Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Inimressursside juhtimine

Avatud talvine vastuvõtt! Õpe algab veebruaris 2019. Liitu inimressursside juhtimise magistriprogrammiga, kui soovid kujuneda vajalike oskustega liidriks. 

Janus Paurman
magistriõppe juht


Inimressursside juhtimise magistriprogramm on Sulle, kui soovid kujuneda vajalike oskustega liidriks. Tunnustatud õppejõudude ja edukate praktikute juhendamisel õpid koos kogenud spetsialistidest ja juhtidest kaaslastega juhtima muutusi, mõtlema igal ametikohal nagu ettevõtja ja ehitama üles tervet (healthy) organisatsiooniEriala annab ka vajaliku vundamendi, et teha karjääri spetsialistist juhiks või luua oma ettevõte.

Lisaks Eestis ainulaadsele psühholoogiapõhisele tuumprogrammile omandad ka arusaama tänapäevastest ärimudelitest, juhtimise infosüsteemidest, andmetöötlusest ja loovuse rollist juhtimises. Nagu uue aja juhile kohane, arendad nii oskusi kui laiendad silmaringi. Õpid saavutama mõõdetavaid tulemusi, tuues välja parima inimestes.

Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid. Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal julgeme arvata, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on mugav ja jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk üliõpilasellu EEK üliõpilasesinduse Facebooki lehel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav unikaalne õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Inimressursside juhtimise eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Viimati toimunud hindamisel aastal 2017 anti inimressursside juhtimise ja teiste ärinduserialade õpetamisele Eesti kõrghariduse kõrgeim võimalik hinnang. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon, keda juhtis London School of Economics esindaja, õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Inimressursside juhtimise õppeprogramm on koostatud koostöös laia partnerite ringiga. Õppeaineid viivad läbi juhid ja tippspetsialistid erineva mastaabi ja profiiliga ettevõtetest nagu Telia, Technopolis ÜlemisteGoWorkaBit ja teised.

                      


Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Tutvu ka järelmaksuvõimalust pakkuva Mainori Kõrgharidusfondiga. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Tänapäevane magistriõpe nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse magistriõpet läbida, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

Õppeaastal 2018/2019 võetakse inimressursside juhtimise erialale vastu kuni 25 uut üliõpilast. Inimressursside juhtimise eriala lõpetanu omandab ärijuhtimise magistrikraadi ettevõtte juhtimise õppekava inimressursside juhtimise erialal. Kandideerimiseks esita avaldus siinsamas kodulehel ja lae seejärel üles vajalikud dokumendid.

Vastuvõtukriteeriumid:

  • kõrgharidus;
  • akadeemiline võimekus (eelmise õppetaseme tulemused, võimalik teadustöö) (20%);
  • motivatsioonikiri/essee (30%);
  • ettevõtlikkus ja huvi õppida valitud eriala - vastuvõtuvestlus (50%).

Avatud talvine vastuvõtt! Õpe algab veebruaris 2019."Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor õppimise puhul hindasin enim paindlikkust, elulähedast ning praktilist õpet. Saadud teadmised ja kogemused toetavad hästi igapäeva tööd."

Grete Adler, vilistlane 2016
Personalijuht
Mainor AS 

"EEK-is õppimine andis mulle võimaluse jõuda erialase tööni ning enesekindluse pürgida veel kaugemale. Teadmised ärimaailmast, mida EEK annab, on kaasaegsed ja praktilisedÕppimine võimaldab näha tööelu ning ärimaailma valusid ja võlusid läbi tuntud praktikute ja juhtide silmade. Ja mis peamine, EEK-is õppimise tõttu ei pidanud ma loobuma ei täiskohaga tööst ega ka pere järelkasvu mõtetest."

Kelly Imme, vilistlane 2016"EEK-is magistriõppes inimressursside suunal õppimine oli minu jaoks ainuõige valik. Õpe arendas oluliselt ettevõtlikku maailmapilti ja andis praktilisi teadmisi ning võimaluse end kahe aasta jooksul erinevates valdkondades proovile panna."

Kadri Kütt, vilistlane 2014
HR konsultant
Columbus Eesti

Rohkem infot:
erialajuht Janus Paurman
janus.paurman@eek.ee

Karin Kuimet
personalijuhtimise erialajuht,
personalijuhtimise lektor
Mare Kurvits
juhtimise professor,
VÕTA koordinaator,
äriprotsesside mooduli juht
Kristjan Liivamägi
Elari Tamm
ettevõtluse lektor,
ettevõtlusõppe konsultant