EEK
EST

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) institutsionaalne akrediteering
maksimumperioodiks ehk seitsmeks aastaks (kuni 2028).

Rahvusvahelise hindamiskomisjoni tunnustus juhtimise, õppetegevuse,
teadus- ja arendustegevuse ning panuse eest ühiskonda.

Teeme koostööd haridusasutuste, organisatsioonide ja ettevõtetega nii Eestist kui välismaalt.

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kvaliteedimärk.

Kõrgharidusvõrgustike EURASHE, SPACE ja NOBANET liige.

Tähtajatu õpetamisõigus ärinduse ja halduse ning 
kunstide õppekavagruppides.