EEK
EST
Stipendiumid ja toetused


Mainori Kõrgharidusfond

Eesti ettevõtlusõppe toetamiseks on AS Mainor loonud Mainori Kõrgharidusfondi. Mainori Kõrgharidusfond võimaldab motiveeritud ja ambitsioonikatel üliõpilastel tasuda õppemaksu igakuise maksena. Igakuise makse võimaluse taotlemisel on eelis üliõpilastel, kes on valinud õpitava eriala teadlikult, suhtuvad õpingutesse ja enda arendamisse vastutustundega ning soovivad õppimisega koos omandada ettevõtlikku mõtteviisi ja ellusuhtumise.

Mainori Kõrgharidusfond lähtub põhimõttest, et rakenduslik kõrgharidus on investeering, mis teenib ennast kiiresti tagasi. Mainori Kõrgharidusfondi finantseeringu saamisel on õpingute ajal üliõpilase rahaliseks kohustuseks tasuda igakuiselt, sõltuvalt erialast kokkulepitud tasu, mis koosneb põhiosa- ning intressimaksest. Leping sõlmitakse kuni kahekordseks nominaalõppe perioodiks.Mainori Kõrgharidusfondist saavad oma õpingute finantseerimist taotleda üliõpilased, kes:

  • on Eesti Vabariigi kodanikud
  • õpivad täiskoormusel
  • ei ole kantud võlgnikuna Ametlikku Maksehäireregistrisse

Mainori Kõrgharidusfondist finantseeringu taotlemiseks on vajalik ühe käendaja, kes on Eesti Vabariigi kodanik olemasolu.

Vajaduspõhine õppetoetus

Sul on võimalik taotleda vajaduspõhist õppetoetust, kui oled asunud õppima mitte varem kui 2013. aasta sügisel ning vastad õppetoetuste ja õppelaenu seaduse tingimustele. Vaata täpsemalt siit.

Vajaduspõhine eritoetus

Kui Sa ei saanud vajaduspõhist õppetoetust, siis taotle EEKi vajaduspõhist eritoetust. See on Sinu majanduslikku olukorda arvestav rahaline toetus kõrghariduse omandamiseks. Vaata täpsemalt siit.

Ülo Pärnitsa nimelise haridusfondi stipendium

Kandideerimise lõpptähtaeg on 1. mai

Stipendium on mõeldud õppe- ja teadustöös edukate üliõpilaste ja õppejõudude toetamiseks ja tunnustamiseks nende uurimistöös (õpingud, lõpu- või magistritöö, teaduspublikatsioon), mis seondub Ülemiste City kui tuleviku linna arendusvaldkondadega, on rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Ülemiste City ees seisva küsimuse lahendamisele.

Igal aastal kuulutatakse välja konkurss kuni neljale stipendiumile

Ühe stipendiumi rahalise väärtuse alammäär on 1500 eurot

Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega EEK Mainor infokanalites.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb üliõpilastel esitada avaldus koos dokumentidega ÕIS-s ja õppejõududel saata emailile stipendium@eek.ee.

Täpsem info on leitav stipendiumi statuudist.


Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Taotluse esitamise tähtajad on 20. september ja 21. veebruar. 

Üliõpilane saab stipendiumi taotluse esitada üks kord õppeaastas. Stipendium on abiks kõrghariduse saamisel erivajaduste korral. Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus. Täpsem info on leitav siit.

Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna.
Taotlusvoor avatakse kuu aega enne taotlustähtaega.
Taotlustingimused ja stipendiumi suurused on leitavad juhendist.

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) lõpu- ja magistritööde stipendiumi konkurss

Stipendium on mõeldud EEK Mainor üliõpilastele, kes on käesoleval õppeaastal kaitsnud lõpu- või magistritöö hindele „suurepärane“.

Stipendiumi rahaline väärtus on 500 eurot.

Kandidaatide esitamise õigus on lõpu- või magistritöö kaitsmiskomisjonide esimeestel. Esitatud tööde hulgast valib hindamiskomisjon välja kaks tööd – parim lõputöö ja parim magistritöö. Parimate tööde autoreid ja nende juhendajaid tunnustatakse lõpuaktusel.

Täpsem info on leitav stipendiumistatuudist.

Raestipendiumi konkurss

Kandideerimise lõpptähtaeg on 1. aprill

Stipendium on mõeldud magistriõppe üliõpilastele, kelle magistritöö käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega ja on linnale rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele. Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal.

