Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

LOGISTIKA

Õpid juhtima kaupade ja info liikumist. FIATA Diploma omandamise võimalus.

  1. Õppe kestus 3 aastat
  2. Igakuise maksmise ja järelmaksu võimalus
  3. Õpe keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani

Logistika erialal õpid korraldama kaupade ja info liikumist, juhtima varude käitlemist, reageerima adekvaatselt kriisiolukordades ning haldama partnersuhteid ja äriprotsesse. Koos üha uute üleeuroopaliste transpordikanalite väljaarendamisega kasvab vajadus logistikaspetsialistide järele Eestis aasta-aastalt.

Lisaks erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid.
Olga Nežerenko
logistika erialajuht,
logistika vanemlektor

ÕPPEKAVA

MOODULID / SEMESTRID

Ettevõtlusõpe (30 EAP)
Alusõpe (15 EAP)
Uurimistöö metoodika (15 EAP)
Ettevõtte juhtimise põhiope (15 EAP)
Logistika erialaõpe (60 EAP)
Kirjalikud tööd ja praktikad (45 EAP)

ÕPPEMAKS

IGAKUINE MAKSE TALLINNAS:
õppemaks aastas 3400 € (1 makse 400€, 8 makset 330€, 1 makse 360€)
SEMESTRIMAKSE TALLINNAS:
õppemaks aastas 3340 € (1 makse 400€, 2 makset 1470€)
IGAKUINE MAKSE TARTUS:
õppemaks aastas 3160 € (1 makse 400€, 8 makset 310€, 1 makse 280€)
SEMESTRIMAKSE TARTUS:
õppemaks aastas 3100 € (1 makse 400€, 2 makset 1350€)


"Hariduse kvaliteedi tagavad tunnustatud oma ala asjatundjatest õppejõud. Siin õpitud aja jooksul leidsin palju häid sõpru ja tuttavaid ning tekkis soov end ka iseseisvalt edasi arendada. Soovitan kõigile!"

Kuldar Toomla, vilistlane 2016
kokkuostja
Hilding Anders Baltic AS"Omandatud teadmised on väga kasulikud - rakendan neid iga päev oma töös."

Ariadna Reinio, vilistlane 2016 
ostujuht, logistik
Structo Industry OÜ"Reaalsed inimesed, reaalsed kogemused ja reaalne praktika – kõik, mida vajad elus läbilöömiseks. Kuidas ma seda tean? Kogemusest."

Kristjan Erm, vilistlane 2011 
müügijuht
Enics Estonia

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal saame kinnitada, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk kooli igapäevaellu meie Facebooki lehel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Logistika eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Viimati toimunud hindamisel aastal 2017 anti logistika ja teiste ärinduserialade õpetamisele Eesti kõrghariduse kõrgeim võimalik hinnang. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon, keda juhtis London School of Economics esindaja, õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Logistika erialal on erialaspetsiifiline õppeprogramm koostatud ja õpetamine toimub toimub koostöös Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni ja Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühinguga PROLOG.          

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Tutvu ka järelmaksuvõimalust pakkuva Mainori Kõrgharidusfondiga. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Logistika eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. Tartu õppekeskuses on võimalik kogu õppekava läbida, kui logistika eriala valinuid on Tartus vähemalt 15. Muul juhul on Tartu õppekeskuses võimalik läbida õppest kaks kolmandikku. Erialaõppe moodul, vt ülal vasakul "Õppekava ja õppejõud", toimub sel juhul Tallinnas.

Õpe toimub mõlemas linnas kaugõppena, mis võimaldab käia neljapäevast pühapäevani toimuval sessioonil õppimas ka teises linnas. Tartust saabunud üliõpilastel on võimalik leida soodsat majutust EEK ühiselamus, mis asub Ülemiste rongipeatusest viie- ja Tallinna õppekeskusest kaheminutilise jalutustee kaugusel.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

Õppeaastal 2019/2020 võetakse logistika erialale vastu kuni 30 uut üliõpilast. Logistika eriala lõpetanu omandab bakalaureusekraadi (Bachelor of Arts, BA) ärijuhtimise õppekava logistika erialal. Kandideerimiseks esita avaldus siinsamas kodulehel ja lae seejärel üles vajalikud dokumendid.

Logistika erialale vastuvõetud üliõpilastel on võimalus omandada koos kõrgharidusdiplomiga ka ülemaailmselt tunnustatud rahvusvahelise ekspedeerija FIATA diplom. Rahvusvahelise logistikaassotsiatsioonide ühenduse FIATA poolt väljastatav diplom on tunnustatud rohkem kui 150 riigis ja tagab professionaalse usaldusväärsuse üle maailma.

Ülemiste City linnaku töötajatele ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor vilistlastele kehtib 10% õppemaksu soodustus.

Vastuvõtukriteeriumid:

  • keskharidus
  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes (30%)
  • vastuvõtuvestlus (50%)
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak (20%)

Üldtingimustel vastuvõtt õppeaastaks 2019/20 on lõppenud. Avaldusi saab esitada 2020/2021 õppeaastaks. 


Rohkem infot:

Olga Nežerenko
erialajuht
olga.nezerenko@eek.ee

Erialajuhiga saad ühendust võtta ka Skype'i kaudu!
ÕPPEJÕUD
Elari Tamm
ettevõtluse lektor,
ettevõtlusõppe konsultant
Tauno Õunapuu
vanemlektor