Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

2021

2020

2019

 • 01.02.2019: Välisüliõpilaste praktika toetamine

  Välisüliõpilaste praktika toetamine

  Ajavahemik 01.02.2019 - 31.12.2020 

  Projekti eesmärk

  Projekti eesmärk on muuta tulemuslikumaks õppeasutuse, ettevõtte ja välisüliõpilase vahel toimuv praktika-alane koostöö. Projekt tekitab sünergiat kõigi kolme osapoole vahel. Projekti tegevused toetavad välisüliõpilase kohanemist Eesti ettevõtluskultuuriga ja tagavad praktika käigus reaalsete oskuste omandamise parimal võimalikul moel. Ettevõtted omandavad teadmisi ja oskusi, et anda kõrgkoolile tagasisidet välisüliõpilase praktika läbimise kohta ning saada välispraktikandi tööst ettevõtte jaoks reaalset kasu. Samuti toetab projekt tööandjate vajadustele paremini sobivate erialaspetsialistide ettevalmistamist.

  Projekt aitab kaasa välisüliõpilaste praktikakohade leidmisele ja praktika sooritamisele Eesti ettevõtetes. Tulemusena paraneb välistudengite jaoks kõrgkoolis õpetatavate ainete omandamine, kuna tekivad seoses reaalse ärieluga. Samuti kujunevad välja võimalused Eesti ettevõtetele lisaväärtuse pakkumiseks välistudengitest tööjõu näol, kelle teadmised, oskused ja kogemused vastavad ettevõtete ootustele. 

  Milliseid tegevusi projektis ette nähakse?

  Projekti raames uuendatakse praktikajuhendid, luuakse praktikaettevõtetest andmebaas, töötatakse välja uus praktikamudel ning viiakse läbi nii tudengitele kui praktikajuhendajatele suunatud koolitused, kus muuhulgas käsitletakse täiskasvanud õppija eripärasid viisil, mis on ülekantav ettevõtete tavapärasesse tööellu töötajate motiveerimiseks. • 03.01.2019: Haridusliku koostöö arendamine nutilinnas