EEK
EST

left Kõik uudised

eek.ee
Ülevaade festivalide uuringust
08.03.2023

Festivalide uuringu eesmärk oli välja selgitada Eestis toimuvate sündmuste külastajate reisikäitumine, eelistused ja rahulolu sündmusel kogetuga.

Uuring toimus 2022. aasta aprillist kuni oktoobrini ja selle raames küsitleti 28 festivali külastajaid. Küsimustikku oli võimalik täita eesti-, inglise-, soome- või vene keeles ning see koosnes 21st küsimusest. Festivali külalised said küsimustikku täita nii iseseisvalt festivalil jagatud QR-koodide kaudu kui ka küsitleja abiga. Küsimustikule vastas kokku 3650 inimest. Keskmiselt vastas igal festivalil küsimustikule 130 inimest.

Uuringu valmis EASi ja KredExi ühendasutuse tellimusel koostöös LevelLab OÜ ja Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor. Uuringut kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Täname südamest koolipere kõiki kaasamõtlejaid ja aitajaid – uuring valmis tõsises meeskonnatöös!

Festivalide uuringu aruandes on esitatud ülevaade uuringu korraldusest ja tulemused nii iga festivali kohta eraldi kui ka kõigi festivalide koondina. Lisaks on uuringus välja toodud osalenud külastajate profiilid ning võrdlusanalüüs nende valikute alusel.

Festivalide uuringu aruanne (2022) on leitav Eesti suurima turismiteenuste andmebaasi Puhka Eestis kodulehel: https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/uuringud-ja-statistika/turismiuuringud-eestis