EEK
EST
Ärijuhtimine
Personalijuhtimine

Personalijuhtimise erialal saad teadmised,
kuidas hoida ja arendada inimesi, planeerida
ja eelarvestada tööjõudu ning analüüsida värbamise strateegilist mõju
ettevõtte äriedule.

Teooria saab praktikas läbi proovitud ning mitmekülgsed õpimeetodid toetavad kriitilise mõtlemise, koostöö ja enesejuhtimise oskuste arengut.

Õppijad saavad ülevaate personalijuhtimist toetavate tehisaru- ja masinõppelahendustest ning tõstavad oma konkurentsivõimet tööturul.

Sessioonõpe on mõeldud töötavale inimesele ja toimub tavapäraselt kolme nädala tagant neljapäevast pühapäevani. Õppida saab kas täismahus Tallinnas, Ülemiste City linnakus, või alustada õpinguid Tartus ning jätkata teisel ja kolmandal aastal pealinnas.

Rakenduskõrgharidus (BA)
Kestus:
3 aastat, sessioonõpe
Millal:
Neljapäevast pühapäevani
Kus:
Tallinn või Tartu
Õppekeel:
Eesti keel
Ainepunkte:
180 EAP
Valdkond:
Ärindus ja haldus
Avalduse esitamise tähtaeg:
15.09.2024
Õppemaks:
5380 € (Tallinnas) / 5020 € (Tartus)
Karjääri-
võimalused
Eriala lõpetanud leiavad rakendust personalijuhi või -spetsialistina, talendi- või värbamisjuhina, HR partnerina ning paljudes teistes personali koolitamise või arendamisega seotud positsioonides.
Õppekava läbinud tudeng
  • on pädev valdkondlike teemadega nagu tööjõu planeerimine, arendamine ja eelarvestamine, värbamine ning töösuhete haldamine;
  • omab head arusaama personalijuhtimise valdkondadest ja nendevahelistest seostest;
  • on omandanud edasiseks karjääriks vajalikud juhtimis-, suhtlemis- ja analüüsioskused;
  • on, nominaalajaga lõpetamise korral, valmis koos diplomiga taotlema PARE kutsetunnistust tasemel personalijuht 6.
Sessioonõpe

Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor saad õppida töö kõrvalt ning täiskasvanud õppija vajaduste järgi arendatud IT-lahendused loovad selleks täiusliku keskkonna. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal saame kinnitada, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub tavapäraselt iga kolme nädala tagant neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev töö ning erialane praktika. 

Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool ning meie pidevalt arenev õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Selleks kasutame interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet. Meie õppekorraldus annab võimaluse uurimistöid ja praktikaid päris tööga siduda, luues seeläbi lisaväärtust oma ettevõttele või tööandjale. 

Tallinnas ja Tartus

Personalijuhtimise eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. Tartu õppekeskuses on võimalik kogu õppekava läbida, kui finantsjuhtimise eriala valinuid on Tartus vähemalt 15. Muul juhul on Tartu õppekeskuses võimalik läbida kaks kolmandikku õppest. Erialaõppe moodul, vt ülal "Õppekava ja õppejõud", toimub sel juhul Tallinnas.

Õpe toimub mõlemas linnas sessioonõppena. Tartust saabunud üliõpilastel on võimalik leida soodne majutus Mainor kõrgkooli tudengite hostelis, mis asub Ülemiste rongipeatusest viie- ja Tallinna õppekeskusest kaheminutilise jalutustee kaugusel.

Akrediteeritud õppekava

Kõik meie õppekavad on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. London School of Economics esindaja poolt juhitud ekspertide komisjon tõi välja tugevustena õppe eluläheduse, õppekavade pideva arendamise, üliõpilaste ja kooli lähedase suhtluse ning tiheda koostöö tööandjatega.

Õpingute finantseerimine

Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on võimalik kandideerida mitmetele erinevatele stipendiumidele ning vajaduspõhistele toetustele. Lisaks kasvab iga aastaga üliõpilaste arv, kelle kaugõpet rahastab tööandja. Kõrghariduse finantseerimine on töötajatele motiveeriv ja tihtilugu tööandjale odavam kui palgatõus või preemia.

Vastuvõtu-
kriteeriumid
  • keskharidus
  • lühiessee, kirjeldamaks oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes
  • vastuvõtuvestlus
  • õpimotivatsioon, koostöövalmidus ja ettevõtlik eluhoiak

Soovides tulevikus võtta endale organisatsioonis äripartneri ja seesmise konsultandi rolli on Sul võimalus jätkata õpinguid magistriõppes.

Ülemiste City ettevõtete töötajatele, Telia Eesti AS ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor vilistlastele kehtib õppemaksu soodustus 10%.

