EEK
EST
Veebidisain ja digitaalgraafika
Graafiline disain

Õpid kujundama visuaalseid lahendusi digitaalse meedia valdkonnas.

Graafilise disaini erialal õpid kujundama visuaalseid lahendusi nii veebis, trükis kui mistahes pindadel. Õpid looma visuaalset identiteeti ja realiseerima graafilise disaineri tehnilisi oskusi laiemalt, aga ennekõike digitaalse meedia valdkonnas. Õpingute käigus omandad pildiloome baasoskused värvusõpetusest, joonistamisest ja kompositsioonist kuni digitaalsete tööriistade ja programmide valdamiseni.

Avalduste vastuvõtt kevadesemestiks kestab kuni: 20.01.2024

Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
1
Õppe kestus 3 aastat
2
Igakuise maksmise võimalus
3
Õpe keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani
Õppekava
Ettevõtlusõppe moodul (15 EAP)
Uurimistöö metoodika moodul (13 EAP)
Alusõppe moodul (19 EAP)
Veebidisaini ja digitaalgraafika põhiõppe moodul (20 EAP)
Graafilise disaini erialaõppe moodul (71 EAP)
Praktikate ja kirjalike tööde moodul (42 EAP)
Miks õppida

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

Õppeaastal 2023/2024 võetakse graafilise disaini erialale vastu kuni 25 uut üliõpilast. Graafilise disaini eriala lõpetanu omandab bakalaureusekraadi (Bachelor of Arts, BA) veebidisaini ja digitaalgraafika õppekava graafilise disaini erialal. Kandideerimiseks esita avaldus siinsamas kodulehel ja lae seejärel üles vajalikud dokumendid.


Kaugõpe

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal saame kinnitada, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk kooli igapäevaellu meie Facebooki lehel.

Akrediteeritud
õppekava

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav unikaalne õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Graafilise disaini eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Graafilise disaini õpetamine Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor toimub koostöös reklaami- ja disainiagentuuridega RefleksBrand NewDintTrinidad Wiseman.

Õpingute
finatseerimine

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Tallinnas

Graafilise disaini eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. 


Pärast lõpetamist

Graafilise disainerina oled sa oodatud spetsialist nii reklaamiagentuuris kui mõnes suurettevõttes. Kui armastad vabadust, võid töötada vabakutselisena Eestis ja mujal maailmas, omandatud oskused on universaalsed. Oled ettevõtlik, võid luua disainibüroo, sest lisaks erialaoskustele omandad õpingute käigus vajalikud juhtimise, suhtlemise, analüüsi-, õigus- ja majandusalased teadmised. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eestis tunnustatud majandus- ja ettevõtlusvaldkonna arvamusliidrid.

Valik tööandjaid

Kõik disainibürood, reklaamiagentuurid, trükikojad, kirjastused, in-house disainerina. Vaata Eesti Disainikeskus


left
Nende aastate jooksul koolis õppides olen saanud väga palju erialast praktikat ja tutvunud erinevate graafilise disaini väljunditega. Nii ettevõtlikkus kui ka praktika on olulised, sest sellest kasvab entusiasm ja enesekindlus, mis on tugev alustala edaspidisteks püüdlusteks ja väljakutseteks disainerina.
Mari-Liis Link, üliõpilane
graafiline disainer
Mad & Wonderful OÜ
Mainori graafilise disaini tudengitel silmad säravad ja neil on soov maailma paremaks muuta – disaneri jaoks väga olulised omadused. Loengute andmine ning seminarid nendega annavad mullegi entusiasmi ja sunnivad ennast pidevalt täiendama.
Helena Nagel, tööandja
partner
Disainiagentuur Dint
Graafiline disain on mulle alati meeldinud, kuid Mainor andis mulle võimaluse muuta see hobist professionaalseks erialaseks tööks. Õppeaastate jooksul sain ma lisaks tehniliste oskuste tugevdamisele ka hulgaliselt uusi ja olulisi tutvusi, viia ellu südamelähedasi põnevaid projekte ning seejuures teha seda kõike elukutseliste praktikute käe all saades samal ajal ka väärtuslikku tagasisidet. Soovitan Mainori graafilise disaini eriala just neile, kes soovivad saada praktilist ja tehniliselt tugevat haridust.
Stella Adamson, Cum laude vilistlane 2019
graafiline disainer
Stella Design
Minu jaoks oli EEK Mainoris graafilist disaini õppides esiteks oluline see, et saan õppida töö kõrvalt. EEK Mainor on üks väheseid Eesti kõrgkoole (kui mitte ainuke?), mis graafilist disaini kaugõppe vormis õppida võimaldab. Teiseks oluliseks eeliseks on see, et õppetöös pannakse suur rõhk just praktilistele ülesannetele, tänu millele on kooli lõpetanul reaalsem ja põhjalikum arusaam graafilise disaini erinevatest aspektidest ning disaineri tööst. Lisaks on näha, et kooli juhtkond tegeleb tõhusalt ka graafilise disaini õppekava täiustamisega, mis eriala muutlikkust silmas pidades on vägagi tervitatav. Kui Sul on soov saada ettevõtlikuks graafiliseks disaineriks, siis on EEK Mainor õige valik!
Mari-Liis Kärsten, vilistlane 2015
UI/UX Disainer
Nortal
right
Õppemaks
Igakuiste maksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 5200 €
Semestrimaksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 5140 €
Vastuvõtukriteeriumid
  • keskharidus
  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes 
  • vastuvõtuvestlus 
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak 
Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
Erialajuht
Ranno Päi, MA
ranno.pai@eek.ee