EEK
EST
Ärijuhtimine
Personalijuhtimine

Omandad teadmised ja oskused inimvara arendamiseks.

Personalijuhtimise erialal omandad vajalikud teadmised ja oskused inimvara hoidmiseks ja arendamiseks. Õpiväljundite saavutamisel omad head arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende seostest. Õppekava toetab oskust koostada personali- või oma valdkonna eelarvet, juhtida protsesse ja projekte.

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

Õppeaastal 2023/2024 võetakse personalijuhtimise erialale nii Tallinnas kui Tartus vastu kuni 30 uut üliõpilast. Personalijuhtimise eriala lõpetanu omandab bakalaureusekraadi (Bachelor of Arts, BA) ärijuhtimise õppekava personalijuhtimise erialal. Kandideerimiseks esita avaldus siinsamas kodulehel ja lae seejärel üles vajalikud dokumendid.

Avalduste vastuvõtt kevadesemestiks kestab kuni: 20.01.2024

 

Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
1
Õppe kestus 3 aastat
2
Igakuise maksmise võimalus
3
Õpe keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani
Õppekava
Ettevõtlusõppe moodul (30 EAP)
Alusõppe moodul (15 EAP)
Uurimistöö metoodika moodul (15 EAP)
Ärijuhtimise põhiõppe moodul (18 EAP)
Personalijuhtimise erialaõppe moodul (60 EAP)
Praktikate ja kirjalike tööde moodul (42 EAP)
Miks õppida

Lisaks erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid.

Personal on organisatsiooni suurim vara ja selle oskuslik juhtimine organisatsiooni edu võti. Personalijuhtimise eriala eripäraks Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on indiviidikeskse lähenemise väärtustamine ja tuginemine psühholoogiaalastele teadmistele.

  • Kas soovid luua väärtust organisatsioonile ja teha tähendusrikast tööd?
  • Kas tunned huvi psühholoogia ja selle rakendusvõimaluste vastu?
  • Kas tahad olla juhtkonna partneriks personaliga seonduvates küsimustes ning olla tööõnne kujundaja?
  • Kas soovid töötada personalijuhina, HR-partnerina, osakonnajuhina, personalispetsialistina, personaliassistendina, büroojuhatajana, personaliadministraatorina või personalikonsultandina?

Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, on personalijuhtimise eriala mõeldud Sulle.


Kaugõpe

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal julgeme arvata, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk kooli igapäevaellu meie Facebooki lehel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Akrediteeritud
õppekava

Personalijuhtimise eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon, keda juhtis London School of Economics esindaja, õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Personalijuhtimise eriala õppeprogramm on koostatud ja õpetamine toimub koostöös personalispetsialistidega rahvusvahelise meeskonnaga suurettevõtetest nagu SwedbankG4SGrant ThorntonAbc GruppIndoor Group ASEesti Teed ASABB AS ja teised.

Õpingute
finatseerimine

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Tallinnas ja Tartus

Personalijuhtimise eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. Tartu õppekeskuses on võimalik kogu õppekava läbida, kui personalijuhtimise eriala valinuid on Tartus vähemalt 15. Muul juhul on Tartu õppekeskuses võimalik läbida õppest kaks kolmandikku. Erialaõppe moodul, vt ülal vasakul "Õppekava ja õppejõud", toimub sel juhul Tallinnas.

Õpe toimub mõlemas linnas kaugõppena, mis võimaldab käia neljapäevast pühapäevani toimuval sessioonil õppimas ka teises linnas. Tartust saabunud üliõpilastel on võimalik leida soodsat majutust EEK tudengite hostelis, mis asub Ülemiste rongipeatusest viie- ja Tallinna õppekeskusest kaheminutilise jalutustee kaugusel.


Pärast lõpetamist

Meie vilistlased on leidnud rakendust personalijuhi või -spetsialistina, HR partnerina, talendi- või värbamisjuhina, personali arendamise ja koolituse valdkonnas ning juhtkonna partneritena personaliga seonduvas. Omandatud oskused ja teadmised toetavad toimetulekut mistahes meeskonna kujundamisel ja juhtimisel ning samuti väike- või startup-ettevõtte juhina. Nominaalajaga lõpetamise korral on võimalik koos diplomiga taotleda PARE kutsetunnistust tasemel personalijuht 6.

Valik tööandjaid

Swedbank, G4SGrant ThorntonAbc GruppIndoor Group AS, Verston OÜABB AS


left
Mainorisse õppima tulles avanevad Sinu ees mitmed uksed. Juba õpingute käigus asuvad õpilased tööle erialases valdkonnas või sukelduvad peadpööritavasse ärivaldkonda viies ellu äriideed, mis sünnivad koolist saadud inspiratsioonist, teadmistest ja oskustes. Lisaks uutele võimalustele saad juurde uusi sõpru, mõttekaaslasi, liitlasi ja tulevasi äripartnereid. See kõik on reaalsus!
Jana Timmer, tudeng
Minu koolitee EEK-s õpetas mulle, kuidas pühendumus, hoolivus ja mängulisus käivad käsikäes. Kooli sõbralik ja abivalmis meeskond, hoolikalt valitud õppejõud, paindlik õppegraafik, korralike õppevahendite ja võimalustega keskkond olid need, mis panid mind ootama iga järgnevat loengut, sest ma tundsin, et mind oodatakse ja minuga tegeletakse. Õppisin mõtlema, tundma iseennast ja märkama teisi. Aitäh, olete alati minu südames!
Elise Pärnamets, vilistlane 2009
kontori assistent
Transferwise
Mainorit meenutan sooja tundega peamiselt kolmel põhjusel. Esiteks ääretult sõbralik ja üksteist toetav läbisaamine kursusekaaslaste ja õppejõududega. Teiseks paindlik õppekorraldus, mis võimaldas teistest maha jäämata isegi viibida pool aastat missioonil Afganistanis. Ning kolmandaks põhjuseks on muidugi saadud hariduse kõrge tase.
Rainer Pihlakas, vilistlane 2011
staabiohvitser
Eesti Kaitsevägi
right
Õppemaks
Igakuiste maksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 4960 €
Semestrimaksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 4900 €
Igakuiste maksetena Tartus
ÕPPEMAKS AASTAS 4600 €
Semestrimaksetena Tartus
ÕPPEMAKS AASTAS 4540 €
Vastuvõtukriteeriumid
  • keskharidus
  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes (30%)
  • vastuvõtuvestlus (50%)
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak (20%)

Soovides tulevikus võtta endale organisatsioonis äripartneri ja seesmise konsultandi rolli on Sul võimalus jätkata õpinguid magistriõppes.

Ülemiste City ettevõtete töötajatele, Telia Eesti AS ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor vilistlastele kehtib õppemaksu soodustus 10%. 

Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
Erialajuht
Karin Kuimet, MA
karink@eek.ee