EEK
EST
Teadusuuringud
Kliendiandmete analüüs

Teostame klientide (suur)andmetel põhinevat ärianalüüsi. Aitame luua ja täpsustada äristrateegiat ning parandada äriprotsesse tulenevalt ärianalüütikast. Tulemused aitavad leida võimalusi nii täiendava tulu teenimiseks, kui kulude kokkuhoiuks.

Uute teenuste ning toodete väljatöötamine ja nõustamine

Pakume toote- ja teenusearenduse alast nõustamist ning tuge uute teenuste ja toodete väljatöötamiseks alates teenuse disainist kuni tasuvusuuringuteni. Meiega koostöös uute teenuste ja toodete väljatöötamist on võimalik kaasrahastada EAS-i innovatsioonimeetmetest.

Valdkonnaspetsiifiline efektiivsuse uuring

Vaatleme organisatsiooni konkreetse majandussektori või valdkonna kontekstis ning hindame organisatsioonikultuurilisi kui ka -toimimise efektiivsuse näitajaid. Võrdleme teiste sarnaste ettevõtetega ning valdkonna parimate praktikatega. Anname nõu kuidas efektiivsust tõsta.

Organisatsiooni röntgen

Teostame põhjaliku analüüsi, kuidas organisatsioon toimib nii ärilisel kui organisatsiooni sisemisel tasandil. Hindame juhtimiskvaliteeti ning töötajate, klientide ja partnerite rahulolu. Teeme kindlaks kitsaskohad, läbi mille muuta organisatsiooni tulemuslikumaks.

Organisatsioonikultuuri hindamine

Hindame meeskonna kokkukuuluvust, innovaatilisust, ülesandele või inimesele keskendumist, erinevaid juhtimise aspekte ning organisatsiooni toimimise aspekte. Võrdleme ettevõtte kultuuri innovaatiliste ja/või teiste Eesti ettevõtetega.

Töötajate ning meeskondade profileerimine

Profileerime töötajaid ning anname nõu, kuidas panna kokku kõige efektiivsemalt toimiv meeskond nii, et igaüks saaks panustada tegevustega, milles ollakse tugevaim ja meeskond kokku moodustaks terviku. Võrdleme meeskonnaliikmete koondprofiili teiste Eesti ettevõtetega.

Agiilse meeskonna hindamine

Agiilset lähenemist kasutatavate meeskondade hindamine (IKT ettevõtetes ning ka muudes valdkondades). Selgitame välja, kas meeskond töötab efektiivselt, mis toimib hästi ning mis vajaks parandamist.

Start-up ettevõttele suunatud teenused

Pakume start-up ettevõtete arendamiseks nii spetsiifilisi kui laiapõhjalisi oskusi. Võrdleme start-up ettevõtte eksportimise ja rahastamise praktikaid teiste Eesti start-up ettevõtetega.

Rahuloluuuringud

Teostame nii fokuseeritud kui laiapõhjalisi rahulolu-, pühendumuse- ja heaolu uuringuid. Laiapõhjalisse uuringusse kaasatakse kõik seotud osapooled. Viime läbi küsitlusi, fookusgrupi ning süvaintervjuusid olenevalt täpsustatud uurimisküsimustest.

Iga uuringuga kaasnevad konkreetsed soovitused arendustegevusteks, mida soovi korral aitame samuti planeerida ja läbi viia. Uuringuid ja analüüse viivad läbi kogenud analüütikud ja konsultandid. 

Oleme Ettevõtluskõrgkool Mainor püsiklient.
Vähemalt kord aastas on hea teadusliku metoodikaga mõõta, kuidas on meie klientide soovid ja ootused muutunud. Saame alati kiire, professionaalse ja väga hästi esitatud järeldustega töö.
Guido Pärnits
Ülemiste kaubanduskeskuse juht
Teostatud uuringud

Personali rahulolu uuring: advokaadibüroo Sorainen

Regionaalse majandustegevuse, lisandväärtuse loomise ja ekspordi uuring: Ülemiste City arendajad

Tootmise digitaliseerimise analüüs ja kava koostamine: OÜ Rekman

Kliendirahulolu uuring: Ülemiste Keskus

Töötajate profileerimine: rahvusvaheline tootmisettevõte

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustik ADAPTER liige. ADAPTER on Eesti teadus- ja arendusasutuste vaheline ettevõtluskoostööplatvorm, mille eesmärgiks on pakkuda ettevõtetele kiiret ja lihtsat võimalust koostööks kõikide Eesti ülikoolidega, kõrgkoolidega ja teiste teadus- ja arendusasutustega. 

Koostöömõtete või küsimuste korral aitab lahendusi leida

Anne Neroda
teaduskoordinaator