EEK
EST
Tehtud tööd

Meie tehtud tööd:

Eesti-Läti programmi 2014-2020 tulemusindikaatorite sihttasemete saavutamise hindamine

Projekti tellija: Riigi Tugiteenuste Keskus 

Projekti elluviijad: LevelLab ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 

Uuringu kestus: 12/2022 - 02/2023

Uuringu eesmärk oli hinnata Eesti-Läti programmi tulemusnäitajate täitmist, sh ettevõtete huvi piiriülese koostöö vastu, Valga ja Valka elanike ühtsustunnet jne.

Uuringu käigus viidi läbi Eesti ja Läti ettevõtetele kolm veebiküsitlust ning Eesti ja Läti elanikele kaks tänavaküsitlust.

Programmi kulgu seiratakse regulaarselt, sama uuringut on läbi viidud ka aastatel 2014, 2015, 2018 ja 2021.

Festivalide uuring

Projekti tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Projekti elluviija: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ja LevelLab Uuringu kestus: 04/2022 - 12/2022

Projekti lõpparuanne on nähtav: puhkaeestis.ee

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eestis toimuvate festivalide külastajate reisikäitumist, nende eelistusi ja külastajaharjumusi, festivali alal tehtavaid kulutusi ning rahulolu festivalide korraldusliku poolega.

Uuringus küsitleti Eestis 2022. aastal toimunud 28 festivali külalisi.

Ülemiste City majandusuuring

Projekti tellija: Ülemiste City

Projekti elluviija: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, AS Mainor Ülemiste, AS Technopolis Ülemiste ja LevelLab

Uuringu tulemuste töölauaga on võimalik tutvuda: https://ucuuringud.eek.ee/?page=uc

Uuringu eesmärk on seirata linnakus asetsevate ettevõtete peamisi tegevusvaldkondi, mõõta linnakus asuvate majandusharu mõju Eesti majandusele, hinnata Ülemiste Citys toimiva majandustegevuse peamisi trende, uurida Ülemiste Citys valmiva toodangu ja teenuste mahtu.

Ülemiste keskuse kliendiuuring

Projekti tellija: Ülemiste keskus

Projekti elluviijad: LevelLab ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Uuringu läbiviimise aeg: 2021, 2022, 2023

Uuringu eesmärk oli välja selgitada Ülemiste kaubandus- ja meelelahutuskeskuse külastajate peamised hinnangud keskuse teenustele ning klientide lemmikkauplustele, viia läbi trendide analüüs võrreldes eelmiste uuringutega, hinnata klientide ostumotivatsiooni.

Milrem Robotics töötajate rahulolu-uuring

Projekti tellija: Milrem AS 

Projekti elluviija: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Uuringute läbiviimise aeg: 2021, 2022 

Rahulolu-uuringu eesmärk oli välja selgitada ja kaardistada Milrem AS erinevate osakondade töötajate arvamused ja rahulolu erinevate töökeskkonda puudutavate valdkondadega. 

Erasmus+ projekt: Ülikooli tudengite ja töötajate liikuvus (KNUDT) /Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds (KNUDT)

Projekti tellija: Haridus- ja Noorteamet

Projekti elluviija: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor koostöös KNUTD (Kyiv National University of Technologies and Design)

Uuringute läbiviimise aeg: 01.08.2022−01.08.2024

Projekti eesmärk on siduda õppe- ja teadustöö omavaheline liikuvus koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor, Kiievi Riiklik Tehnoloogia ja Disaini Ülikooli vahel.

Erasmus+ projekt: European Future Citizens

Projekti tellija: Euroopa Komisjon

Projekti elluviijad: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor koostöös koostöös Fundatia Centrul Educational Spektrum (Romania); Consorzio Matera hub (Italy); Pot in Pot (Italy); Dypall Network (Portugal); FO-Aarhus FB (Denmark) Veebileht: https://www.europeanfuturecitizens.eu

Uuringu läbiviimise aeg: 01.09.2022−31.12.2024

Projekti eesmärk on julgustada Euroopa noori kaasa rääkima ja arendama arukamaid linnu, edendama seeläbi algatusvõimet ja ettevõtlikkust ning kaasama kohalikke kogukondi. Läbi mängulise lähenemise kaasatakse noored kohalike ülesannete lahendamisse, et edendada digitaliseerimist ja jätkusuutlikkust linnades.