Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900
UUDISED

2018

 • 28.12.2018: Janus Paurman: jõulupeo asemel maksa palka
 • 18.12.2018: Edu saladus peitub tulemusrikka nurjumise oskuses
 • 16.12.2018: Riskiinvestoritest on suur kasu personaliteemade lahendamisel
 • 14.12.2018: Ajame õiget asja - tunnustus tehtud töö eest
 • 12.12.2018: Ükski põlvkond ei ole parem kui teine
 • 10.12.2018: Järjekindlus ei ole jäärapäisus
 • 06.12.2018: Kas lihtsalt kohustuslik kirjandus või uus juhtimis- ja ettevõtluspiibel
 • 28.11.2018: Janus Paurman: normaalse riigi kulud ei tohiks elust kiiremini kasvada
 • 19.11.2018: Kristjan Liivamägi: konservatiivsete pensionifondide reaaltootlus jääb lähiaastatel negatiivseks
 • 12.11.2018: Kas Avatud Kõrgkooli tuleb minna siis, kui teistes koolides enam midagi õppida ei ole?
 • 09.11.2018: Janus Paurman: maksureform pani eestlased ise ümbrikupalka nõudma
 • 06.11.2018: Rektor Mait Rungi inauguratsioonikõne


  Austatud omanikud, omanike esindajad, külalised, akadeemiline pere, vilistlased ja tudengid. Täna oleme kogunenud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektori inauguratsioonile, mis leiab aset kõrgkooli 26. tegevusaastal.

  Mainori roll

  Olles üks vähestest Eesti erakõrgkoolidest, on Mainoril olnud au täita meie kõrgharidusmaastikul oluline roll nii eile kui täna. Kõrgkooli nimest ja sisust tulenevalt on Mainor olnud läbi aegade suunatud ettevõtluse arendamisele, seeläbi oleme olnud teenäitajaks paljudele teistele ettevõtlikkuse põhimõtete inkorporeerimisel. Ettevõtlikkust peetakse täna terves riigis oluliseks.

  Mainor aitab tagada kõrgharidusmaastikul olulist lünka. Ilma erakõrgharidust andvate koolideta ei saa meie haridusvaldkonda pidada liberaalseks ja turumajanduse põhimõtete järgi toimivaks valdkonnaks. Erakõrgharidus kui mitmekülgsuse tagaja on arengu soodustajana ülioluline. Erakõrgharidus on enamuses arenenud riikides kõrghariduse oluliseks osaks, omades rida eeliseid riiklike massülikoolide ees oma paindlikkuses ja aktuaalsuses, mis on ettevõtlusmaastikule haridust pakkudes oluline. 

  Rakenduskõrghariduse roll

  Mainor on rakenduskõrgkool. Rakendusharidus on Eesti haridusstrateegiates tähtsustatud teema. Tulevikus on enamus kõrgkoolidest rakenduskõrgkoolid, rakenduslikkust nõuavad meie kliendid – tudengid, kusjuures paljud ülikoolid liiguvad olemuslikult lähemale rakenduskõrgkoolidele. Kui ülikoolid olid varem keskendunud noortele päevaõppe tudengitele fundamentaalteaduse valdkondades, siis nüüd suurendatakse riiklikes ülikoolides praktika osakaalu õppes. Elukestva õppe raames pööratakse järjest enam tähelepanu töötavale tudengille ja rakenduserialadele, kõigele millele rakenduskõrgharidus on ammu tähelepanu pööranud ja milleks omal ajal ellu kutsutud.

  Ajalugu

  Möödunud aastal sai Mainor veerandsaja aastaseks, "Mainor" on lühend, mis tuletati sõnadest "majandus", "informatsioon" ja "organiseerimine". Tegemist on kolmikuga, mis on väga aktuaalne ja tabavalt kaasaegne ka tänapäeval. Mainori rajajaks oli dr. Ülo Pärnits, kes on võrsunud majandushariduse parimast koolkonnast, kust on tulnud mitmeid Eesti majandusele olulisi inimesi. Dr. Pärnits oli ühtlasi eelmiseks rektoriks, kelle jälgedesse on mul nüüd suur au astuda. Siinkohal tänan teisi kohalolevaid eelnevaid rektoreid. See on suur väljakutse. Tänan kõrgkooli nõukogu minu valimise eest, püüan seda kohustust ja väljakutset väärikalt kanda.

