EEK
EST

left Kõik uudised

eek.ee
Vajad häid ideid või täiendavat tööjõudu – küsi nõu kõrgkoolist
27.05.2024

Kuidas värvata pädevaid töötajaid, motiveerida olemasolevaid ja toetada järelkasvu? Kuidas valideerida head ideed või saada teada, mida kliendid meist päriselt arvavad? Küsimused, mis vajavad lahendusi pea igas ettevõttes. 
 
Kaalu koostööd kõrgkooliga, kui 

  • otsid pädevat ja ettevõtte vajadustele vastava haridusega töötajat; 
  • soovid panna oma töötajatel silma särama, pakkudes neile võimalust jagada oma teadmisi üliõpilastega; 
  • omad häid ideid, aga puudub piisav aeg nende analüüsimiseks; 
  • plaanid ettevõtet laiendada, aga vajad turuanalüüsi või välist arvamust plaanide elluviimiseks; 
  • soovid hinnata oma klientide või töötajate rahulolu, aga endal jääb puudu teadmistest või kogemustest. 

Kuigi kogu haridussektor ja akadeemiline maailm võib tunduda millegi kauge ja teoreetilisena, siis on tänased kõrgkoolid ja nende õppejõud just need inimesed, kelle ülesandeks on koolitada tööturu ootustele vastavaid inimesi ning leida lahendus reaalelulistele küsimustele.

Kui nüüd vaadata teemat lähemalt, siis on kõrgkoolid üheks paremaks võimaluseks leida endale pädevat ja tööturu ootustele vastava haridusega tööjõudu. See on enamasti ettevõtete ja kõrgkoolide koostöö esmane lähtepunkt. Ettevõtetel on võimalik pakkuda üliõpilastele praktikakohti, et leida ja katsetada suhteliselt lühikese perioodi jooksul võimaliku tulevase töötaja teadmisi ja oskusi ning kaaluda sobivust püsivaks töösuhteks. Samuti on praktikakohad hea võimalus kujundada tööandja brändi.

Lisaks praktikakohtadele on ettevõtetel võimalik uute töötajate leidmiseks või oma valdkonna tutvustamiseks pakkuda stipendiume. Nii näiteks on Eesti Hotellide ja Restoranide Liit loonud stipendiumi, et julgustada noori omandama teadmisi just oma valdkonnas.

Ülioluline on ka olemasolevate töötajate igakülgne motiveerimine. Paljud spetsialistid tahaksid oma teadmisi ja oskusi järelkasvule edasi anda. Kõrgkoolis on suurepärane võimalus teha seda külalisõppejõuna või oma valdkonna praktikuna, juhendades ja retsenseerides lõputööd. Nii mõnigi inimene on õpetamise kaudu saanud taas silma särama ja leidnud uusi võimalusi enesearenguks või motivatsiooni oma valdkonda veelgi põhjalikumalt tundma õppida.

Väljakutse võib olla ka selles, kuidas uusi põnevaid ideid ellu viia. Ka nendel hetkedel tasub vaadata kõrgkoolide poole. Kõrgkoolides on palju särasilmseid värskete ideedega inimesi, kes aitavad efektiivselt lahendada praktilisi probleeme. Üliõpilastele on võimalik anda ülesandeid konkreetse aine raames, et saada kinnitust olemasolevale hüpoteesile või uusi mõtteid ettevõtte arenguks.

Juhul, kui uuritav teema eeldab detailset ülevaadet või analüüsi, on seda võimalik pakkuda lõpu- või magistritöö teemaks. Tulemusena võib ettevõte saada kogenud õppejõudude juhendamisel läbi viidud põhjaliku uurimuse koos järelduste ja ettepanekutega konkreetse eesmärgi saavutamiseks.

Seega, vaata silma oma väljakutsetele ja otsi abi kõrgkoolist. Põnevaid võimalusi koostööks on palju.

 

Ly Hõbe, õppeprorektor