Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

GRAAFILINE
DISAIN

Õpid kujundama visuaalseid lahendusi digitaalse meedia valdkonnas.

  1. Õppe kestus 3 aastat
  2. Igakuise maksmise ja järelmaksu võimalus
  3. Õpe keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani

Graafilise disaini erialal õpid kujundama visuaalseid lahendusi nii veebis, trükis kui mistahes pindadel. Looma visuaalset identiteeti ja realiseerima oma kunstilisi eeldusi ennekõike digitaalse meedia valdkonnas. Õpid nii professionaalse kunsti aluseid kui ka kasutama laialdaselt kasutatavaid digitaalseid disainitööriistu.

Lisaks erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid.

Sisseastumisavalduste vastuvõtt 

Sügissemester 2022:

  • Avalduste esitamise tähtaeg Eesti elamisloa omanikele ja Eesti kodanikele: 31.08.2022
  • Avalduste esitamise tähtaeg EL liikmesriikide kodanikele: 31.07.2022
  • Avalduste esitamise tähtaeg mitte EL kodanikele (EL viisa on vajalik): 31.05.2022
ÕPPEKAVA

MOODULID / SEMESTRID

Ettevõtlusõppe moodul (15 EAP)
Alusõppe moodul (33 EAP)
Veebidisaini ja digitaalgraafika põhiõppe moodul (25 EAP)
Graafilise disaini erialaõppe moodul (62 EAP)
Praktikate ja kirjalike tööde moodul (45 EAP)

ÕPPEMAKS

IGAKUINE MAKSE TALLINNAS:
õppemaks aastas 4060 € (1 makse 400€, 8 makset 410€, 1 makse 380€)
SEMESTRIMAKSE TALLINNAS:
õppemaks aastas 4000 € (1 makse 400€, 2 makset 1800€)

KÜSIMUSED

Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee

"Nende aastate jooksul koolis õppides olen saanud väga palju erialast praktikat ja tutvunud erinevate graafilise disaini väljunditega. Nii ettevõtlikkus kui ka praktika on olulised, sest sellest kasvab entusiasm ja enesekindlus, mis on tugev alustala edaspidisteks püüdlusteks ja väljakutseteks disainerina."

Mari-Liis Link, üliõpilane
graafiline disainer
Mad & Wonderful OÜ"Mainori graafilise disaini tudengitel silmad säravad ja neil on soov maailma paremaks muuta – disaneri jaoks väga olulised omadused. Loengute andmine ning seminarid nendega annavad mullegi entusiasmi ja sunnivad ennast pidevalt täiendama.”

Helena Nagel, tööandja
partner
Disainiagentuur Dint

 

"Graafiline disain on mulle alati meeldinud, kuid Mainor andis mulle võimaluse muuta see hobist professionaalseks erialaseks tööks. Õppeaastate jooksul sain ma lisaks tehniliste oskuste tugevdamisele ka hulgaliselt uusi ja olulisi tutvusi, viia ellu südamelähedasi põnevaid projekte ning seejuures teha seda kõike elukutseliste praktikute käe all saades samal ajal ka väärtuslikku tagasisidet. Soovitan Mainori graafilise disaini eriala just neile, kes soovivad saada praktilist ja tehniliselt tugevat haridust.”

Stella Adamson, Cum laude vilistlane 2019
graafiline disainer
Stella Design"Minu jaoks oli EEK Mainoris graafilist disaini õppides esiteks oluline see, et saan õppida töö kõrvalt. EEK Mainor on üks väheseid Eesti kõrgkoole (kui mitte ainuke?), mis graafilist disaini kaugõppe vormis õppida võimaldab.

Teiseks oluliseks eeliseks on see, et õppetöös pannakse suur rõhk just praktilistele ülesannetele, tänu millele on kooli lõpetanul reaalsem ja põhjalikum arusaam graafilise disaini erinevatest aspektidest ning disaineri tööst.

Lisaks on näha, et kooli juhtkond tegeleb tõhusalt ka graafilise disaini õppekava täiustamisega, mis eriala muutlikkust silmas pidades on vägagi tervitatav.

Kui Sul on soov saada ettevõtlikuks graafiliseks disaineriks, siis on EEK Mainor õige valik!"

Mari-Liis Kärsten, vilistlane 2015
UI/UX Disainer
NortalÕppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal saame kinnitada, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk kooli igapäevaellu meie Facebooki lehel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav unikaalne õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Graafilise disaini eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Viimati toimunud hindamisel aastal 2017 anti graafilise disaini ja teiste kunstierialade õpetamisele Eesti kõrghariduse kõrgeim võimalik hinnang. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Graafilise disaini õpetamine Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor toimub koostöös reklaami- ja disainiagentuuridega Refleks, Brand New, Dint, Trinidad Wiseman.

                            

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Tutvu ka järelmaksuvõimalust pakkuva Mainori Kõrgharidusfondiga. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

Õppeaastal 2021/2022 võetakse graafilise disaini erialale vastu kuni 25 uut üliõpilast. Graafilise disaini eriala lõpetanu omandab bakalaureusekraadi (Bachelor of Arts, BA) veebidisaini ja digitaalgraafika õppekava graafilise disaini erialal. Kandideerimiseks esita avaldus siinsamas kodulehel ja lae seejärel üles vajalikud dokumendid.

Ülemiste City ettevõtete töötajatele, Telia Eesti AS ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor vilistlastele kehtib õppemaksu soodustus 10%. 


Vastuvõtukriteeriumid:

  • keskharidus
  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes (30%)
  • vastuvõtuvestlus (50%)
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak (20%)

ERIALAJUHT

Ranno Päi, MA
graafilise disaini erialajuht,
graafilise disaini lektor
ÕPPEJÕUD
Astri Müül, MA/ENIC/
rõivadisaini lektor
Elari Tamm, BA