Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900
RAAMATUKOGU

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (EEK Mainor) raamatukogu kasutajateks võivad olla kõik meie tudengid, vilistlased, õppejõud ning töötajad. Raamatukogus on valik erialast kirjandust juhtimise, infotehnoloogia, personali- ning teenindusjuhtimise ja disaini valdkonnast. Lisaks sellele on võimalik kasutada elektroonilisi andmebaase ja tutvuda EEK Mainor lõpetanute diplomi- ja kursusetöödega.

Kooli raamatukogu pakub järgnevaid teenuseid:

  • teavikute kojulaenutus
  • printimine  printida saab läbi teenuse Print In City. Printer asub teisel korrusel üliõpilaste puhkealal.
  • EEK Mainor raamatukogude (Tallinn/Tartu) vaheline laenutus
  • teatme- ja infoteenindus
  • elektrooniliste andmebaaside kasutamine

Kõik EEK Mainor raamatukogus olevad teavikud on varustatud RFID kiipidega. Kui uste juures käivitub alarm, annab see märku, et teavik on lubamatult raamatukogust välja viidud. Sellisel juhul palume pöörduda õppeosakonda, et raamat välja laenutada.

Raamatukogus olevad raamatud on leitavad läbi EEK raamatukogu elektronkataloogi RIKS.

Laenutustähtaeg on 28 päeva. Laenutustähtaega on võimalik pikendada kuni kolm korda. Pikendamiseks palume kirjutada raamatukogu@eek.ee või täita allolev ankeet.

Tallinna õppekeskuse raamatukogu


Tartu õppekeskuse raamatukogu

  • avatud E–R 9.00 – 17.00, nädalavahetustel vastavalt loengute toimumise aegadel
  • e-posti aadress tartu@eek.ee
  • telefon +372 738 7400