EEK
EST
Ärijuhtimine
Infotehnoloogia juhtimine

Muuda oma IT huvi tasuvaks karjääriks.

Infotehnoloogia juhtimise erialal õpid juhtima IT-organisatsiooni, projekte ning arendus- ja haldustegevust, analüüsima ja kavandama IT-protsesse, tagama süsteemide ja andmete turvalisust ja juurutama nüüdisaegseid tehnoloogiaid. Selle valdkonna juhid on enamasti organisatsiooni innovatsiooni eestvedajate hulgas. 

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Avalduste vastuvõtt kevadesemestiks kestab kuni: 20.01.2024

 

Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
1
Õppe kestus 3 aastat
2
Igakuise maksmise võimalus
3
Õpe keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani
Õppekava
Ettevõtlusõppe moodul (30 EAP)
Alusõppe moodul (15 EAP)
Uurimistöö metoodika moodul (15 EAP)
Ärijuhtimise põhiõppe moodul (18 EAP)
Infotehnoloogia juhtimise erialaõppe moodul (60 EAP)
Praktikate ja kirjalike tööde moodul (42 EAP)
Miks õppida

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, on sul võimalus lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu. Õppekorraldus on põhimõttel, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav unikaalne õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Praktiline kõrgharidus nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

Õppeaastal 2023/2024 võetakse infotehnoloogia juhtimise erialale vastu kuni 30 uut üliõpilast. Eriala lõpetanu omandab rakenduskõrghariduse diplomi ärijuhtimise õppekava infotehnoloogia juhtimise erialal. Kandideerimiseks esita avaldus siinsamas kodulehel ja lae seejärel üles vajalikud dokumendid.


Kaugõpe

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal julgeme väita, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on mugav ja jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppest suure osa moodustab erialane praktika. Heida ka pilk üliõpilasellu EEK üliõpilasesinduse Facebooki lehel.

Akrediteeritud
õppekava

Ärinduse valdkonna, kuhu kuulub ka infotehnoloogia juhtimise eriala, õpetamine Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Viimati toimunud hindamisel aastal 2017 anti ärinduse valdkonnas õpetamisele Eesti kõrghariduse kõrgeim võimalik hinnang. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon, keda juhtis London School of Economics esindaja, õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Õpingute
finatseerimine

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Tallinnas ja Tartus

Infotehnoloogia juhtimise eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. Tartu õppekeskuses on võimalik kogu õppekava läbida, kui infotehnoloogia juhtimise eriala valinuid on Tartus vähemalt 15. Muul juhul on Tartu õppekeskuses võimalik läbida õppest kaks kolmandikku. Erialaõppe moodul, vt ülal vasakul "Õppekava ja õppejõud", toimub sel juhul Tallinnas.

Õpe toimub mõlemas linnas kaugõppena, mis võimaldab käia neljapäevast pühapäevani toimuval sessioonil õppimas ka teises linnas. Tartust saabunud üliõpilastel on võimalik leida soodsat majutust EEK ühiselamus, mis asub Ülemiste rongipeatusest viie- ja Tallinna õppekeskusest kaheminutilise jalutustee kaugusel.


Pärast lõpetamist

Infotehnoloogia juhtimise eriala lõpetajana oled omandanud vajalikud teadmised ja oskused, et tegutseda näiteks IT-juhi, IT-projektijuhi või analüütikuna või juhtida omaenda IKT valdkonnas tegutsevat ettevõtet.

Lisaks erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid.

Valik tööandjaid


Õppemaks
Igakuiste maksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 4960 €
Semestrimaksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 4900 €
Vastuvõtukriteeriumid
  • keskharidus;
  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes;
  • vastuvõtuvestlus;
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak.
Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
Erialajuht
Inna Švartsman, MSc
inna.svartsman@eek.ee