Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Kvaliteedijuhtimine

Õpid muutma ettevõtte tegevust selgemaks, tõhusamaks ja mugavamaks.

Katrin Kreegimäe
kvaliteedijuhtimise erialajuht,
teeninduskorralduse lektor


Kvaliteedijuhtimise erialal õpid muutma suure ettevõtte tegevusi ja info liikumist selgemaks, tõhusamaks ja mugavamaks. Vajadust kvaliteedijuhi järele tunnevad aina rohkemate ettevõtete tippjuhid.

Kvaliteedijuhtimise eriala lõpetajana oled omandanud vajalikud teadmised ja oskused, et tegutseda näiteks kvaliteedijuhi või -spetsialisti, aga ka ettevõtte struktuuriüksuse või oma ettevõtte juhina.

Lisaks erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid.

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal julgeme arvata, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on mugav ja jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Väärtustame õppijate koolis veedetud aega, pannes erilist rõhku efektiivsetele õppemeetoditele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk üliõpilasellu EEK üliõpilasesinduse Facebooki lehel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav unikaalne õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Kvaliteedijuhtimise eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Viimati toimunud hindamisel aastal 2017 anti kvaliteedijuhtimise ja teiste ärinduserialade õpetamisele Eesti kõrghariduse kõrgeim võimalik hinnang. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon, keda juhtis London School of Economics esindaja, õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Kvaliteedijuhtimise õppekava Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on koostatud koostöös Eesti Kvaliteediühinguga ja lähtub kvaliteedispetsialisti VI taseme kutsestandardist. Lõpetajatel on võimalik taotleda kutsetunnistust.

 

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Tutvu ka järelmaksuvõimalust pakkuva Mainori Kõrgharidusfondiga. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Kvaliteedijuhtimise eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. Tartu õppekeskuses on võimalik kogu õppekava läbida, kui kvaliteedijuhtimise eriala valinuid on Tartus vähemalt 15. Muul juhul on Tartu õppekeskuses võimalik läbida õppest ligi kaks kolmandikku. Erialaõppe moodul, vt ülal vasakul "Õppekava ja õppejõud", toimub sel juhul Tallinnas.

Õpe toimub mõlemas linnas kaugõppena, mis võimaldab käia neljapäevast pühapäevani toimuval sessioonil õppimas ka teises linnas. Tartust saabunud üliõpilastel on võimalik leida soodsat majutust EEK ühiselamus, mis asub Ülemiste rongipeatusest viie- ja Tallinna õppekeskusest kaheminutilise jalutustee kaugusel.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

Õppeaastal 2018/2019 võetakse kvaliteedijuhtimise erialale vastu kuni 30 uut üliõpilast. Kvaliteedijuhtimise eriala lõpetanu omandab rakenduskõrghariduse diplomi ärijuhtimise õppekava kvaliteedijuhtimise erialal. Kandideerimiseks esita avaldus siinsamas kodulehel ja lae seejärel üles vajalikud dokumendid.

Vastuvõtukriteeriumid:

  • keskharidus;
  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes (30%);
  • vastuvõtuvestlus (50%);
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak (20%).

Üldtingimustel vastuvõtt õppeaastaks 2018/19 on lõppenud. Kokkuleppel erialajuhiga on võimalik õppegrupiga liituda kuni 14. septembrini.

 


 


"Kui
kõhkled, kas minna õppima või mitte minna, siis igal juhul minna ja Mainorisse! Siin on väga targad ning endast kõike andvad õppejõud! Väga lahedad kursusekaaslased! Suurepärane võimalus saada hea haridus ning seda kohe tööl praktikas rakendada. Mina olen valikuga väga rahul ning annan oma parima, et koolitee edukalt lõpuni vastu pidada. Julget pealehakkamist ning edukat kooliteed kõigile!"

Üliõpilane Margit Kõiv


"Praktiliste kogemustega õppejõud, paindlik tunniplaan töötavale tudengile, uued huvitavad kontaktid- need on ainult mõned põhjused miks mulle meeldib õppida Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Tule sina ka!"

Üliõpilane Peeter AugRohkem infot:
erialajuht Katrin Kreegimäe
katrin.kreegimae@eek.ee

Karin Kuimet
personalijuhtimise erialajuht,
personalijuhtimise lektor
Anne Roosipõld
turismi- ja restoraniettevõtluse töökohapõhise õppe erialajuht,
turismiettevõtluse lektor
Eneken Titov
juhtimise professor
Tauno Õunapuu