Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Kvaliteedijuhtimine

Õpid muutma ettevõtte tegevust selgemaks, tõhusamaks ja mugavamaks.


Katrin Kreegimäe
kvaliteedijuhtimise erialajuht,
teeninduskorralduse lektor
  • 3,5 aastat
  • Alustamine ja põhiõpe Tallinnas või Tartus kaugõppes
  • Erialaõpe Tallinnas kaugõppes
  • Õppemaks alates 1220 eurost semestris


Kvaliteedijuhtimise eriala õpetab Sind muutma suure ettevõtte tegevusi ja info liikumist selgemaks, tõhusamaks ja mugavamaks. Vajadust kvaliteedijuhi järele tunnevad aina rohkemate ettevõtete tippjuhid.

Õppe jooksul omandad süvendatult kvaliteedispetsialisti oskused, millele lisaks ka juhtimis-, kommunikatsiooni- ja ärioskusi, et võiksid tegutseda suure ettevõtte kvaliteedijuhi ja üksuse juhina.

Kvaliteedijuhtimise õppekava Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on koostatud koostöös Eesti Kvaliteediühinguga ja lähtub kvaliteedispetsialisti VI taseme kutsestandardist. Lõpetajatel on võimalik taotleda kutsetunnistust.

 

Vastuvõtukriteeriumid:

  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes (30%);
  • vastuvõtuvestlus (50%);
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak (20%).

Kvaliteedijuhtimise eriala lõpetanu omandab rakenduskõrghariduse diplomi kvaliteedijuhtimise õppekaval."EEK-is õppides kohtan iga õppejõu puhul toetust, koostöösoovi, avatud suhtlemist ja individuaalset lähenemist õppijale. Olen kindel, et erialal õpitu annab mulle konkurentsieelise selles valdkonnas läbi lüüa ja karjääri teha ning lisaväärtusena olulise suhtevõrgustiku."

 Üliõpilane Ilona Kirst

 


"Kui
kõhkled, kas minna õppima või mitte minna, siis igal juhul minna ja Mainorisse! Siin on väga targad ning endast kõike andvad õppejõud! Väga lahedad kursusekaaslased! Suurepärane võimalus saada hea haridus ning seda kohe tööl praktikas rakendada. Mina olen valikuga väga rahul ning annan oma parima, et koolitee edukalt lõpuni vastu pidada. Julget pealehakkamist ning edukat kooliteed kõigile!"

Üliõpilane Margit Kõiv


"Praktiliste kogemustega õppejõud, paindlik tunniplaan töötavale tudengile, uued huvitavad kontaktid- need on ainult mõned põhjused miks mulle meeldib õppida Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Tule sina ka!"

Üliõpilane Peeter Aug


Valitud eriala on soovi korral võimalik esimese semestri jooksul vahetada. Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega ning järelmaksuvõimalust pakkuva
 Mainori Kõrgharidusfondiga.

Heida ka pilk üliõpilasellu EEK üliõpilasesinduse Facebooki lehel.

Õppeaastal 2017/2018 võetakse kvaliteedijuhtimise erialale vastu 30 üliõpilast.

Avatud on täiendav vastuvõtt veel vabadele õppekohtadele.
Kokkuleppel erialajuhiga on võimalik õppegrupiga liituda kuni 14. septembrini.

Rohkem infot:
erialajuht Katrin Kreegimäe
katrin.kreegimae@eek.ee

Karin Kuimet
personalijuhtimise erialajuht,
personalijuhtimise lektor
Anne Roosipõld
turismi- ja restoraniettevõtluse töökohapõhise õppe erialajuht,
turismiettevõtluse lektor
Eneken Titov
rektori kt, õppeprorektor,
juhtimise professor,
Ettevõtte juhtimise erialajuht
Tauno Õunapuu
arendus- ja finantsprorektor,
uurimistöö metoodika dotsent,
alusõppe moodulijuht