EEK
EST

Üliõpilaste stipendiumite piirmäärad

Erasmus+ vahetusõpingud

Euroopa Komisjoni stipendium 2022/2023 

Kõrgema elukallidusega riigid

Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Suurbritannia

600 €/kuu 
(30 päeva kuus),

20 €/päev

Keskmise elukallidusega riigid

Austria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa 

600 €/kuu 
(30 päeva kuus),

20 €/päev

Madalama elukallidusega riigid

Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Põhja-Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari, Serbia

540 €/kuu 
(30 päeva kuus),

18 €/päev

Riikliku agentuuri või kõrgharidusasutuste määratud (lubatud määrade alusel) ühikuhinnad on fikseeritud kogu õpirände perioodiks.


Erasmus+ programmi lisatoetus

Üliõpilasele, kes on välisõppele eelnevaks või välisõppe semestriks kvalifitseerunud riiklikult makstavale vajaduspõhisele toetusele või ülikooli poolt makstavale vajaduspõhisele eritoetusele ja kes on esitanud Erasmus+ koordinaatorile nii tõendi selle toetuse saamise kohta kui vastava avalduse, määratakse lisastipendium 250 eurot/kuus. Vajaduspõhise toetuse tõendi saab riigiportaalist ning vajaduspõhise eritoetuse saamist saab Erasmus+ koordinaator kontrollida ise. 

NB! Kui tudeng kvalifitseerus vajaduspõhisele või vajaduspõhisele eritoetusele välisõppele eelnevaks semestriks, siis esitab ta vastava tõendi ja avalduse Erasmus+ lisatoetuse saamiseks Erasmus+ koordinaatorile enne Erasmuse stipendiumilepingu sõlmimist. Kui aga vajaduspõhine või vajaduspõhine eritoetus määrati tudengile välisõppe semestriks, siis esitab tudeng avalduse lisatoetuse saamiseks 30 kalendripäeva jooksul alates vajaduspõhise/vajaduspõhise eritoetuse määramise kuupäevast.


Eesti Vabariigi toetus

  1. Elamiskulude lisatoetus füüsilisteks õpiränneteks

Üliõpilaste õpiränne (õppimise eesmärgil)

Riikide grupp

Vastuvõttev riik

Lisatoetus ühe õpirände kohta (eurot)

Grupp 1

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi, Liechtenstein, Norra

200 €

programmis osalevate kõrgete elamiskuludega riigid

Grupp 2

Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Portugal

200 €

programmis osalevad keskmiste elamiskuludega riigid

Grupp 3

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi, Serbia

200 €

programmis osalevad madalamate elamiskuludega riigid

Programmiriik (rahvusvahelise õpirände korral)

Partnerriik

200 €


 

Stipendiumi maksmise põhimõtted

  • Üliõpilase õpingute kestuse arvestus toimub päevades. Välisõpingute algus- ja lõpukuupäev kinnitatakse stipendiumilepingus. Välisõpingute tegelik periood tõendatakse vastuvõtva kõrgkooli poolt väljastatud kinnituskirjaga.
  • Enne õppeperioodi algust makstakse üliõpilasele välja Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi toetusest 70% stipendiumi summast, ülejäänud 30% kantakse tema arveldusarvele, kui üliõpilane on välisõpingutelt tagasi tulles esitanud nõutud aruandlusdokumendid ning tema õppeperiood ei ole lühenenud.
  • Juhul, kui kinnituskirjas olevad kuupäevad tõendavad õppeperioodi lühenemist, makstakse üliõpilasele vahetusõpingute lõppedes Euroopa Komisjoni stipendiumi 30%-st selle võrra vähem stipendiumi või nõutakse enammakstud stipendiumiosa tagasi.

 

Erasmus+ välispraktika

Euroopa Komisjoni stipendium 

Kõrgema & keskmise elukallidusega riigid

Taani, Iirimaa, Prantsusmaa, Itaalia, Austria, Soome, Rootsi, Suurbritannia, Liechtenstein, Norra, Belgia, Tšehhi, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Horvaatia, Küpros, Luksemburg, Holland, Portugal, Sloveenia, Island, Türgi

750 €/kuus

(30 päeva) 

Madalama elukallidusega riigid

Bulgaaria, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

690 €/kuus

(30 päeva)Üliõpilaste õpiränne (praktika eesmärgil)

Riikide grupp

Vastuvõttev riikLisatoetuse ühe õpirände kohta (eurot)

Lisatoetus ühe õpirände kohta (eurot)

Grupp 1

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi, Liechtenstein, Norra

100 €

programmis osalevate kõrgete elamiskuludega riigid

Grupp 2

Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Portugal

100 €

programmis osalevate keskmiste elamiskuludega riigid

Grupp 3

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi, Serbia

100 €

programmis osalevad madalamate elamiskuludega riigid

Programmiriik

Partnerriik

100 €

(rahvusvahelise õpirände korral)

 

Stipendiumi maksmise põhimõtted

  • Üliõpilase õpingute kestuse arvestus toimub päevades. Välispraktika algus- ja lõpukuupäev kinnitatakse stipendiumilepingus. Välispraktika tegelik periood tõendatakse vastuvõtva ettevõtte poolt täidetud praktikalepingu viimase osaga ("After the Mobility").
  • Enne õppeperioodi algust makstakse üliõpilasele välja Euroopa Komisjoni toetusest 70% stipendiumi summast, ülejäänud 30 % kantakse tema arveldusarvele, kui üliõpilane on välispraktikalt tagasi tulles esitanud nõutud aruandlusdokumendid ning tema praktikaperiood ei ole lühenenud.
  • Juhul, kui kinnituskirjas olevad kuupäevad tõendavad praktikaperioodi lühenemist, makstakse üliõpilasele välispraktika lõppedes Euroopa Komisjoni stipendiumi 30%-st selle võrra vähem stipendiumi või nõutakse enammakstud stipendiumiosa tagasi.

 
Erasmus koordinaator

Mari-Liis Tulev
mari.liis.tulev@eek.ee