EEK
EST

left Kõik uudised

eek.ee
You Have Been Replaced by AI: Ahmet Köse – „Tehisintellekti roll ärikinnisvara energianõudluse juhtimises“
15.12.2023

Dr. Ahmet Köse, R8 Technologies OÜ tootejuht ja kaasasutaja, pidas 11. ettevõtluskonverentsil sisuka ettekande teemal „Tehisintellekti roll ärikinnisvara energianõudluse juhtimises“.

R8 Technologies on juhtiv tehisintellektitehnoloogia ettevõte, mis haldab üle 3 miljoni m² ärikinnisvara kogu Euroopas. Ettevõtte inimkeskne andmepõhine tehisintellektilahendus R8 Digitaalne Operaator aitab kogu maailmas saavutada kinnisvara kliimaneutraalsust, aidates tõhusamalt hallata kinnisvara, sh büroo- ja üldkasutatavaid hooneid, kaubanduskeskusi ja hotelle. R8 Digitaalne Operaator võimaldab tõhusamalt hallata kinnisvaraportfelli, vähendada energiatarbimist ja CO₂-heidet, saavutades samal ajal vastavuse kestlikkusnormidele ning säilitades elektrivõrgu tasakaalu ja sageduse.

Ahmeti kirg on energiatõhusus. Eriti huvitavad teda kütte, ventilatsiooni ja õhu konditsioneerimise süsteemid, soojusmugavus ning arvutuslike ja tehisintellektimeetodite kasutamine kestlikkustavade edendamiseks. Tema eesmärk on luua uuenduslikke lahendusi, mis suurendavad energiatõhusust ja aitavad kaasa keskkonnahoidlikumale tulevikule. Oma ettekandes „Tehisintellekti roll ärikinnisvara energianõudluse juhtimises“ selgitas ta, kuidas tehisintellekti kasutatakse ärikinnisvaras ja üldkasutatavates hoonetes, ning tõi esile mitmeid teemasid, andes neist igakülgse ülevaate ja tõelise arusaama.

Kuidas saavutada heitevaba kinnisvara eesmärk

Ahmet alustas ettekannet teemakäsitluse selgitamisega ja tõi näiteid selle kohta, kuidas R8 Technologies on rakendanud tehisintellektilahendusi energiahalduses. Alustuseks näitas hr Köse diagrammi energiatarbimise jaotusest ELis sektorite kaupa. Diagrammi kohaselt langeb hoonete arvele ~40% energiatarbimisest. Eestis on see osa veel suurem – hooned moodustavad 53% kogu energiatarbimisest. Ahmet märkis ka, et hoone haldamisel ei tuleks mitte ainult lisada uusi energialahendusi, vaid uurida ka hoone praegust seisukorda.

Tehisintellekti potentsiaali kasutamine

Peaaegu alati on võimalik avastada ja optimeerida mõningaid juba käimasolevaid protsesse, kasutades seejuures tehisintellekti. Tehisintellekti süsteemid võivad aidata jälgida ja ajakohastada temperatuuri, õhu konditsioneerimist jms hoones, võttes arvesse kõiki erinevaid näitajaid ja üürnike soove. Seejärel tutvustas Ahmet ettevõtet R8 Technologies. Ettevõtte esimene projekt oli Viru kaubanduskeskus Tallinna südalinnas. Nüüdseks on R8 Technologies laienenud üle Euroopa, hallates tehisintellekti abil üle 3 miljoni m² 18 riigis. Siinkohal rõhutas Ahmet, et ettevõtte R8 Technologies tehisintellektilahenduse töötas välja suur ekspertide meeskond, mis koosnes mitmekesiste oskuste ja taustaga spetsialistidest – mitte ainult andmeteadlastest ja masinõppeinseneridest, vaid ka paljudest teistest. See on oluline, sest tehisintellekt toetab eri tüüpi hooneid, mille üürnike või külastajate ootused ja arvamused on erinevad.

R8 tehisintellektipõhise lahenduse eelised

Ahmet tutvustas segmente, kus R8 Technologies juba kasutab tehisintellekti, sh kaubanduskeskused, kontorid, hotellid ja üldkasutatavad hooned. Ta tõi näiteid selle kohta, missugust kasu saavad omanikud ja haldajad tehisintellektist, nt tõhususe ja läbipaistvuse tagamine äritegevuses koos keskkonna-, sotsiaalsetele ja juhtimisnõuetele (ESG) vastavusega ning kinnisvara väärtuse suurendamine. Keskkonnakaitse vallas aitab R8 Technologies vähendada CO₂-heidet ja pikendada süsteemide kasutusiga. Tehisintellektilahendus võimaldab mugavamat sisekliimat ja väiksemaid kommunaalarveid. Hr Köse juhtis tähelepanu ka elektrivõrgu tähtsusele, kus tehisintellekt võib pakkuda tulu energia tasakaalustamisest ehk nõudlusele reageerimisest, samuti lahendust probleemidele ja meetmetele, mis on seotud energiajulgeoleku tagamisega.

Tehisintellekti peamine roll

Esineja sõnul on tehisintellekti peamine roll on seotud majandusharu ekspertteadmiste ühendamises tehisintellekti optimeerimismootoriga. Tehisintellekt kogub iga 15 minuti tagant hoonest andmeid, ühendab andmehoidlaid ja kirjutab kogutud andmete põhjal uusi seadeid, võttes arvesse ilmastikutingimusi, kasutajate eelistusi, hoone hõivatust, elektrivõrgu tasakaalu ja energiahindu. Tehisintellekt teeb kuus üle 1,5 miljoni dünaamilise kohanduse; inimeselt niisuguse mahuga toimetulekut oodata ei saa. Tehisintellekt töötab ööpäev läbi ning teeb väikeseid temperatuuri ja õhumahu kohandusi. Ahmet tõi näite sisekliima hindamise kohta, kus tehisintellekt soojendab või jahutab hoonet enne inimeste saabumist ning reguleerib kütet, ventilatsiooni ja õhu konditsioneerimist kogu päeva jooksul sõltuvalt sisenditest ja eesmärkidest. Tehisintellektitehnoloogia teeb otsuseid vajalike muudatuste kohta ja kooskõlastab need inimtöötajatega.

Tehisintellekti potentsiaal kinnisvarasektoris

Ahmet tutvustas kahte juhtumiuuringut, et tuua konkreetseid näiteid ettevõtte R8 Technologies tehisintellekti mõjust. Üks neist on Ülemiste City – edukas äri- ja innovatsioonilinnak Tallinnas, kus on 350 000m² äripinda, mida haldab R8 Digitaalne Operaator. Teine on Öpiku 1 ja 2: äri-, büroo- ja administratiivhooned, kus konverents toimus. Tehisintellekt töötab igas hoones – mis on väga erinevad – automaatikasüsteemidega, mis aitavad vähendada energiatarbimist, kulusid ja CO₂-heidet. Tehisintellekt on suur võimalus, kuid samal ajal peaks see alati olema kooskõlas tegelikkusega, märgib Köse.

 

Täielikku esitlust saate vaadata meie YouTube’i kanalil. Lisateavet leiate konverentsi kodulehelt.