  Isiklikult olen pärit suguvõsast, kus on alati olnud haridust väärtustavaid inimesi, neid on jagunud ülemöödunud sajandivahetusse kooli rajajaks, kui ka hiljem õpetajateks ja õppejõududeks. Aitäh oma vanematele. Olles ise koolis õppinud üle veerand sajandi, sh. lõpetanud ka rakenduskõrgkooli, õpetanud 15 aastat ja teinud teadust üle 10 aasta. Seetõttu söandan seda väljakutset vastu võtta. 

  EEK näitajad

  Eesti Ettevõtluskõrgkoolil Mainoril on 1600 tudengit, 5000 vilistlast kes on edukad tööjõuturul ja valinud kõrgkooli tänu meil saadavatele huvitavatele erialadele ja õppekvaliteedile. Kui vastuvõtu näitajad on jäänud nii rakenduskõrghariduses kui ka erarakenduskõrghariduses läbi aastate stabiilseks, siis Mainoril on õnnestunud vastuvõttu läbi aastate suurendada. Väga hea ja praktiline õpe nõuab ka korraliku õppemaksu kehtestamist. Kooli rajaja dr. Ülo Pärnits on öelnud, et tasuta õpe ei pane inimesi kõrghariduse eest vastutama ja ei vii eduni.

  Praktilise õppe tagamiseks teeme me oma erialade kavandamisel tihedat koostööd ettevõtetega, mille keskpikk tulevikuperspektiiv meid õppekavade ettevalmistamisel rahuldab. Oleme kasutanud ja kasutame ka edaspidi õppetöös palju praktikuid koos heas tasakaalus väga heade õppejõududega Eesti kõrgharidusmaastikult. Meil on tudengite hulgas tippjuhte ja me ise värbame enda tudengeid meelsasti endale tööle. Seega suured tänud tudengitele, et valisite endale hariduse saamise kohaks meie kooli.

  Uued eesmärgid

  Praegune rakenduskõrgkooli seadus ja tulevane kõrgharidusseadus sätestab muuhulgas, et “rakenduskõrgkooli ülesanne on … teostada rakendusuuringuid ...” Mainori lähimateks lahendust vajavateks eesmärkideks on rakenduskõrgkoolile omase rakendusteaduse arendamine ja kõikidele kõrgkoolidele omane suurem rahvusvahelistumine. Soovime liikuda lähemale akadeemilistele ülikoolidele, arendada ülikoolile omaseid ja kõrgkoolile vajalikke funktsioone.

  Rakendusteadus on haridusmaastikul iseenesest sageli eikellegimaaks. Majandusteadus, mis on üheks Mainori peamiseks suunaks, on huvitav, sest ta on ümbritsevast keskkonnast tulenevalt kiires muutumises. Kõik välismaised tõed Eestis ei kehti, vajalik on kaasata kohalikku kogemust, vajalik on ettevõtete konkreetseid probleeme lahendada, mis ongi rakendusteadus. Hariduse seostamine innovatiivse majandusega on üks Eesti haridusstrateegia väljakutseks. Mainori suur eesmärk on kujuneda Ülemiste City linnaku vaimseks keskuseks. Ülemiste City on väga unikaalne innovatiivne linnak mille ettevõtete arengut toetame rakendusuuringutega. Teaduse ja rakenduse seost iseloomustab hästi järgmine tsitaat: “Ei ole midagi praktilisemat kui hea teooria”. Seetõttu on igati oodatud ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide koostöö, Mainor osaleb TalTechi poolt eestveetavas targa linna professuuris.

  Ülevaade erialadest

  Erakõrgkoolina me ei dubleeri erialasid, vaid vastame turu ootustele. Eestit peetakse iduettevõtluse maaks, sellega seoses oleme avanud iduettevõtluse eriala. IT suurfirmasid ühendav ITL näitab jätkuvalt suurt vajadust IT valdkonna spetsialistide järele, seetõttu oleme avanud IT tarkvaraarenduse erialad.

  Lõppsõna

  Tänan kogu kõrgkoolipere raske töö eest arendamaks kooli tänasesse heasse seisu ja viimaks paremasse tulevikku! Soovin meile rohkelt uusi teadmisi teadusest, jätkuvat koostööd ettevõtete ja kõrgkoolidega ning edu tudengite õpetamisel. Elagu Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor!