Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Kvaliteedijuhtimine

Õpid muutma ettevõtte tegevust selgemaks, tõhusamaks ja mugavamaks.

  • 3,5 aastat
  • Alustamine ja põhiõpe Tallinnas või Tartus kaugõppes
  • Erialaõpe Tallinnas kaugõppes
  • Õppemaks alates 1220 eurost semestris


Kvaliteedijuhtimise eriala õpetab Sind muutma suure ettevõtte tegevusi ja info liikumist selgemaks, tõhusamaks ja mugavamaks. Vajadust kvaliteedijuhi järele tunnevad aina rohkemate ettevõtete tippjuhid.

Õppe jooksul omandad süvendatult kvaliteedispetsialisti oskused, millele lisaks ka juhtimis-, kommunikatsiooni- ja ärioskusi, et võiksid tegutseda suure ettevõtte kvaliteedijuhi ja üksuse juhina.

Kvaliteedijuhtimise õppekava Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on koostatud koostöös Eesti Kvaliteediühinguga ja lähtub kvaliteedispetsialisti VI taseme kutsestandardist. Lõpetajatel on võimalik taotleda kutsetunnistust.

 

Vastuvõtukriteeriumid:

  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes (30%);
  • vastuvõtuvestlus (50%);
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak (20%).

Kvaliteedijuhtimise eriala lõpetanu omandab rakenduskõrghariduse diplomi kvaliteedijuhtimise õppekaval.


"EEK-is õppides kohtan iga õppejõu puhul toetust, koostöösoovi, avatud suhtlemist ja individuaalset lähenemist õppijale. Olen kindel, et erialal õpitu annab mulle konkurentsieelise selles valdkonnas läbi lüüa ja karjääri teha ning lisaväärtusena olulise suhtevõrgustiku."

 Üliõpilane Ilona Kirst 

"Kui kõhkled, kas minna õppima või mitte minna, siis igal juhul minna ja Mainorisse! Siin on väga targad ning endast kõike andvad õppejõud! Väga lahedad kursusekaaslased! Suurepärane võimalus saada hea haridus ning seda kohe tööl praktikas rakendada. Mina olen valikuga väga rahul ning annan oma parima, et koolitee edukalt lõpuni vastu pidada. Julget pealehakkamist ning edukat kooliteed kõigile!"

Üliõpilane Margit Kõiv
Valitud eriala on soovi korral võimalik esimese semestri jooksul vahetada. Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega ning järelmaksuvõimalust pakkuva
 Mainori Kõrgharidusfondiga.

Õppeaastal 2017/2018 võetakse kvaliteedijuhtimise erialale vastu 30 üliõpilast.


Rohkem infot:
erialajuht Katrin Kreegimäe
katrin.kreegimae@eek.ee