EEK
EST

left Kõik uudised

eek.ee
Clevon Akadeemia: töökohapõhine õpe tekitab tunde nagu käikski tööl!
24.03.2023

Uurisime meie Clevon Akadeemia teise lennu esmakursuslastelt millised on nende muljed õppetööst peale esimest semestrit. Üheks robootikatarkvara arenduse õppekava eripäraks on töökohapõhine õpe, mis toimub Clevon peakontoris Viljandis. Tudengite poolt sai ära mainitud hea õhkkond, kus suhtutakse neisse kui kaastöötajatesse.

"Töökohapõhise õppevormi puhul on ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal tavapärasest oluliselt suurem, moodustades vähemalt 2/3 kogu õppe mahust. Õppetöö toimub õppeasutuse, õpilase ja ettevõtte koostöös."

Lisaks tunnetavad nad, et õpivad rohkem - uute teadmiste sidumine praktiliste ülesannetega aitab neil omandatud infot paremini läbi töötada. Suurt kiitust pälvisid veel töökohapõhise õppega kaasnevad võimalused, mida väärtustatakse üha enam ning soovitakse ka järjest rohkem ära kasutada.

Rohkem informatsiooni Clevon Akadeemia kohta leiate: https://clevon.com/et/akadeemia/