Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

INFOTEHNOLOOGIA
JUHTIMINE

Õpid võimendama organisatsiooni tööd läbi aina parema IT.

Inna Švartsman
tarkvaraarenduse ja veebitehnoloogia erialajuht

ÕPPEKAVA

MOODULID / SEMESTRID

Ettevõtlusõpe (30 EAP)
Alusõpe (15 EAP)
Uurimistöö metoodika (15 EAP)
Ettevõtte juhtimise põhiope (15 EAP)
Kirjalikud tööd ja praktikad (45 EAP)

ÕPPEMAKS

IGAKUINE MAKSE TALLINNAS:
õppemaks I, II ja III aastal 2500 € (1 makse 400€, 8 makset 230€, 1 makse 260€), viimasel semestril 900 €
SEMESTRIMAKSE TALLINNAS:
õppemaks I, II ja III aastal 2440 € (1 makse 400€, 2 makset 1020€), viimasel semestril 874 €
IGAKUINE MAKSE TARTUS:
õppemaks I, II ja III aastal 2500 € (1 makse 400€, 8 makset 230€, 1 makse 260€), viimasel semestril 900 €
SEMESTRIMAKSE TARTUS:
õppemaks I, II ja III aastal 2440 € (1 makse 400€, 2 makset 1020€), viimasel semestril 874 €


Infotehnoloogia juhtimise erialal õpid juhtima organisatsiooni infotehnoloogia projekte ning arendus- ja haldustegevust, analüüsima ja kavandama IT protsesse, tagama IT süsteemi ja andmete turvalisust ning juurutama nüüdisaegseid tehnoloogiaid. IT juhid on enamasti organisatsiooni innovatsiooni eestvedajate hulgas. 

Infotehnoloogia juhtimise eriala lõpetajana oled omandanud vajalikud teadmised ja oskused, et tegutseda näiteks IT juhi, IT projektijuhi või analüütikuna või juhtida omaenda IKT valdkonnas tegutsevat ettevõtet.

Lisaks erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid.

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal julgeme arvata, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on mugav ja jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk üliõpilasellu EEK üliõpilasesinduse Facebooki lehel.

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Tutvu ka järelmaksuvõimalust pakkuva Mainori Kõrgharidusfondiga. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Infotehnoloogia juhtimise eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. Tartu õppekeskuses on võimalik kogu õppekava läbida, kui infotehnoloogia juhtimise eriala valinuid on Tartus vähemalt 15. Muul juhul on Tartu õppekeskuses võimalik läbida õppest kaks kolmandikku. Erialaõppe moodul, vt ülal vasakul "Õppekava ja õppejõud", toimub sel juhul Tallinnas.

Õpe toimub mõlemas linnas kaugõppena, mis võimaldab käia neljapäevast pühapäevani toimuval sessioonil õppimas ka teises linnas. Tartust saabunud üliõpilastel on võimalik leida soodsat majutust EEK ühiselamus, mis asub Ülemiste rongipeatusest viie- ja Tallinna õppekeskusest kaheminutilise jalutustee kaugusel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav unikaalne õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Ärinduse valdkonna, kuhu kuulub ka infotehnoloogia juhtimise eriala, õpetamine Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Viimati toimunud hindamisel aastal 2017 anti ärinduse valdkonnas õpetamisele Eesti kõrghariduse kõrgeim võimalik hinnang. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon, keda juhtis London School of Economics esindaja, õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

Õppeaastal 2018/2019 võetakse infotehnoloogia juhtimise erialale vastu kuni 30 uut üliõpilast. Eriala lõpetanu omandab rakenduskõrghariduse diplomi ärijuhtimise õppekava infotehnoloogia juhtimise erialal. Kandideerimiseks esita avaldus siinsamas kodulehel ja lae seejärel üles vajalikud dokumendid.

Vastuvõtukriteeriumid:

  • keskharidus;
  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes (30%);
  • vastuvõtuvestlus (50%);
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak (20%).


Rohkem infot:

Inna Švartsman
inna.svartsman@eek.ee