Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Rakenduskõrgharidus

infotehnoloogia juhtimine
Tallinnas ja Tartus
Õpid võimendama organisatsiooni tööd läbi aina parema IT.
finantsjuhtimine
Tallinnas ja Tartus
Õpid juhtima rahavooge ja suunama investeeringuid. Stipendiumite võimalus.
start-up ettevõtlus
Tallinnas
Learn business by building your business.
logistika
Tallinnas ja Tartus
Õpid juhtima kaupade ja info liikumist. FIATA Diploma omandamise võimalus.
graafiline disain
Tallinnas
Õpid kujundama visuaalseid lahendusi.
arvutimängude disain ja arendus
Tallinnas
Design, develop and turn your games into a business.
personalijuhtimine
Tallinnas ja Tartus
Õpid töötama inimestega ja värbama parimaid.
turismi- ja restoraniettevõtlus
Tallinnas ja Tartus
Õpid looma unikaalseid seiklusi ja meeldejäävaid elamusi.
turundus
Tallinnas ja Tartus
Õpid looma brände, kujundama sõnumeid ja suunama otsuseid.
kvaliteedijuhtimine
Tallinnas ja Tartus
Õpid muutma ettevõtte tegevust selgemaks, tõhusamaks ja mugavamaks.
veebitehnoloogiad
Tallinnas
Õpid looma digitaalseid keskkondi ja rakendusi.
Loovus ja äriinnovatsioon
Tallinnas
Admission is open for February 2019! Three countries, two degrees, one adventure of a lifetime.
tarkvaraarendus ja ettevõtlus
Tallinnas
Avatud talvine vastuvõtt! Õpe algab veebruaris 2019. Õpid ehitama tarkvara ja oma ettevõtet.

Magistriõpe


inimressursside juhtimine

Tallinnas

Avatud talvine vastuvõtt! Õpe algab veebruaris 2019. Liitu inimressursside juhtimise magistriprogrammiga, kui soovid kujuneda vajalike oskustega liidriks. 


finantslahenduste juhtimine

Tallinnas

Avatud talvine vastuvõtt! Õpe algab veebruaris 2019. Liitu finantslahenduste juhtimise magistriprogrammiga, kui soovid kujuneda vajalike oskustega liidriks.


Rahvusvaheline ärijuhtimine

Tallinnas

Admission is open for February 2019! Become a leader for a trans-cultural business world. Fine-tune your skills in entrepreneurial management and leadership.

Stipendiumid, toetused ja Mainori Kõrgharidusfond

Ülemiste City innovatsiooni auhinna konkursi stipendiumid

Ülemiste City innovatsiooni auhinna konkursi stipendiumid on ettenähtud meeskonnale, kes lahendab koostööpartneri poolt sõnastatud väljakutsed või probleemid.

Stipendiumifondi suurus on kuni 6000 eurot. Stipendiumi väljamaksmine toimub kahes osas. Stipendium on rahastatud ettevõtlusharidust toetava Ülo Pärnitsa nimelise stipendiumifondi poolt. Fondi eesmärk on elukestva ja praktilise õppe edendamine ning makstavad stipendiumid on mõeldud edukate üliõpilaste ja õppejõudude toetamiseks nende õpingutel või uurimistööde läbiviimisel, sealhulgas osalemisel Ülemiste City kui targa linnaku kujundamisel. Ülo Pärnits oli AS Mainori pikaaegne eestvedaja ja Ülemiste City looja.

Stipendiumi kohta loe lähemalt stipendiumistatuudist


Ülemiste City bakalaureuse- ja magistri lõputööde konkurssi stipendiumid

Ülemiste City bakalaureuse- ja magistri lõputööde konkurssi stipendiumid on ettenähtud üliõpilasele/üliõpilastele, kes on valmis kirjutama koostööpartneri poolt pakutud lõputöö teemal. Konkurss toimub kahes osas: esialgne lõputöö kavandite esitamine ja lõpliku lõputöö esitamine

Magistritöö tasemel stipendiumi suurus on kuni 2500 eurot ja bakalaureuse taseme stipendiumi suurus on kuni 1500 eurot. Stipendiumi väljamaksmine toimub kahes osas. Stipendium on rahstatud ettevõtlusharidust toetava Ülo Pärnitsa nimelise stipendiumifondi poolt.  Fondi eesmärk on elukestva ja praktilise õppe edendamine ning makstavad stipendiumid on mõeldud edukate üliõpilaste ja õppejõudude toetamiseks nende õpingutel või uurimistööde läbiviimisel, sealhulgas osalemisel Ülemiste City kui targa linnaku kujundamisel. Ülo Pärnits oli AS Mainori pikaaegne eestvedaja ja Ülemiste City looja.

Stipendiumi kohta loe lähemalt stipendiumistatuudist.

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) stipendiumi konkurss

Stipendium on mõeldud neile üliõpilastele, kes on sel või eelmisel semestril kaitsnud suurepärasele hindele lõpu- või magistritöö.
Kandidaate esitavad kaitsmiskomisjonid, kelle seast valib õppeprorektori korraldusel kokku kutsutud hindamiskomisjon välja nominendid ja stipendiumi saaja. Parimaid autoreid ja nende juhendajaid tunnustatakse lõpuaktusel. Loe lähemalt stipendiumistatuudist siit.


RKRN rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss

Konkursil osalemiseks esita taotlus koos ankeedis nimetatud täiendavate materjalidega hiljemalt 3. septembriks e-posti aadressile info@rkrn.ee, kirja pealkirjaks “Konkurss”. E-kirja adressaatide hulgas peavad sisalduma kõigi töö tegemisel osalenute e-posti aadressid. Kuidas see kõik käib, selle kohta vaata stipendiumistatuudist.


Tallinna linna Raestipendium

Stipendiumi eesmärgiks on:

  • toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega ja on linnale rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele;
  • propageerida ja soodustada Tallinna kui Eesti Vabariigi pealinna eluvaldkondadega seonduvate teemade uurimist Tallinnas asuvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide magistrandide ja doktorandide poolt;
  • toetada heal tasemel uurimistöödega Tallinna linna asutusi arendustegevuses ning aidata kaasa nende ees seisvate ülesannete ja probleemide teaduspõhisele lahendamisele.

Stipendium on mõeldud magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele. Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpilase esitada stipendiumi kandidaadiks ka selle asutuse teenistuja.

Taotlemistingimuste kohta saab täpsemalt infot siit.


Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Stipendium on Sulle kõrghariduse saamisel abiks Sinu erivajaduste korral. Stipendiumi eraldamise põhimõtted on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 178 „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused“. Selle stipendiumi saamiseks teavita oma erivajadusest kõigepealt õppekeskust. Siis EEK teeb märke Sinu erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
Taotluse esitamise tähtajad on 20. september ja 20. veebruar. 
Taotlust saad esitada elektrooniliselt http://taotlused.archimedes.ee.
Täpsemad taotlustingimused ja stipendiumi suurused on leiad siit juhendist.    

    

ERASMUS+

Erasmus+ Euroopa-sisene üliõpilaste õpiränne on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mis võimaldab üliõpilaste mobiilsust vahetusõpingute näol Euroopa riikide ja ülikoolide vahel. 

Erasmus+ üliõpilasharta: ülevaade Erasmuse üliõpilase õigustest ja kohustustest