EEK
EST

left Kõik uudised

eek.ee
Meie graafilise disaini eriala vilistlase Merke Luugi lõputöö valiti Turundajate Liidu poolt parimate hulka
21.08.2023

Turundajate Liit (TULI) toob välja igal suvel TLÜ BFMi reklaami ja suhtekorralduse bakalaureusekaval õppivate tudengite parimad lõputööd. See aasta valiti nende hulka ka Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor graafilise disaini vilistlase Merke Luugi töö, milles ta käsitleb pakendi disaini ringmajanduses.

Ringmajanduse ja disaini ühendamine

Merke loeb oma lõputöö “Ringmajandust toetav müügipakendi rebränding leivatoodete näitel” põhijuureks enda huvi ja soovi luua keskkonnasäästlike lahendusi ja propageerida keskkonnahoidliku disaini. „Küsisin endalt tihti, kuidas oleme jõudnud selliste ebameeldivusteni nagu ladealad, prügisaared, mis sealjuures raskendavad tegelikult ka meie igapäeva elu, muutes keskkonda toksiliseks, mis mõjub ka meie tervisele halvasti,“ sõnab töö autor.

Enda uurimistöös tõestas ta ära, et disain võib olla rohkem kui vaid visuaalne esteetika - see võib olla ka tõhus vahend muutuste elluviimiseks. Enda töös keskendus Merke pakendi disaini rollile ringmajanduses ning uuris, kuidas teostada ringmajandust toetavat rebrändingut müügipakenditele. „Pakend on üks kiiremini jäätmeteks muutuv ese, mis tekitab keskkonnaprobleeme, sealhulgas toksilist keskkonda ja ressursside ammendumist. Üha enam on vajadus keskkonnahoidlike ja jätkusuutlike süsteemide järele,“ sõnab Merke Luuk.

„Erinevate kooliainete tulemusena jõudsin (osaliselt tiimitöö abil) selleni, et ringluse toimimiseks võiks olla pakendidisaini toetav platvorm, mis seob kõik pakenditega seotud osapooled protsessi algusest lõpuni, et tulemuseks saaks olla keskkonnahoidlik pakend,“ sõnab Merke. „Tegime platvormi prototüübi tiimiga valmis (koolitöö raames), et kogeda, kuidas reaalselt praeguses olukorras teha keskkonnahoidlikku pakendit,“ räägib ta sellest, kuidas sündis tema lõputöö.

Ta analüüsis pakendi mõju keskkonnale ning uuris, kuidas graafilise disaini printsiipe saaks rakendada ringmajanduse ja keskkonnahoidliku disaini kontekstis. „Leidsin, et materjali valik ja ringmajandust toetav kujundusgraafika mängivad olulist rolli pakendi järel kasutusvõimalustes ja kasutajate käitumises,“ toob ta välja töö tulemusi. Samuti tõestas ta, et disain võib olla tõhus vahend tarbija teadlikkuse tõstmisel, ringmajanduse suunamisel ning pakendi keskkonnahoidlikkuse kommunikeerimisel.

Miks valis Merke oma õpinguteks Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor?

„Mainor pakkus mulle just seda, mida olin otsinud - võimalust siduda oma õpingud sujuvalt teiste eluvaldkondadega, lubades mul keskenduda lisaks akadeemilistele tegevustele ka tööle, huvidele ja lähedastele. Inspireeriv oli ka see, et sain ühendada õppeaineid omavahel. Isiklikult viisin mitmeid ideid/projekte ühest õppeainest teise (nt koostööplatvorm keskkonnahoidliku pakendi disainimiseks), mis omandatud teadmiste abil aina arenes. Kuigi õppimine nõudis pingutust, tundsin end paindlikus õpikeskkonnas toetatuna ja hoituna. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õpikeskkond oli minu jaoks mitmekülgne, avades uksi nii isiklikule kui ka tööalasele arengule, ning ma olen tänulik selle teekonna eest,“ sõnab Merke tänulikult.

Tutvu graafilise disaini erialaga ja kandideeri siin: eek.ee/eriala/graafiline_disain