EEK
EST
Ärijuhtimine
Finantsjuhtimine

Õpid juhtima rahavooge ja suunama investeeringuid.

Finantsjuhtimise erialal õpid analüüsima ja suunama kapitalipaigutusi, hindama investeeringute tootlikkust ja nägema ettevõtte majandusnäitajate taga suuremat pilti. Finantsjuhid on sageli need, kellest järgmisena saavad ettevõtte tippjuhid.

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Avalduste vastuvõtt kuni: 20.jaanuarini

 

Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
1
Õppe kestus 3 aastat
2
Igakuise maksmise  võimalus
3
Õpe keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani
Miks õppida

Finantsjuhtimise erialal on erialaspetsiifiline õppeprogramm koostatud ja õpetamine toimub koostöös ekspertidega LHV PangastKredExist ning suurettevõtete ABBEesti Energia ja Eesti Raudtee juhtimisarvestus- ja finantsüksustest.                             

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Tutvu ka igakuise maksmise võimalust pakkuva Mainori Kõrgharidusfondiga. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.


Kaugõpe

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal saame kinnitada, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk kooli igapäevaellu meie Facebooki lehel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Akrediteeritud
õppekava

Finantsjuhtimise eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon, keda juhtis London School of Economics esindaja, õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Õpingute
finatseerimine

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Tallinnas ja Tartus

Finantsjuhtimise eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. Tartu õppekeskuses on võimalik kogu õppekava läbida, kui finantsjuhtimise eriala valinuid on Tartus vähemalt 15. Muul juhul on Tartu õppekeskuses võimalik läbida õppest kaks kolmandikku. Erialaõppe moodul, vt ülal vasakul "Õppekava ja õppejõud", toimub sel juhul Tallinnas.

Õpe toimub mõlemas linnas kaugõppena, mis võimaldab käia neljapäevast pühapäevani toimuval sessioonil õppimas ka teises linnas. Tartust saabunud üliõpilastel on võimalik leida soodsat majutust EEK tudengite hostelis, mis asub Ülemiste rongipeatusest viie- ja Tallinna õppekeskusest kaheminutilise jalutustee kaugusel.

 

Pärast lõpetamist

Finantsjuhtimise eriala lõpetajana oled omandanud vajalikud teadmised ja oskused, et tegutseda näiteks finantsjuhi, -spetsialisti või -analüütikuna, juhtida investeeringuid või omaenda ettevõtet.

Lisaks erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid. 


left
Oma igapäevatöös vajame rohkelt praktilisi teadmisi ja kogemusi ning just seda Mainor mulle andnud ongi. Tänu Mainoris saadud teadmistele ja kogemustele mõistan oma tööd ettevõtte juhina nüüd palju paremini - mõistan paremini, mida minult oodatakse ja mida mina teistelt ootan. Saan öelda, et Mainor on olnud siiani minu parim investeering nii finantsiliselt kui ka ajaliselt.
Diore Arovald, üliõpilane
tegevjuht
Riihos Estonia OÜ
EEK kaugõppe märksõnadeks minu jaoks on: paindlikkus, kliendikeskne lähenemine ja praktiline õppestiil. Tänu EEK’is omandatud praktilistele oskustele, teadmistele ja majanduskeskkonna kui terviku arusaamisele on peale lõpetamist võimalik asuda tööle nii erialasele kui ka sellega otseselt seotud teistele ametipositsioonidele sest alusõpe EEK’is sisaldab endas ettevõtlusõpet mis on põimitud läbi nii logistika, turunduse, personaliteeninduse kui ka finantsjuhtimisega.
Birgit Paasma, vilistlane 2015
õppimise ja arendamise juht
ABB AS Global Business Services
Eesti Ettevõtluskõrgkoolist Mainor on ABB-ga liitunud palju töötajaid ja praktikante. EEK-ist saadakse teadmised ja praktilised kogemused oma ala asjatundjatelt ning see annab meile kui tööandjale kindluse inimeste värbamisel.
Merilin Ednaševski, tööandja
HR äripartner
ABB AS Global Business Services
right
Õppemaks
Igakuiste maksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 4960 €
Semestrimaksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 4900 €
Igakuiste maksetena Tartus
ÕPPEMAKS AASTAS 4600 €
Semestrimaksetena Tartus
ÕPPEMAKS AASTAS 4540 €
Vastuvõtukriteeriumid
  • keskharidus
  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes 
  • vastuvõtuvestlus 
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak 
Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
Erialajuht
Anu Olvik, MBA
anu.olvik@eek.ee