Stipendiumide ja toetuste kohta leiad rohkem infot SIIT.
Vastuvõtuga seotud küsimused palume saata aadressile tallinn@eek.ee.
 
Õppekava
Ettevõtlusõppe moodul (30 EAP)
Alusõppe moodul (14 EAP)
Uurimistöö metoodika moodul (15 EAP)
Ärijuhtimise põhiõppe moodul (18 EAP)
Personalijuhtimise erialaõppe moodul (61 EAP)
Praktikate ja kirjalike tööde moodul (42 EAP)
Erialajuht
Karin Kuimet, MA
karink@eek.ee
EEK
Kõrgkoolist
Tule õpi praktilisi erialasid Eesti suurimas erakõrgkoolis, mis asub innovatsiooni keskmes - Ülemiste City linnakus. Teeme tihedat koostööd kohalike ettevõtetega ning pakume haridust, mis on kvaliteetne ja alati uuenduslik.
left
Mainorisse õppima tulles avanevad Sinu ees mitmed uksed. Juba õpingute käigus asuvad õpilased tööle erialases valdkonnas või sukelduvad peadpööritavasse ärivaldkonda viies ellu äriideed, mis sünnivad koolist saadud inspiratsioonist, teadmistest ja oskustes. Lisaks uutele võimalustele saad juurde uusi sõpru, mõttekaaslasi, liitlasi ja tulevasi äripartnereid.
See kõik on reaalsus!
tudeng
Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor sain oma pikaajalisi juhtimiskogemusi oluliselt täiendada akadeemiliste teadmistega strateegilisest personalijuhtimisest, finantsjuhtimisest ja ettevõtlusest. Suurt väärtust lisas kogemuste jagamine kaastudengitega erinevatest organisatsioonidest ja valdkondadest. Saan koolis õpitud uusi teadmisi väga edukalt rakendada oma töös ka väljaspool traditsioonilist personalijuhtimise valdkonda.
Apotheka apteegiteenuse innovatsioonijuht
Mainorit meenutan sooja tundega peamiselt kolmel põhjusel. Esiteks ääretult sõbralik ja üksteist toetav läbisaamine kursusekaaslaste ja õppejõududega. Teiseks paindlik õppekorraldus, mis võimaldas teistest maha jäämata isegi viibida pool aastat missioonil Afganistanis. Ning kolmandaks põhjuseks on muidugi saadud hariduse kõrge tase.
staabiohvitser, Eesti Kaitsevägi
right

Tudengilood

Kõik lood right

eek.ee
05.04.2024
You are not too old and it is not too late!
Loe edasi right
eek.ee
27.02.2024
Five EUAS students share their Erasmus experience in Turkey
Loe edasi right
eek.ee
21.02.2024
Erasmus Experience in Romania
Loe edasi right
eek.ee
06.11.2023
Erasmus+ BIP in Budapest: A valuable experience for aspiring entrepreneurs
Loe edasi right
eek.ee
02.11.2023
Exploring Erasmus+ Blended Intensive Program in Kaunas and why you should consider it too
Loe edasi right
eek.ee
01.11.2023
Exploring Urban Tourism and Marketing Strategies: EUAS students Erasmus+ experience in Hungary
Loe edasi right
eek.ee
11.10.2023
Software Development and Entrepreneurship Student Victoria recently participated in the Erasmus+ Blended Intensive Program in Klaipeda, Lithuania, focusing on "Digital Marketing and Brand Management
Loe edasi right
eek.ee
18.08.2023
Finance Management student Alex Sepp exchange semester at Porto Accounting and Business School in Portugal
Loe edasi right
eek.ee
14.08.2023
How to maximize Summer break? Four EUAS students share their experience participating in Delightful Istanbul 2023 Summer School
Loe edasi right
eek.ee
24.07.2023
Marise kogemus Romanian- American University (RAU) suveülkoolis
Loe edasi right
left
right
Ülemiste City
Õpi innovatsiooni keskel ja laienda oma võrgustikku meie võimekas kogukonnas.
20 000
talenti aastaks 2025
2,3 miljardit
käivet aastal 2022
2000
residenti aastaks 2030
73
erinevat rahvust
Ootame sind energiast pulbitsevasse kogukonda, kus saad õppida, kasvada ja katsetada. Ülemiste City on rahvusvaheline linnak, mis on loodud selleks, et edendada talentide ja tehnoloogia kiiret arengut. Soovime toetada kõiki oma kogukonna liikmeid, inspireerida uute ärimudelite loomist ja luua tähendusrikkaid suhteid kogu eluks.
Teeme koostööd oma ala tippudega