusel. Loe lähemalt stipendiumistatuudist siit.


RKRN rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss

Konkursil osalemiseks esita taotlus koos ankeedis nimetatud täiendavate materjalidega hiljemalt 3. septembriks e-posti aadressile info@rkrn.ee, kirja pealkirjaks “Konkurss”. E-kirja adressaatide hulgas peavad sisalduma kõigi töö tegemisel osalenute e-posti aadressid. Kuidas see kõik käib, selle kohta vaata stipendiumistatuudist.


Tallinna innovatsioonistipendium

Stipendiumi saavad kord aastas viis EEKi üliõpilast.
Mida Sul selleks on vaja, selle kohta vaata lähemalt stipendiumistatuudist.


ABB AS stipendium

Eesti juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogiaettevõte ABB AS sõlmis koostööleppe Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor, millega võimaldab järgmise kahe õppeaasta jooksul kuni kümnele tudengile täisstipendiumi kogumahus 30 000 eurot kõrgkooli finantsjuhtimise õppekava läbimiseks. Tutvu stipendiumi tingimustega!

Avalduste esitamise tähtajad on:
2016/2017 õa sisseastuja puhul 4. nov 2016
2016/2017 õa FJ eriala üliõpilase puhul 15. dets 2016
2017/2018 õa sisseastuja puhul 25. sept 2017
2017/2018 õa FJ eriala üliõpilase puhul 15.dets 2017.


Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Stipendium on Sulle kõrghariduse saamisel abiks Sinu erivajaduste korral. Stipendiumi eraldamise põhimõtted on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 178 „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused“. Selle stipendiumi saamiseks teavita oma erivajadusest kõigepealt õppekeskust. Siis EEK teeb märke Sinu erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
Taotluse esitamise tähtajad on 20. september ja 20. veebruar. 
Taotlust saad esitada elektrooniliselt http://taotlused.archimedes.ee.
Täpsemad taotlustingimused ja stipendiumi suurused on leiad siit juhendist.