EEK
EST

VÕTA

Varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamine ehk VÕTA on elu jooksul erinevatel viisidel omandatud oskuste ja teadmiste tunnustamise vahend. VÕTA kasutamine võimaldab Sul vältida varem omandatu üleliigset kordamist ja keskenduda eeskätt uute oskuste ja teadmiste omandamisele. VÕTA abil saad hoida kokku nii aega kui raha.

Kui varasemalt õpitu

on EEKis võimalik VÕTA teel õppekava täitmise osana arvestada

Enne VÕTA taotlemist tuleb oma varem omandatud oskusi ja teadmisi hinnata ausalt ja kriitiliselt:

Kuigi VÕTA taotluste koostamine, esitamine ja menetlemine on kasutaja mugavust silmas pidades elektrooniline ning toimub õppeinfosüsteemi VÕTA keskkonnas, soovitame tungivalt pöörduda VÕTA taotlemisel esmalt nõu küsimiseks oma erialajuhi poole. 

VÕTA taotluse koostamisel ja tõendusmaterjali kogumisel pea silmas, et oluline on selgelt ära näidata, kas Sinu varasemad õpingud ja töökogemus vastavad EEKi õppekava või selle osa õpiväljunditele. Kindlasti tutvu EEK VÕTA korraga, eriti nõuetega taotlusele ja tõendusmaterjalidele. Töökogemuse ja iseseisvalt õpitu arvestamiseks on tarvis koostada eneseanalüüsi aruanne, mille jaoks leiad vormi ja abimaterjale ÕISi VÕTA dokumentide alajaotuses.

VÕTA taotlus tuleb esitada akadeemilises kalendris määratud tähtajaks. Varu taotluse koostamiseks ning tõendusmaterjali kogumiseks kindlasti piisavalt aega.

Taotluse juurde kuuluvad originaaldokumendid (tõendid, tunnistused jne) tuleb esitada digitaalselt ühe nädala jooksul alates taotluse esitamisest. Taotlus suunatakse hindamisele alles pärast dokumentide esitamist.

Erialajuhtide ja õppekeskuste poolt esitatud VÕTA taotlusi hindavad VÕTA hindamiskomisjonid. Hindamine ja taotlejale tulemuste teadaandmine toimub ühe kuu jooksul alates akadeemilises kalendris määratud VÕTA taotluste esitamistähtajast.

Täpsemalt uuri julgelt Sulle lähimalt VÕTA nõustajalt. 

VÕTA nõustajad õppekeskustes:

Tallinna õppekeskus: Anna Natalitš anna.natalits@eek.ee

Tartu õppekeskus: Tiina Must tartu@eek.ee.


Edukaid õpinguid!