Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900
VIIMASED UUDISED
Kõrgkoolilt ettevõttele vol 10: “Väärtused kui vahend organisatsiooni edukuse toetamiseks”
Kõrgkoolilt ettevõttele vol 10: “Väärtused kui vahend organisatsiooni edukuse toetamiseks”7.detsembril kell 10-12 toimub Eesti Ettevõtluskõrgkoolis... Loe edasi
Tööpakkumine: rektoraadi büroo spetsialist
Kandideerimine kuni 14.12.2021 ... Loe edasi
Investeerimise meistriklass – Patrick Fischer (UK)
Olete juba käe valgeks saanud investeerides väärtpaberitesse, kinnisvarasse või kulda? Aga kuidas tundub investeerimine veelgi... Loe edasi
MAGISTRIÕPE
inimressursside juhtimine
Tallinnas
Liitu inimressursside juhtimise magistriprogrammiga, et kujuneda vajalike oskustega liidriks. 
Vastuvõtt avatud kuni 31.01.2022
finantslahenduste juhtimine
Tallinnas
Liitu finantslahenduste juhtimise magistriprogrammiga, et kujuneda tänapäevaste oskustega liidriks.
Vastuvõtt avatud kuni 31.01.2022
Rahvusvaheline ärijuhtimine
Tallinnas
Tänane ärijuht võib tulla mujalt, kuid homne tippjuht tuleb meie juurest!
 
loovus ja äriinnovatsioon
Tallinnas
Õpid kolmes riigis ja saad rahvusvahelise kogemuse. 
 
graafiline disain
Tallinnas
Õpid kujundama visuaalseid lahendusi digitaalse meedia valdkonnas.
 
start-up ettevõtlus
Tallinnas
Õpid ettevõtlust, luues enda innovaatilise ettevõtte.
Vastuvõtt avatud kuni 31.01.2022
turismi- ja restoraniettevõtlus
Tallinnas ja Tartus
Arene spetsialistist juhiks.
Vastuvõtt avatud kuni 31.01.2022
personalijuhtimine
Tallinnas ja Tartus
Omandad teadmised ja oskused inimvara arendamiseks.
Vastuvõtt avatud kuni 31.01.2022
kvaliteedijuhtimine
Tallinnas ja Tartus
Õpid muutma ettevõtte tegevust selgemaks ja tõhusamaks.
Vastuvõtt avatud kuni 31.01.2022
veebitehnoloogiad
Tallinnas
Õpid looma digitaalseid keskkondi ning siduma neid ettevõtlusega.
 
tarkvaraarendus ja ettevõtlus
Tallinnas
Õpid arendama tarkvara ja omandad teadmised ettevõtte loomiseks.
 
robootikatarkvara arendus
Viljandis
Õpid valitsema roboteid ja saad osa tehnoloogiatööstuse tulevikust.
 
logistika
Tallinnas ja Tartus
Õpid juhtima kaupade ja info liikumist. FIATA Diploma omandamise võimalus.
Vastuvõtt avatud kuni 31.01.2022
finantsjuhtimine
Tallinnas ja Tartus
Õpid juhtima rahavooge ja suunama investeeringuid.
Vastuvõtt avatud kuni 31.01.2022
turundus
Tallinnas ja Tartus
Õpid looma brände, kujundama sõnumeid ja suunama otsuseid.
Vastuvõtt avatud kuni 31.01.2022
arvutimängude disain ja arendus
Tallinnas
Õpid looma oma arvutimängu ja muutma seda edukaks ettevõtteks.
Vastuvõtt avatud kuni 31.01.2022
STIPENDIUMID JA TOETUSED
MAINORI KÕRGHARIDUSFOND

Ülo Pärnitsa nimelise haridusfondi stipendium

Kandideerimise lõpptähtaeg on 21. mai 2021.

Stipendium on mõeldud õppe- ja teadustöös edukate üliõpilaste ja õppejõudude toetamiseks ja tunnustamiseks nende uurimistöös (õpingud, lõpu- või magistritöö, teaduspublikatsioon),  mis seondub Ülemiste City kui tuleviku linna arendusvaldkondadega, on rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Ülemiste City ees seisva küsimuse lahendamisele.

 • Igal aastal kuulutatakse välja konkurss kuni neljale stipendiumile.
 • Ühe stipendiumi rahalise väärtuse alammäär on 1500 eurot.
 • Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja vähemalt  üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega Ülemiste City ja EEK Mainor ning vajadusel Ülemiste City partnerkõrgkoolide infokanalites.
 • Dokumendid stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata e-mailile stipendium@eek.ee.

