EEK
EST

Kursuse käigus tutvume paremate näidete fotodega koduaedade väikevormide arhitektuurist (piirdeaiad ja väravad, suveköögid, grillmajad, autode varikatused, kuurid, koerakuudid jms).
Õpime, kuidas planeerida koduaeda ja paigutada sinna nimetatud väikevorme. Kuhu ja kuidas paigutada prügikonteinerid, pesukuivatusrestid, laste mänguväljak, lipualus. Kuidas neid disainida aga ka renoveerida. Proovime ise projekteerida ja valmistada maketi mõnest väikevormist.

Kursuse sisu
1. Tutvumine fotomaterjaliga ja projektidega
2. Planeerimisprintsiibid
3. Piirdeaia ja väravate kujundus
4. Konkreetse väikevormi projekteerimine
5. Maketi M1:10 valmistamine

Vajalikud materjalid: joonestuspaber A3 (2-3 tk), harilik pliiats, vildikad või markerid, (mastaap) joonlaud, kustukumm, lõikealus, paksem kartong (soovitav 3mm CAPA-plaat), kleeplint, PVA liim, värvilised kleepkiled, lõikejoonlaud, vaibanuga.

Kursuse läbiviija: lektor Raimo Sau

Info ja registreerumine:

Kristi Gross
kristi.gross@eek.ee