Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Personalijuhtimine

Õpid töötama inimestega ja värbama parimaid.

Karin Kuimet
personalijuhtimise erialajuht,
personalijuhtimise lektor
 1. 3 aastat
 2. Ärijuhtimise õppekava kõrvaleriala
 3. Õpe keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani

Personal on organisatsiooni suurim vara ja selle oskuslik juhtimine organisatsiooni edu võti. Personalijuhtimise eriala eripäraks Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on indiviidikeskse lähenemise väärtustamine ja tuginemine psühholoogiaalastele teadmistele.

 • Kas Sa soovid luua väärtust organisatsioonile ja teha tähendusrikast tööd?
 • Kas Sa tunned huvi psühholoogia ja selle rakendusvõimaluste vastu?
 • Kas Sa tahad olla juhtkonna partneriks personaliga seonduvates küsimustes ning olla tööõnne kujundaja?
 • Kas Sa soovid töötada personalijuhina, HR-partnerina, osakonnajuhina, personalispetsialistina, personaliassistendina, büroojuhatajana, personaliadministraatorina või personalikonsultandina?

Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, on personalijuhtimise eriala mõeldud Sulle.

Personalijuhtimise erialal omandad oskused iseseisvalt ja edukalt läbi viia personalitöö põhitegevusi, analüüsida personalitööga kaasnevate tegevuste otstarbekust ja korraldust, planeerida ning teha parendustegevusi personalitöös, kavandada personalipoliitikat ning luua tõhus personali haldamise- ja dokumendisüsteem. Õppekava läbimine annab oskused ja teadmised, mis vastavad personalispetsialisti kutsestandardi VI tasemele.

Lisaks erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid.

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal julgeme arvata, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on mugav ja jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk kooli igapäevaellu meie Facebooki lehel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Personalijuhtimise eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Viimati toimunud hindamisel aastal 2017 anti personalijuhtimise ja teiste ärinduserialade õpetamisele Eesti kõrghariduse kõrgeim võimalik hinnang. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon, keda juhtis London School of Economics esindaja, õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Personalijuhtimise eriala õppeprogramm on koostatud ja õpetamine toimub koostöös personalispetsialistidega rahvusvahelise meeskonnaga suurettevõtetest nagu Ericsson EestiValio EestiISSarvato.bertelsmann, Enics ja teised.

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Tutvu ka järelmaksuvõimalust pakkuva Mainori Kõrgharidusfondiga. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Personalijuhtimise eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. Tartu õppekeskuses on võimalik kogu õppekava läbida, kui personalijuhtimise eriala valinuid on Tartus vähemalt 15. Muul juhul on Tartu õppekeskuses võimalik läbida õppest kaks kolmandikku. Erialaõppe moodul, vt ülal vasakul "Õppekava ja õppejõud", toimub sel juhul Tallinnas.

Õpe toimub mõlemas linnas kaugõppena, mis võimaldab käia neljapäevast pühapäevani toimuval sessioonil õppimas ka teises linnas. Tartust saabunud üliõpilastel on võimalik leida soodsat majutust EEK ühiselamus, mis asub Ülemiste rongipeatusest viie- ja Tallinna õppekeskusest kaheminutilise jalutustee kaugusel.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

Õppeaastal 2019/2020 võetakse personalijuhtimise erialale nii Tallinnas kui Tartus vastu kuni 30 uut üliõpilast. Personalijuhtimise eriala lõpetanu omandab rakenduskõrghariduse diplomi ärijuhtimise õppekava personalijuhtimise erialal. Kandideerimiseks esita avaldus siinsamas kodulehel ja lae seejärel üles vajalikud dokumendid.

Vastuvõtukriteeriumid:

 • keskharidus;
 • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes (30%);
 • vastuvõtuvestlus (50%);
 • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak (20%).

Soovides tulevikus võtta endale organisatsioonis äripartneri ja seesmise konsultandi rolli,  on Sul võimalus jätkata õpinguid inimressursside juhtimise magistriõppes.

Rohkem infot:

erialajuht Karin Kuimet
karin.kuimet@eek.ee

Taimi Elenurm
organisatsioonipsühholoogia lektor
Indrek Sarjas
Ülane Vilumets
ettevõtluse lektor
Riina Vään
õigusõpetuse lektor