Täpsem info on leitav stipendiumistatuudist.Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) lõpu- ja magistritööde stipendiumi konkurss

Stipendium on mõeldud EEK Mainor üliõpilastele, kes on käesoleval õppeaastal kaitsnud lõpu- või magistritöö hindele „suurepärane“.

Stipendiumi rahaline väärtus on 500 eurot.

Kandidaatide esitamise õigus on lõpu- või magistritöö kaitsmiskomisjonide esimeestel. Esitatud tööde hulgast valib hindamiskomisjon välja kaks tööd – parim lõputöö ja parim magistritöö. Parimate tööde autoreid ja nende juhendajaid tunnustatakse lõpuaktusel.

Täpsem info on leitav stipendiumistatuudist.Kristjan Jaagu stipendiumid 

Programm pakub stipendiumeid välismaal õppimiseks üliõpilastele ja noorteadlastele, kelle ligipääs erinevate uuringutoetuste vahenditele on vähese kogemuse tõttu veel piiratud. Sihtrühmaks on õppe- ja teadustöös edukad magistrandid ja noorteadlased.

Taotlusi võetakse vastu kolmes kategoorias:

 • KRAADIÕPE VÄLISMAAL stipendiumi saavad taotleda kõik, kes alustavad või jätkavad magistri- või doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud välisülikoolis ning on valmis pärast lõpetamist Eestis tööle asuma. Taotleja peab oskama eesti keelt suhtlustasemel. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprillil.
 • VÄLISÕPINGUTE stipendiumiga toetatakse välisõpinguid ühe akadeemilise õppeaasta ulatuses. Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Taotlusi saab esitada kaks korda aastas – 1. mail ja 15. oktoobril.
 • VÄLISLÄHETUSTE stipendiumiga toetatakse lühiajalisi, kuni 30 päeva kestvaid õppe- ja teadustööga seotud magistrantide, doktorantide ning noorte teadlaste ja õppejõudude välislähetusi , mille eesmärgiks on osaleda erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses. Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas, 1. märtsil,              1. juunil, 1. oktoobril ja 1. detsembril. 

Taotlusvoorud avatakse taotlussüsteemis üks kuu enne taotluse esitamise tähtaega.

Stipendiumi kohta saab täpsemalt infot siit.Asendushooldusel viibinud või eeskostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium 

Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober.

Stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist.

Stipendiumi saab taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.
Stipendiumi maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused” kehtestatud tingimustele.

Stipendiumi:

 • suurus on 160 eurot kuus
 • on võimalik eraldada kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul
 • saab taotleda alates üliõpilase immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist (juhul kui stipendiumi taotletakse alates teisest õppeaastast või hiljem, siis makstakse stipendiumi alates taotlemise õppeaasta esimesest semestrist).

Täpsemad taotlustingimused ja stipendiumi suurused on leiad juhendist.


Erivajadusega üliõpilaste stipendium

Taotluse esitamise tähtajad on 20. september ja 20. veebruar. Üliõpilane saab stipendiumi taotluse esitada üks kord õppeaastas.

Stipendium on abiks kõrghariduse saamisel erivajaduste korral. Stipendiumi saamiseks tuleb teavitada oma erivajadusest kõigepealt EEK õppekeskust. Seejärel tehakse märge üliõpilase erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus. Täpsem info on leitav siit.

Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna.
Taotlusvoor avatakse kuu aega enne taotlustähtaega.
Taotlustingimused ja stipendiumi suurused on leitavad juhendist.


Tallinna linna Raestipendium

Kandideerimise lõpptähtaeg on 1. aprill 2021

 • Stipendium on mõeldud magistriõppe üliõpilastele, kelle magistritöö käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega ja on linnale rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele.
 • Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal.
 • Stipendiumi rahaline väärtus on 1000 eurot. Stipendiumi rahastab Tallinna linn.
 • Dokumendid stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata e-posti aadressil raestipendium@tallinnlv.ee.


Taotlemistingimuste kohta saab täpsemalt infot siit.


RKRN rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss

Kandideerimise lõpptähtaeg on 9. september 2021 

 • Konkursil on oodatud osalema kõrgkooli liikmeskonda kuuluvad isikud ja vilistlased, kelle töö on edukalt lõpetatud konkursi väljakuulutamise või sellele eelneval aastal.
 • Esitatav töö peab olema uudne ning selle tulemused suunatud majanduse konkurentsivõime tõstmisele  ja/või uuenduslike lahenduste kasutamisele ning rakendatud/rakendamisel tootmises või teeninduses.
 • Konkursi võidutöö autorit/autoreid premeeritakse kuni 1000 euro suuruse stipendiumiga

Konkursil osalemiseks esita taotlus koos ankeedis nimetatud täiendavate materjalidega e-mailile info@rkrn.ee.

