EEK
EST

left Kõik uudised

eek.ee
Finantslahenduste juhtimise vilistlane Kadri Look: “RKRN-i parima magistritöö tiitel oli minu jaoks suur üllatus!”
07.08.2023

Kadri Look on Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistriõppe vilistlane, kes töötab igapäevaselt Telia Eesti AS protsessijuhina ning annab oma panuse ka viimased kaks aastat finants- ja juhtimisarvestuse valdkonnas. Samuti õnnestus tal oma õpingute ja töö kõrvalt saada nii Ülo Pärnitsa stipendium, parima Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu magistritöö tiitel ning lõpetada cum laude

Teekond magistriprogrammini 

Enda tee Eesti Ettevõtluskõrgkoolini Mainor leidis Kadri oma töö kaudu kui meie kool kutsus ühte Telia Eesti AS-i töötajat õppima magistriõppe stipendiumprogrammi. „Valikus oli ka finantslahenduste juhtimise eriala, siis tundsin, et see on akadeemiline väljakutse, mida olen otsinud,“ sõnab ta. Kuigi tundis Kadri ennast protsessijuhi rollis tugevalt, oli tema huvi töö tõttu finantsvaldkonna vastu iga aastaga kasvanud. „Finantsalased sisuteadmised olid mul pigem pealiskaudsed ning omandatud iseseisvalt igapäevatöö käigus, seetõttu tekkis ka mõte ennast erialaselt täiendada.“ 

Kõige eredamat hetke Kadri enda õpingute käigust välja ei oskagi tuua, sest neid on mitmeid. Siiski kinnitab ta, et enamus neist on seotud tema kursusekaaslastega, sest üheskoos on nii nutetud kui ka naerdud. Samuti tunnistab Kadri, et ilma nende toeta, oleks magistritöö edasi lükanud: „Olen väga tänulik nende toe ja julgustuse eest.“  

Parima RKRN-i magistritöö tiitel 

Kadri tunnistab, et on õppijana uudishimulik, kohusetundlik ja enda suhtes ehk liigagi nõudlik, kuid just see viiski teda enda lõputöö teemani. „Minu magistritöö teema idee tuli eelmise aasta Pärnu Finantskonverentsil, mille läbivaks teemaks oli jätkusuutlikkus ning selle olulisus finantsjuhi töölaual,“ meenutab tiitlivõitja. Samuti toob ta välja enda tööandja, kes kasutab enda tegevuse keskkonnamõju hindamiseks süsiniku jalajälje meetodit. Nii saigi Kadri liita oma koolist saadud teoreetilised teadmised ja töölt omandatud praktilised kogemused, et kirjutada töö, mis kannab pealkirja „Ülemiste linnaku ökoloogiline jalajälg“. 

„Tänu magistritöö juhendaja julgustavatele sõnadele, kursusekaaslaste vankumatule toele ning kvaliteetsele magistriseminari õppeainele suutsin magistritöö ka tähtaegselt valmis kirjutada,“ sõnab Kadri tänulikult, meenutades oma lõputöö valmimist. Siiski tunnistab ta, et sihti tiitlit võita, tal ei olnud: „Mul ei olnud aimugi, et sellist autasu välja antakse, mistõttu oli see minu jaoks suur üllatus.“ 

Samuti leiab ta, et magistritöö võiks olla kasulik teistele, keda huvitavad kestlikkuse teemad. „Kuigi mina pakkusin magistritöös välja ökoloogilise jalajälje mudeli Ülemiste linnakule, siis seda meetodit on võimalik rakendada ükskõik millisele ettevõttele, asutusele või näiteks hoopis üksikisikule,“ toob ta välja. Lisaks loodab Kadri, et töö jõuab ka Ülemiste linnaku arendajateni.  

Miks valida EEK Mainor? 

„Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on suurepärane valik tänapäeva tööturul vajalikke erialasid. Õppeprogramm on praktilise fookusega, õppemeetodid kaasaegsed ja kaasahaaravad ning õppejõud suurepärased. Mul on suur au olla Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor vilistlane,“ lausub ta uhkelt.  

Tutvu finantslahenduste juhtimise magistriõppekavaga ja kandideeri siin: eek.ee/eriala/finantslahenduste_juhtimine