EEK
EST

left Kõik uudised

eek.ee
Rektor Andrus Pedai inauguratsioonikõne
15.11.2023

Avaldame täies pikkuses meie rektor Andrus Pedai kõne, mille ta esitas inauguratsioonitseremoonial.

Lugupeetud rektorid, austatud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor nõukogu, head kolleegid ja sõbrad!

Andsin ametivande Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor rektorina. Minu tänusõnad kuuluvad Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor nõukogule, kes mulle rektoriameti usaldas ning neile, kes mind sellel teel toetasid.

Hea Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pere!

Sarnaselt taasiseseisvunud Eestiga kannab meie kõrgkool endas väärikat ajalugu. Mainori Majanduskooli avaaktus peeti 1993. aasta jaanuaris Tallinnas. Äsja avatud kooli esimene kursus Ärijuhtimise erialal oli käivitunud juba 1992. aasta sügisel. Meie kooli eripäraks ja õppe oluliseks komponendiks oli siis, sarnaselt ka tänapäevale, ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuse kasvatamine.

Läbi mitmekülgse ja sihikindla arengu jõudis meie kool tänase nimeni aastal 2010. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ehk Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences. Meie kooli logoks on püramiid, mis sümboliseerib arengut, pürgimusi, mitmetahulisust ja võimaluste rohkust.

Minu akadeemiline taust on seotud Tallinna Tehnikaülikooliga, pikaajalise teadustööga mehitamata seadmete juhtimissüsteemide modelleerimises. Minu professionaalne taust on seotud ettevõtlusega, tööstusega ning ekspordile suunatud industriaalsete lahenduste müügi ning arendusega, nii elektroonika kui ka autotööstuses. Selles valguses on mul väga hea meel, et mulle on usaldatud võimalus asuda tööle just ettevõtluskõrgkooli!

Minu fookus koostööle ettevõtetega ja ekspordi arendamisele püsib jätkuvalt kõrgel, seda läbi Eestile positiivset kuvandit loonud kogemuste ja teadmiste ekspordi, haridusteenusena.

Kogemuslikult tean, et kliendid usaldavad pikaajalises koostöös partnerit, kes töötab selgete väärtustega. Meie kooli väärtused kattuvad hästi selle ootustega, kooli missiooniks on tagada targa tööjõu arendamine vastamaks tulevikust inspireeritud majanduskeskkonna vajadustele.

Siinkohal rõhutan tulevikust inspireeritud lähenemist, kuna läbi viimaste perioodide globaalsete arengute on vajadus kiirelt muudatustega kohanevale kõrgharidusele järsult kasvanud. Mõned märksõnad:

  • Tehnoloogiline progress ja sellega kaasnev keerukuse tõus rõhutab hariduses elukestva õppe kasvavat tähtsust. Sõltuvalt tehnoloogia valdkonnast, võib meie tänane hea oskuste tase ilma ajakohastamiseta ehk reskillinguta muutuda väärtusetuks juba vaid kahe ja poole aastaga. Nagu eelnevalt juba räägiti, tänapäeva maailmas ei piisa ühest haridusest, meil tuleb õppida kogu elu.
  • Pakutav haridusteenus peab tagama kõrgkooli lõpetaja oskuste vastavuse ajas tugevalt muutunud tööjõuturu ootustele.
  • Peame koolitama tuleviku talente töökohtadele, mida koolitamise hetkel veel ei eksisteeri.

Need väljakutsed ei ole kerged. Lahendused tuleviku haridusteenuse kujundamisel eeldavad koostööd haridusasutuste, riiklike institutsioonide, ettevõtluse ja erinevate organisatsioonide vahel.

Mul on hea meel tõdeda, et nendes tegevustes toetab meid kooli visioon, olla Eestis tegutsevate, kohalike- kui ka rahvusvaheliste ettevõtete ning avaliku sektori partneriks nii iseenda kui ka oma organisatsiooni juhtimise jätkusuutlikul arendamisel.

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on unikaalses positsioonis Eesti haridusmaastikul. Aastast 2006 moodustab kool oma peahoonega lahutamatu osa Ülemiste ärilinnaku ehk Ülemiste City haridussüsteemist, kus on esindatud lasteaed, põhikool, gümnaasium, ning kõrgkool, kus pakume nii rakenduskõrgharidust kui ka magistriõpet. Kaasaegse tööstuse vaates, pakub Ülemiste City vertikaalselt integreeritud haridusteenust. Selles tervikus on Ettevõtluskõrgkool Mainor, Ülemiste targale ärilinnakule akadeemiliseks keskuseks ning arenduspartneriks.

Liitudes Eesti Ettevõtluskõrgkooliga võtan kaasa kõik head ja õpetlikud kogemused oma eelmistelt positsioonidelt, samuti harjumuse teha tööd meekonnana, et koostöös jõuda soovitud eesmärkideni.

Siinkohal soovingi tänada kõrgkooli endisi rektoreid ja kogu kooli organisatsiooni, kes on toonud meie kooli tänasesse päeva! Siit edasi liigume ühtselt, ühiselt seatud uute eesmärkide suunas, hoides prioriteedina koolile ülikooli staatuse saavutamist ning doktoriõppe lisamist kooli õppekavasse.

Ettevõtluses on üheks võtmemõõdikuks kliendi rahulolu ehk Customer satisfaction. Ka kõrgkoolis mõõdame tudengite rahulolu oma kooli ja protsessidega. Ma kavatsen hoida seda küsimust kõrgel kohal oma prioriteetides, ma kuulan ning arvestan meie tudengite ootuste ja arvamustega.

Viimase punktina oma kõnes markeerin ma käesoleva ajahetke. Tehnoloogia areng on toonud tehisintellekti meie argipäeva. Ta on tulnud siia selleks, et jääda. Vastus küsimusele, kas me kontrollime oma tulevikku peale tehnoloogilise singulaarsuse momenti ehk hetke kus tehisintellekti summaarne intellekt ületab inimkonna intellekti? Vastus sellele küsimusele sõltub meie haridusest. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor teeb tööd selle nimel, et meie tudeng ja lõpetaja leiaks endale sobivaid lahendusi ja väljundeid, mis arvestavad ka tehisintellekti uute arengutega.

Lõpetuseks, ma tänan veelkord ja soovin meile kõigile tegusat ja positiivset koostööd!