Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

LOGISTIKA

Õpid juhtima kaupade ja info liikumist. FIATA Diploma omandamise võimalus.

Logistika erialal õpid korraldama kaupade ja info liikumist, juhtima varude käitlemist, reageerima adekvaatselt kriisiolukordades ning haldama partnersuhteid ja äriprotsesse. Koos üha uute üleeuroopaliste transpordikanalite väljaarendamisega kasvab vajadus logistikaspetsialistide järele Eestis aasta-aastalt.

Lisaks erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid.

Vastuvõtukriteeriumid:

  • keskharidus
  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes
  • vastuvõtuvestlus
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak

Õppetöö algus Tallinnas on 19. jaanuar ja Tartus 26. jaanuar 2023.
  1. Õppe kestus 3 aastat
  2. Igakuise maksmise ja järelmaksu võimalus
  3. Õpe keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani

UUDISED

  • Valmis ülevaade majandussektorite dünaamikast
    Eesti majandus on viimastel aastatel olnud tugevasti mõjutatud kolmest sündmusest: koroonakriis,... Loe edasi

ÕPPEKAVA

MOODULID / SEMESTRID

Ettevõtlusõppe moodul (30 EAP)
Alusõppe moodul (15 EAP)
Uurimistöö metoodika moodul (15 EAP)
Ärijuhtimise põhiõppe moodul (18 EAP)
Logistika erialaõppe moodul (60 EAP)
Praktikate ja kirjalike tööde moodul (42 EAP)

ÕPPEMAKS

IGAKUINE MAKSE TALLINNAS:
õppemaks aastas 3880 € (1 makse 400€, 8 makset 390€, 1 makse 360€)
SEMESTRIMAKSE TALLINNAS:
õppemaks aastas 3820 € (1 makse 400€, 2 makset 1710€)
IGAKUINE MAKSE TARTUS:
õppemaks aastas 3640 € (1 makse 400€, 8 makset 360€, 1 makse 360€)
SEMESTRIMAKSE TARTUS:
õppemaks aastas 3580 € (1 makse 400€, 2 makset 1590€)

KÜSIMUSED

Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee

"Hariduse kvaliteedi tagavad tunnustatud oma ala asjatundjatest õppejõud. Siin õpitud aja jooksul leidsin palju häid sõpru ja tuttavaid ning tekkis soov end ka iseseisvalt edasi arendada. Soovitan kõigile!"

Kuldar Toomla, vilistlane
kokkuostja
Hilding Anders Baltic AS


"Omandatud teadmised on väga kasulikud - rakendan neid iga päev oma töös."

Ariadna Reinio, vilistlane
ostujuht, logistik
Structo Industry OÜ


"Reaalsed inimesed, reaalsed kogemused ja reaalne praktika – kõik, mida vajad elus läbilöömiseks. Kuidas ma seda tean? Kogemusest."

Kristjan Erm, vilistlane 
müügijuht
Enics Estonia"Logistika eriala tudeng läbib FIATA miinimumstandarditega kooskõlas oleva õppekava, mis on saanud FIATA Logistika Akadeemia tunnustuse. Eriala lõpetajal on võimalus omandada FIATA Diplom, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud ja annab eelise konkureerimisel logistika valdkonnas ning tõendab lõpetaja pädevust ja usaldusväärsust."

Katre Kasepõld, partner
peasekretär
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA)

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal saame kinnitada, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk kooli igapäevaellu meie Facebooki lehel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Logistika eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon, keda juhtis London School of Economics esindaja, õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Logistika erialal on erialaspetsiifiline õppeprogramm koostatud ja õpetamine toimub toimub koostöös Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni ja Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühinguga PROLOG.          

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Tutvu ka järelmaksuvõimalust pakkuva Mainori Kõrgharidusfondiga. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Logistika eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. Tartu õppekeskuses on võimalik kogu õppekava läbida, kui logistika eriala valinuid on Tartus vähemalt 15. Muul juhul on Tartu õppekeskuses võimalik läbida õppest kaks kolmandikku. Erialaõppe moodul, vt ülal vasakul "Õppekava ja õppejõud", toimub sel juhul Tallinnas.

Õpe toimub mõlemas linnas kaugõppena, mis võimaldab käia neljapäevast pühapäevani toimuval sessioonil õppimas ka teises linnas. Tartust saabunud üliõpilastel on võimalik leida soodsat majutust EEK ühiselamus, mis asub Ülemiste rongipeatusest viie- ja Tallinna õppekeskusest kaheminutilise jalutustee kaugusel.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

Logistika erialale vastuvõetud üliõpilastel on võimalus omandada koos kõrgharidusdiplomiga ka ülemaailmselt tunnustatud rahvusvahelise ekspedeerija FIATA diplom. Rahvusvahelise logistikaassotsiatsioonide ühenduse FIATA poolt väljastatav diplom on tunnustatud rohkem kui 150 riigis ja tagab professionaalse usaldusväärsuse üle maailma.


ERIALAJUHT

Olga Nežerenko, PhD
logistika erialajuht,
logistika vanemlektor
ÕPPEJÕUD
Roger Allas, MBA
ettevõtte logistikasüsteemide ja -kulude juhtimine
Tatjana Baldõnjuk, BA
ekspedeerimise alused
Mihails Luckins, BA
ostmine ja varude juhtimine
Janek Popell, MSc
ettevõtlusõppe mooduli juht