Stipendiumi rahaline väärtus on 1000 eurot.

Dokumendid stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata e-posti aadressil raestipendium@tallinnlv.ee.

Taotlemistingimuste kohta saab infot veebiaadressilt: https://www.tallinn.ee/est/stipendium/Raestipendiumi-konkursil-osalemine

Kristjan Jaagu stipendiumid 

Programm pakub stipendiumeid välismaal õppimiseks üliõpilastele ja noorteadlastele, kelle ligipääs erinevate uuringutoetuste vahenditele on vähese kogemuse tõttu veel piiratud. Sihtrühmaks on õppe- ja teadustöös edukad magistrandid ja noorteadlased.

Taotlusi võetakse vastu kolmes kategoorias:

  • KRAADIÕPE VÄLISMAAL stipendiumi saavad taotleda kõik, kes alustavad või jätkavad magistri- või doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud välisülikoolis ning on valmis pärast lõpetamist Eestis tööle asuma. Taotleja peab oskama eesti keelt suhtlustasemel. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprillil.
  • VÄLISÕPINGUTE stipendiumiga toetatakse välisõpinguid ühe akadeemilise õppeaasta ulatuses. Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Taotlusi saab esitada kaks korda aastas – 1. mail ja 15. oktoobril.
  • VÄLISLÄHETUSTE stipendiumiga toetatakse lühiajalisi, kuni 30 päeva kestvaid õppe- ja teadustööga seotud magistrantide, doktorantide ning noorte teadlaste ja õppejõudude välislähetusi , mille eesmärgiks on osaleda erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses. Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas, 1. märtsil, 1. juunil, 1. oktoobril ja 1. detsembril. 

Taotlusvoorud avatakse taotlussüsteemis üks kuu enne taotluse esitamise tähtaega.

Stipendiumi kohta saab täpsemalt infot siit.

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor edukalt õppiva üliõpilase stipendium

Kandideerimise lõpptähtaeg on 31. august

Stipendiumi eesmärk on väärtustada ja tunnustada Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor täiskoormusel õppivate üliõpilaste silmapaistvaid õppetegevusega seonduvaid tulemusi ja soodustada nende saavutamist. Stipendium määratakse stipendiumikomisjoni otsuse alusel üks kord aastas pingerea alusel.

Ühe stipendiumi suurus on 900 eurot ühes õppeaastas

Välja kuulutatakse kuni 5 stipendiumit

Stipendiumile kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus koos motivatsioonikirjaga ÕIS-s

Loe lähemalt stipendiumistatuudist.

Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss

Kandideerimise lõpptähtaeg on 8. september

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kuulutab taas välja rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi, tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga ning teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses või ühiskonnas.

Konkursi auhinnafond on 1500 eurot, mille paneb välja Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu koostöös Tallinna Strateegiakeskusega. Võitjat tunnustatakse iga-aastasel Tallinna Ettevõtluspäeval septembris.

Konkursile on oodatud osalema rakenduskõrgkoolide liikmeskonda kuuluvad isikud ja vilistlased, kelle töö on edukalt lõpetatud konkursi väljakuulutamise või sellele eelneval aastal.

Konkursi kuupäevad kuulutatakse välja mai jooksul, siis algab ka ankeetide ja materjalide vastuvõtt.

Konkursi statuudiga saab tutvuda SIIN.

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistriõppe stipendiumiprogramm 

Kandideerimise lõpptähtaeg on 15. august

Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on arenguvõimaluste pakkumine Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rakenduskõrghariduse parimatele lõpetajatele ning teistele väljapaistvatele üliõpilastele, kooli uurimisgruppide tegevuse toetamine ning koolile, AS-le Mainor, Ülemiste Cityle ja teistele koostööpartneritele oluliste teadusuuringute läbiviimine.

Õppeaastas moodustatakse kuni 5 (viis) tasuta õppekohta

Stipendiumiprogrammi saavad kandideerida üliõpilased, kes on:

  • lõpetanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor või teise Eestis tegutseva ülikooli või rakenduskõrgkooli bakalaureuse või rakenduskõrghariduse õppekava
  • kaitsnud oma lõputöö hindele suurepärane (5) või väga hea (4)
  • õppinud keskmisele hindele vähemalt 4,0.

Stipendiumiprogrammi kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus koos motivatsioonikirjaga aadressile stipendium@eek.ee.

Täpsem info on leitav stipendiumi statuudist.