Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Veebitehnoloogiad

Õpid looma digitaalseid keskkondi ja rakendusi.

Inna Švartsman
tarkvaraarenduse ja veebitehnoloogia erialajuht
  1. 3 aastat
  2. Veebidisaini ja digitaalgraafika õppekava kõrvaleriala
  3. Õpe keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani

Veebitehnoloogiate erialal õpid, kuidas luuakse digitaalseid keskkondi ja rakendusi, kujundatakse kasutajaliideseid ja -kogemust. Saad ka ideid, kuidas neid teadmisi siduda ettevõtlusega. Infotehnoloogia loov- ja ärioskustega spetsialistid - smart creatives - on tehnoloogiaettevõtetes enim otsitud töötajaid.

Sobid veebitehnoloogiks, kui lisaks koodikirjutamisoskusele tahad rohkem teada, miks ja kellele veebirakendusi tegelikult tehakse ning tunned huvi IT-valdkonna vastu laiemalt. Kasuks tuleb soov end ise kujutleda veebirakenduste kasutaja või tellija rollis. Õppekava sisaldab olulises mahus ka disaini- ja ettevõtlusoskuste omandamist.

Veebitehnoloogi haridus võimaldab jõuda selliste keskmisest kõrgemalt tasustatud ametikohtadeni nagu UI/UX disainer, süsteemianalüütik, IT-teenuste projektijuht, arendusspetsialist või mobiilirakenduste arendaja.

Lisaks erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid.

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal julgeme arvata, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on mugav ja jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk üliõpilasellu EEK üliõpilasesinduse Facebooki lehel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav unikaalne õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Veebitehnoloogiate eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Viimati toimunud hindamisel aastal 2017 anti veebitehnoloogiate ja teiste kunstierialade õpetamisele Eesti kõrghariduse kõrgeim võimalik hinnang. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Veebitehnoloogiate eriala õppeprogramm on koostatud ja õpetamine ning praktikakohtade valik toimub koostöös Ülemiste City suuremate IT-tööandjatega nagu Telia EestiHelmes ja teised.

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Tutvu ka järelmaksuvõimalust pakkuva Mainori Kõrgharidusfondiga. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

Õppeaastal 2019/2020 võetakse veebitehnoloogiate erialale vastu kuni 25 uut üliõpilast. Veebitehnoloogiate eriala lõpetanu omandab rakenduskõrghariduse diplomi veebidisaini ja digitaalgraafika õppekava veebitehnoloogiate erialal. Kandideerimiseks esita avaldus siinsamas kodulehel ja lae seejärel üles vajalikud dokumendid.

Vastuvõtukriteeriumid:

  • keskharidus;
  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes (30%);
  • vastuvõtuvestlus (50%);
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak (20%).

Rohkem infot:

erialajuht Inna Švartsman
inna.svartsman@eek.ee