Rohkem infot on leitav RKRN kodulehel ja stipendiumi statuudist.
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor edukalt õppiva üliõpilase stipendium

Kandideerimine 2021/2022. õppeaastaks kestab kuni 31.08.2021. 

Stipendiumi eesmärk on väärtustada ja tunnustada Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor täiskoormusel õppivate üliõpilaste silmapaistvaid õppetegevusega seonduvaid tulemusi ja soodustada nende saavutamist.

Ühe stipendiumi suurus on 900 (üheksasada) eurot ühes õppeaastas ning välja kuulutatakse kuni 5 (viis) stipendiumit. Stipendium määratakse Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor stipendiumikomisjoni otsuse alusel üks kord aastas õpitulemuste pingerea alusel järgmiseks õppeaastaks.

Stipendiumile kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus koos motivatsioonikirjaga hiljemalt akadeemilises kalendris toodud õppeaasta lõpukuupäevaks aadressile stipendium@eek.ee.

Loe lähemalt stipendiumistatuudist.


Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor magistriõppe stipendiumiprogramm

Stipendiumiprogrammi kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 15. augustiks 2021 aadressile stipendium@eek.ee.


Programmi eesmärgiks on arenguvõimaluste pakkumine Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rakenduskõrghariduse parimatele lõpetajatele ning teistele väljapaistvatele tudengitele, kooli uurimisgruppide tegevuse toetamine ning koolile, AS-le Mainor, Ülemiste Cityle ja teistele koostööpartneritele oluliste teadusuuringute läbiviimine.

Õppeaastas moodustatakse kuni 5 (viis) tasuta õppekohta.

Stipendiumiprogrammi saavad kandideerida üliõpilased, kes on:

 • lõpetanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor või teise Eestis tegutseva ülikooli või rakenduskõrgkooli bakalaureuse või rakenduskõrghariduse õppekava
 • kaitsnud oma lõputöö hindele suurepärane (5) või väga hea (4)
 • õppinud keskmisele hindele vähemalt 4,0.


Loe lähemalt stipendiumistatuudist. ABB stipendium finants eriala üliõpilastele

ABB Globaalne Äriteenuste Keskus (GBS) on ettevõte, kes toetab ABB Grupi Euroopa ja Venemaa äriüksuste finants-, personali- ning hankevaldkonna tegevusi. Stipendiumiprogramm annab tudengitele hea võimaluse saada kogemus rahvusvahelises töökeskkonnas.

 • Kandideerimise tähtaeg on 12. aprill 2021
 • Kandideerima on eelkõige oodatud finantseriala tudengid, aga ka kõik need, kellel on huvi finantsvaldkonna vastu.  Stipendiumiprogrammi raames läbib üliõpilane kolmekuulise praktika ABB teenuskeskuses.
 • Stipendiumi rahaline väärtus on 3000 eurot.

Dokumendid stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata e-posti aadressil anu.olvik@eek.ee.

Täpsem info on leitav stipendiumi statuudist.


ABB stipendium logistika eriala üliõpilastele

Kandideerimise tähtaeg on 31. mai 2021

Kandideerima on eelkõige oodatud logistika eriala üliõpilased, aga ka kõik need, kellel on huvi logistika valdkonna vastu. Stipendiumiprogrammi raames läbib üliõpilane kolmekuulise praktika ABB teenuskeskuses.

ABB Globaalne Äriteenuste Keskus (GBS) on ettevõte, kes toetab ABB Grupi Euroopa ja Venemaa äriüksuste finants-, personali- ning hankevaldkonna tegevusi. Stipendiumiprogramm annab tudengitele hea võimaluse saada kogemus rahvusvahelises töökeskkonnas.

Stipendiumi rahaline väärtus on 3000 eurot.

Dokumendid stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata e-posti aadressil anu.olvik@eek.ee.

Täpsem info on leitav stipendiumi statuudist.


    

ERASMUS+

Erasmus+ Euroopa-sisene üliõpilaste õpiränne on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mis võimaldab üliõpilaste mobiilsust vahetusõpingute näol Euroopa riikide ja ülikoolide vahel. 

Programmi kood: EE TALLINN15