Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

KVALITEEDIJUHTIMINE

Õpid muutma ettevõtte tegevust selgemaks ja tõhusamaks.

Kvaliteedijuhtimise erialal õpid muutma suure ettevõtte tegevusi ja info liikumist selgemaks, tõhusamaks ja mugavamaks. Vajadust kvaliteedijuhi järele tunnevad aina rohkemate ettevõtete tippjuhid.

Kvaliteedijuhtimise eriala lõpetajana oled omandanud vajalikud teadmised ja oskused, et tegutseda näiteks kvaliteedijuhi või -spetsialisti, aga ka ettevõtte struktuuriüksuse või oma ettevõtte juhina.

Lisaks erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid.
Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Vastuvõtukriteeriumid:

  • keskharidus
  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes 
  • vastuvõtuvestlus 
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak 

Õppetöö algus Tallinnas on 19. jaanuar ja Tartus 26. jaanuar 2023.
  1. Õppe kestus 3 aastat
  2. Igakuise maksmise ja järelmaksu võimalus
  3. Õpe keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani

UUDISED

  • Valmis ülevaade majandussektorite dünaamikast
    Eesti majandus on viimastel aastatel olnud tugevasti mõjutatud kolmest sündmusest: koroonakriis,... Loe edasi

ÕPPEKAVA

MOODULID / SEMESTRID

Kvaliteedijuhtimise erialaõppe moodul (67 EAP)
Praktikate ja kirjalike tööde moodul (42 EAP)
Uurimistöö metoodika moodul (15 EAP)
Ettevõtlusõppe moodul (30 EAP)
Alusõppe moodul (15 EAP)
Ettevõtte juhtimise põhiõppe moodul (11 EAP)

ÕPPEMAKS

IGAKUINE MAKSE TALLINNAS:
õppemaks aastas 3880 € (1 makse 400€, 8 makset 390€, 1 makse 360€)
SEMESTRIMAKSE TALLINNAS:
õppemaks aastas 3820 € (1 makse 400€, 2 makset 1710€)
IGAKUINE MAKSE TARTUS:
õppemaks aastas 3640 € (1 makse 400€, 8 makset 360€, 1 makse 360€)
SEMESTRIMAKSE TARTUS:
õppemaks aastas 3580 € (1 makse 400€, 2 makset 1590€)

KÜSIMUSED

Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee

"Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on üks ja ainus võimalus Eestis saada praktiline kvaliteedijuhtimise kõrgharidus ning kõik need vajalikud tööriistad, et muuta edukaks ükskõik milline maailma organisatsioon. Senise kogemuse põhjal saan väita, et olen teinud väga õige valiku."  

Taavi Talve, üliõpilane
Innovatsiooni osakonna projektijuht
Eesti Haigekassa
"Kool, kust saab praktilisi teadmisi ja seda kohe ka töiselt rakendada. Kõige huvitavam oli kuulata kaasüliõpilaste näiteid kuidas erinevates ettevõtetes kvaliteedijuhtimisega tegeletakse. Koolist saadud teadmised ja praktilised oskused on tulnud igati kasuks."

Margit Kõiv, vilistlane
kliendipöördumiste protsessijuht
Omniva


"Praktiliste kogemustega õppejõud, paindlik tunniplaan töötavale tudengile ja uued huvitavad kontaktid- need on ainult mõned põhjused miks mulle meeldib Mainoris õppida. Tule Sina ka!"

Ilona Aasmäe, vilistlane
teenuste haldur
Telia Eesti AS


"Meil on väga hea meel, et Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ühines Eesti Kvaliteediühingu algatusega koostada üheskoos ühingu liikmete esindajatega kvaliteedispetsialisti ja -juhi kutsestandardid. 2014. a koostas EEK Mainor kutsestandardile ja tuleviku tööturule vastava õppekava, mida igaaastaselt koostöös ühinguga edasi arendatakse. Kooli suur kogemus hariduse andmisel aitab omakorda arendada kutsestandardis sõnastatud ootusi.

Õppekava lõpetanud panustavad Eesti konkurentsivõime kasvu läbi kvaliteetse juhtimise ja õigete otsuste langetamise era- ja avalikus sektoris. Niiviisi koostöös anname kvaliteetse sisendi ettevõtetele kvaliteedijuhtimise kõrghariduse diplomiga kvaliteedijuhtide näol."

Siret Kegel, partner
juhatuse esimees
Eesti Kvaliteediühing
Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal saame kinnitada, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Väärtustame õppijate koolis veedetud aega, pannes erilist rõhku efektiivsetele õppemeetoditele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk kooli igapäevaellu meie Facebooki lehel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Kvaliteedijuhtimise eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon, keda juhtis London School of Economics esindaja, õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Kvaliteedijuhtimise õppekava Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on koostatud koostöös Eesti Kvaliteediühinguga ja lähtub kvaliteedispetsialisti VI taseme kutsestandardist. Lõpetajatel on võimalik taotleda kutsetunnistust.

Et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu, saad lasta arvestada oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on meie õppekavaga sama. Tutvu ka järelmaksuvõimalust pakkuva Mainori Kõrgharidusfondiga. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Kvaliteedijuhtimise eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. Tartu õppekeskuses on võimalik kogu õppekava läbida, kui kvaliteedijuhtimise eriala valinuid on Tartus vähemalt 15. Muul juhul on Tartu õppekeskuses võimalik läbida õppest ligi kaks kolmandikku. Erialaõppe moodul, vt ülal vasakul "Õppekava ja õppejõud", toimub sel juhul Tallinnas.

Õpe toimub mõlemas linnas kaugõppena, mis võimaldab käia neljapäevast pühapäevani toimuval sessioonil õppimas ka teises linnas. Tartust saabunud üliõpilastel on võimalik leida soodsat majutust EEK tudengite hostelis, mis asub Ülemiste rongipeatusest viie- ja Tallinna õppekeskusest kaheminutilise jalutustee kaugusel.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

ERIALAJUHT

Katriin Visnapuu, MSc
kvaliteedijuhtimise erialajuht,
teeninduskorralduse lektor
ÕPPEJÕUD
Liis Metsamart, MSc
Doris Põld, MSc
Ritta Roosaar, MBA
Alar Sistok
Tiia Tammaru, MSc
Eneken Titov, PhD
juhtimise professor
Siiri Viil
Tauno Õunapuu, MSc
uurimistöö mooduli juht,
vanemlektor