EEK
EST
Kontakt
Taimi Elenurm, MBA, MSc
organisatsioonipsühholoogia lektor
taimi.elenurm[at]eek.ee

Taimi Elenurm on hariduselt psühholoog (LRÜ, 1976 sotsiaal ja meditsiin) ja personalijuht-ärikorraldaja (TTÜ 2004) ning täiendanud end loovteraapiate (TLÜ), psühholoogilise nõustamise ja lahenduskeskse teraapia (TLÜ, TTÜ), psühhodraama (Tallinna Psühhodraama Kool), gestaaltteraapia (Gis-International), tervisekasvatuse ja terviseedenduse (TLÜ, Eesti Tervisekasvatuse Keskus) ning personalitöö valdkondades (PARE). Ta on sertifitseeritud superviisor ja coach (Tallinna Ülikool, Der Rote Faden 2006) ning loovterapeutide ja supervisiooni-õpilaste õppesuperviisor. Taimi Elenurm on töötanud teaduri, lektori ja koolitajana (Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, EEK Mainor), personalijuhina (Eesti Ehitus AS, Tallinna Sadam AS) ja tööpsühholoogina (Interest Marketing OÜ). Ta on Tervise Arengu Instituudi, Tööinspektsiooni ja Töötukassa koostööpartner terviseedenduses ja tööpsühholoogias ning ta omab personalijuhi V taseme kutsetunnistust. Lisaks on Taimi Elenurm Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Assotsisatsooni ning Eesti Supervisooni- ja Coachingu Ühingu liige. Taimi Elenurm on praktiliselt tegev nii koolitaja ja lektori kui ka superviisori ja coachina. Tema töömeetoditeks on peamiselt lahenduskesksed ja loovteraapiast pärit tehnikad, lisaks eksistentsiaalteraapiast ja teistest psühhoteraapiatest pärit töövahendid. Taimi Elenurm on Terviseameti poolt sertifitseeritud teenuse osutaja tööpsühholoogias –töötervishoius.