Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Graafiline disain

Õpid kujundama visuaalseid lahendusi.

Ranno Päi
graafilise disaini erialajuht,
graafilise disaini lektor


Graafilise disaini erialal õpid kujundama visuaalseid lahendusi nii veebis, trükis kui pindadel, looma visuaalset identiteeti ja realiseerima oma kunstilisi eeldusi ennekõike digitaalse meedia valdkonnas. Õpid nii professionaalse kunsti aluseid kui ka kasutama täna ja homme laialdaselt kasutatavaid digitaalseid disainitööriistu.

Lisaks erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid.

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal julgeme arvata, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on mugav ja jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk üliõpilasellu EEK üliõpilasesinduse Facebooki lehel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav unikaalne õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Graafilise disaini eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Viimati toimunud hindamisel aastal 2017 anti graafilise disaini ja teiste kunstierialade õpetamisele Eesti kõrghariduse kõrgeim võimalik hinnang. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Graafilise disaini õpetamine Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor toimub koostöös reklaamiagentuuridega Age MacCannIDEA GroupRefleks ja Made by Man.

                       


Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Tutvu ka järelmaksuvõimalust pakkuva Mainori Kõrgharidusfondiga. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

Õppeaastal 2018/2019 võetakse graafilise disaini erialale vastu kuni 25 uut üliõpilast. Graafilise disaini eriala lõpetanu omandab rakenduskõrghariduse diplomi veebidisaini ja digitaalgraafika õppekava graafilise disaini erialal. Kandideerimiseks esita avaldus siinsamas kodulehel ja lae seejärel üles vajalikud dokumendid.

Vastuvõtukriteeriumid:

  • keskharidus;
  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes (30%);
  • vastuvõtuvestlus (50%);
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak (20%).

Üldtingimustel vastuvõtt õppeaastaks 2018/19 on lõppenud. Kokkuleppel erialajuhiga on võimalik õppegrupiga liituda kuni 14. septembrini.


“Kujundajana töötades tunnen, kuidas õpingud on mind väga palju aidanud ja andnud enesekindlust end graafilise disainerina tõestada. Kui sa otsid praktilisust ja soovid omandada erinevaid kunstitehnikaid ning kujundusprogramme, siis EEK-s saad kõike ja veidi rohkemgi.”

Inna Nurmik, vilistlane 2015 
Kujundaja
Eesti Tarbijateühistute Keskühistu (COOP Estonia)


 "Mulle väga meeldis, et loomingulised ained olid põimitud ettevõtluse ja turundusega. Ülimalt oluline on osata oma loomingut nii hinnastada, reklaamida kui ka müüa. Üllatusena tõdesin, et olla edukas loomingulisel eriala, ei pea olema sünnijärgselt andekas – kõik on õpitav, kui vaid ise seda soovid."

Kelli Kook, vilistlane 2015 
Turundusjuht
Hyundai Motor Baltic Oy


 

"Minu jaoks oli EEK Mainoris graafilist disaini õppides esiteks oluline see, et saan õppida töö kõrvalt. EEK Mainor on üks väheseid Eesti kõrgkoole (kui mitte ainuke?), mis graafilist disaini kaugõppe vormis õppida võimaldab.

Teiseks oluliseks eeliseks on see, et õppetöös pannakse suur rõhk just praktilistele ülesannetele, tänu millele on kooli lõpetanul reaalsem ja põhjalikum arusaam graafilise disaini erinevatest aspektidest ning disaineri tööst.

Lisaks on näha, et kooli juhtkond tegeleb tõhusalt ka graafilise disaini õppekava täiustamisega, mis eriala muutlikkust silmas pidades on vägagi tervitatav.

Kui Sul on soov saada ettevõtlikuks graafiliseks disaineriks, siis on EEK Mainor õige valik!"

Mari-Liis Kärsten, vilistlane 2015
Mobiiliüksuse graafika haldamise meeskonna juht
Playtech Estonia OÜ


Rohkem infot:
erialajuht Ranno Päi
ranno.pai@eek.ee

Astri Müül
disaini dotsent
Maido Parv
Siim Sultson
Elari Tamm
ettevõtluse lektor,
ettevõtlusõppe konsultant