EEK
EST
Veebidisain ja digitaalgraafika
Veebitehnoloogiad

Õpid looma digitaalseid keskkondi ning siduma neid ettevõtlusega.

Veebitehnoloogiate erialal õpid, kuidas luuakse digitaalseid keskkondi ja rakendusi, kujundatakse kasutajaliideseid ja -kogemust. Saad ka ideid, kuidas neid teadmisi siduda ettevõtlusega.  Infotehnoloogia loov- ja ärioskustega spetsialistid - smart creatives - on tehnoloogiaettevõtetes enim otsitud töötajaid.

Avalduste vastuvõtt kevadesemestiks kestab kuni: 20.01.2024

 

Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
1
Õppe kestus 3 aastat
2
Igakuise maksmise võimalus
3
Õpe keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani
Õppekava
Ettevõtlusõppe moodul (15 EAP)
Uurimistöö metoodika moodul (13 EAP)
Alusõppe moodul (19 EAP)
Veebidisaini ja digitaalgraafika põhiõppe moodul (20 EAP)
Veebitehnoloogiate erialaõppe moodul (71 EAP)
Praktikate ja kirjalike tööde moodul (42 EAP)
Miks õppida

Sobid veebitehnoloogiks, kui lisaks koodikirjutamisoskusele tahad rohkem teada, miks ja kellele veebirakendusi tegelikult tehakse ning tunned huvi IT-valdkonna vastu laiemalt. Kasuks tuleb soov end ise kujutleda veebirakenduste kasutaja või tellija rollis. Õppekava sisaldab olulises mahus ka disaini- ja ettevõtlusoskuste omandamist.

Lisaks erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid.

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.


Kaugõpe

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal saame kinnitada, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk kooli igapäevaellu meie Facebooki lehel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav unikaalne õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Akrediteeritud
õppekava

Veebitehnoloogiate eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Veebitehnoloogiate eriala õppeprogramm on koostatud ja õpetamine ning praktikakohtade valik toimub koostöös Ülemiste City suuremate IT-tööandjatega nagu Telia Eesti.

Õpingute
finatseerimine

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Tallinnas 

Veebitehnoloogiate eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. 


Pärast lõpetamist

Veebitehnoloogi haridus võimaldab jõuda selliste keskmisest kõrgemalt tasustatud ametikohtadeni nagu UI/UX disainer, süsteemianalüütik, IT-teenuste projektijuht, arendusspetsialist või mobiilirakenduste arendaja.

Valik tööandjaid


left
Minu jaoks oli väga oluline koolipoolne personaalne lähenemine. Paindlikud loengute toimumise ajad tegid võimalikuks töö kõrvalt koolis käia.
Hegle Sarapuu, vilistlane 2016
kasutatavuse valdkonnajuht, partner
Trinidad Consulting
Mulle meeldis õppekorralduse paindlikkus, mis andis võimaluse samaaegselt õppida ja töötada. Lisaks tekitasid professionaalsed õppejõud loengutes väga huvitava ning kaasahaarava atmosfääri. Oma ala spetsialistid jagasid enda teadmisi ning kogemusi, mis tagasid õppeprotsessi kõrge kvaliteedi. Olen väga rahul, et valisin just selle kooli.
Lauri Asper, vilistlane 2016
veebiarendaja
Astro Baltics OÜ
right
Õppemaks
Igakuiste maksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 5200 €
Semestrimaksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 5140 €
Vastuvõtukriteeriumid

keskharidus,

lühiessee,

milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone,

karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes (30%) vastuvõtuvestlus (50%) õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak (20%)

Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
Erialajuht
Inna Švartsman, MSc
inna.svartsman@eek.ee