Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900
SÜNDMUSED

2021

 • 07.10.2021: Teaduskonverents “Building the Virus-Resistant Company”
 • 27.08.2021: Õppeaasta avaaktus
 • 08.06.2021: Turundusklubi: Canva kui ettevõtjate igapäevane töövahend
 • 27.05.2021: Koolitus: Säästmine ja raha kasvatamine
 • 20.05.2021: Kõrgkoolilt ettevõttele vol 9: “Kuidas luua talentidele motiveeriv elu- ja töökeskkond?” 
 • 03.05.2021: Turundusklubi: Kuidas müüa ja turundada edukalt venekeelsele sihtrühmale
 • 27.04.2021: Veebinar Three Universities Exchange: Entrepreneurship
 • 22.04.2021: Virtuaalkonverents "Naised tehnoloogias"
 • 21.04.2021: Ettevõtluskoolitus, 21.04-15.05 2021

  Ettevõtluskoolitus, 21.04 - 15.05

  Koolituse eesmärgiks on anda potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses.

  Maht: 100 auditoorset tundi
  Hind: 2000€ (hind koos KM).
  Registreerimisinfoavatud@eek.ee
  Koolitajad: Aet Kull, Mait Ruut, Riina Vään
  Koolitus toimub eesti keeles ning veebi vahendusel.


  Ajakava:

  21.04 kell 10.00 -17.00 Sissejuhatus ettevõtlusesse. Ettevõtlusega alustamine. Äriidee

  22.04 kell 10.00 -17.00 Sissejuhatus ettevõtlusesse. Ettevõtlusega alustamine. Äriidee

  26.04 kell 10.00-18.00 Turunduse põhimõtted. Teenused ja tooted. Turunduskommunikatsioon 

  27.04 kell 10.00-18.00 Turunduse põhimõtted. Teenused ja tooted. Turunduskommunikatsioon

  28.04 kell 10.00-18.00 Raamatupidamise põhialused ning maksunduse alused  

  29.04 kell 10.00-18.00 Turunduse põhimõtted. Teenused ja tooted. Turunduskommunikatsioon

  30.04 kell 10.00-18.00 Finantsplaneerimine

  03.05 kell 10.00-18.00 Meeskonna komplekteerimine, töösuhete õiguslik reguleerimine

  04.05 kell 10.00-18.00 Finantsplaneerimine

  05.05 kell 10.00-18.00 Finantsplaneerimine

  07.05 kell 10.00-18.00 Turunduse põhimõtted. Teenused ja tooted. Turunduskommunikatsioon

  09.05 kell 10.00-18.00 Turunduse põhimõtted. Teenused ja tooted. Turunduskommunikatsioon

  15.05 kell 10.00-16.00 Äriplaani esitamine ja kaitsmine

   

  Koolituse lühikirjeldus:

  Koolitusmetoodika väljatöötamisel arvestanud rahvusvahelisi trende ettevõtlusõppes. Ettevõtluse õpetamises rõhutatakse rahvusvaheliselt üha enam traditsiooniliste loengute vähest efektiivsust ja tähtsustatakse õppimist erinevate tegevuste kaudu. Koolitus baseerub reaalsete koolituspäevade läbiviimisel ning iseseisval õppel.

  1.MoodulSissejuhatus ettevõtlusesse. Ettevõtlusega alustamine. Äriidee,  14 loengutundi

  Ettevõtjaks saamise otsus. Väikeettevõtluse roll majanduses. Ettevõtjaks kujunemine – motiivid ja tõukejõud. Ettevõtjale vajalikud isiksuseomadused, eneseanalüüs. Ettevõtte juriidilised vormid (osaühing, füüsilisest isikust ettevõtja eripära teiste vormidega võrreldes, pereettevõte), asukoha ja ärinime valik. Riskid ettevõtluses. Ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava. Ettevõtluskeskkond, ettevõtte välised seosed (sh SWOT analüüs). Ettevõtte loomise/asutamise etapid. Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload). Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid.  Äriplaani koostamise põhialused, struktuur, enamlevinud vead äriplaani koostamisel.

  2.MoodulTurunduse põhimõtted. Teenused ja tooted. Turunduskommunikatsioon,  40 tundi

  Sissejuhatus turundusse. Turunduse mõiste ja komponendid, turundusuuringud. Turundusuuringu ülesanne.
  Sihtturud ja sihtrühmad, tarbijate ostukäitumine ja turu segmenteerimine.
  Toodangupoliitika. Hinnakujundus. Turustuskanalid ja –strateegiad
  Toode ja teenus. Toodete kujundamise alused. Toote ja teenuse hindamine.  Toote elutsükkel
  Reklaam ja suhtekorraldus, müügi edendamine, müügiprotsess. Müügi- ja jaotuskanalid

  3.MoodulMeeskonna komplekteerimine, töösuhete õiguslik reguleerimine,  8 tundi

  Meeskonna komplekteerimine. Personali värbamine ja valik. Tööõigus.
  Lepingute tüübid (sh töövõtuleping, käsundusleping). Poolte õigused ja kohustused töösuhetes.
  Töö-ja puhkeaja korraldus.

  4.Moodul - Raamatupidamise põhialused ning maksunduse alused,  8 tundi

  Raamatupidamise seadus. Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes.
  Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine.Bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude prognoos.
  Ülevaade Eesti maksusüsteemist.Tulumaks. Sotsiaalmaks. Käibemaks.

  5.Moodul - Finantsplaneerimine,  24 tundi

  Stardikapitali vajadus ja allikad.
  FIE raamatupidamise ja maksustamise eripära. 
  Finantsplaneerimise olemus ja kasutajad.
  Tasuvuspunkti arvutus.
  Ettevõtte elutsükkel ja kasv.
  Finantsjuhtimise eripärad elutsükli erinevates faasides.

  6. Moodul Äriplaani esitamine ja kaitsmine,  6 tundi
   

  Kursuse läbinu:

  • On valmis toimima ettevõtjana muutuvas keskkonnas, oskab toimida loominguliselt, oskab analüüsida, kas ettevõtlus on tema jaoks ja määratleda oma äriideed);
  • Orienteerub ettevõtluskeskkonda kujundavates tegurites
  • Tunneb ettevõtte rajamise peamisi etappe
  • Mõistab planeerimise suurt osakaalu ettevõtte rajamisel;
  • Teab äriplaani koostamise põhialuseid ning oskab vältida enamlevinud vigu äriplaani koostamisel.
  • Tunneb alustava ettevõtte juhtimise põhimõtteid
  • Tunneb turunduse ja müügiprotsessi olulisust
  • Oskab koostada oma ettevõttega seonduvat eelarvet
  • Omandab baasteadmised, et alustada finantsprognooside koostamisega (toode, müük, investeeringud, finantseerimine
  • Mõistab meeskonnatöö olulisust edu saavutamisel, oskab valida ja leida just tema meeskonda ühesuguste väärtushinnangutega sobivat liiget, oskab vormistada lepinguid
 • 08.04.2021: Personalijuhtimise häkaton 2021
 • 04.04.2021: Osale sotsiaalsele ettevõtlusele suunatud rahvusvahelisel võistlusel, 22-23.04.2021
 • 18.02.2021: Sabine Rau-Oberhuber avatud veebiloeng
 • 10.02.2021: Jaapani turgu tutvustav seminar
 • 29.01.2021: Digitaalne koristuspäev
 • 27.01.2021: Global Game Jam Online
 • 27.01.2021: Dr. Robin Lincoln Wood’i töötuba
 • 09.01.2021: Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor 30. lennu talvine lõpuaktus

2020

2019

2018